Tiedonhaun oppaan osaamistavoitteet

Osaat muotoilla tiedontarpeesi / tutkimusaiheesi hakusanoiksi ja niiden yhdistelmiksi – myös vieraalla kielellä. Oppaassa etsitään vastauksia kysymyksiin:

– Miten omasta tutkimusaiheesta johdetaan käsitteitä ja hakusanoja?
– Mistä löytyy apua hakusanojen ”keksimiseen”?
– Miten haussa yhdistetään toisilleen rinnakkaisia käsitteitä tai synonyymejä?
– Miten haussa yhdistetään toisiaan rajaavia käsitteitä?
– Tiedonhaun prosessiluonteen tajuaminen: milloin on tarpeen aiheen tarkennus tai rajaus uudelleen?

Hallitset tiedonhaun perustekniikat (Boolen logiikan, sanankatkaisun, fraasihaun jne.), erilaiset hakutavat ja suunnitelmallisen tiedonhakuprosessin sekä osaat soveltaa niitä omaan tiedonhaun ongelmaasi. Ymmärrät:

– Mitä eroa on asiasanahaulla ja vapaasanahaulla?
– Miten otetaan huomioon sanojen taipumiset tai sanaliitot?
– Miten hakusanoja yhdistellään kussakin tietokannassa?
– Miten rajata hakua?
– Miten supistaa/kaventaa hakua?
– Miten laajentaa hakua?

Tunnet oman alasi tärkeimmät tieteelliset tiedonlähteet ja tietokannat ja osaat valita kulloiseenkin tiedontarpeeseen oikean hakuvälineen. Tutustut avoimen tieteen ja Open Access-julkaisemisen periaatteisiin ja osaa vastata kysymyksiin:

– Mitkä ovat tieteenalan tärkeimmät kansainväliset ja kotimaiset tiedonlähteet?
– Miten ja mistä niitä pääsee käyttämään?
– Mistä tiedonlähteestä tai tietokannasta millaistakin tietoa tulee hakea, mitä mistäkin voi löytää?
– Miksi juuri tietty tietokanta on tärkeä?
– Miten tehdä kattava ja systemaattinen tiedonhaku omasta aiheesta?
– Mitä tarkoittaa avoin tiede ja avoin julkaiseminen?

Osaat arvioida kriittisesti saamiasi hakutuloksia ja lähteitä:

– Mihin pitää kiinnittää huomiota hakutuloksissa?
– Miten voi tunnistaa luotettavan tiedon?
– Miten voi tunnistaa tieteellisen tiedon?
– Millaisia ovat tieteelliset julkaisut?
– Miten tulkita tietokantojen viitetietoja?
– Miten saada käsiinsä alkuperäinen dokumentti?

Tunnet tiedon käytön eettiset ja lailliset periaatteet sekä tieteellisen julkaisemisen perusteet ja osaat vastata kysymyksiin:

– Mikä on plagiointia?
– Mitä ovat tekijänoikeudet?
– Mistä saadaan tarvittavat tiedot siihen, miten ja miksi merkitään lähteet ja viitteet?

(päivitetty 1/2024)