Tieteelliset julkaisut eri aloilla

Eri tieteenaloilla on omat perinteensä tavassa julkaista tutkimustyön tulokset.

Luonnon- ja lääketieteet edustavat kaikista aloista yhtä ääripäätä, jossa tutkimukset pyritään julkaisemaan lehtiartikkeleina ja kansainvälisesti. Kansainvälinen julkaiseminen on luontevaa, koska aiheetkin ovat universaaleja. Usein tieteellisen julkaisun takana on tutkimusryhmä.

Humanistisilla tieteenaloilla taas perinteiset kirjat sekä usein myös kotimainen julkaisukanava ovat tavallisia. Elektroninen julkaiseminen ja artikkelit kuuluvat kuitenkin yhä enemmän myös humanistisen julkaisemisen erityispiirteisiin.

Yhteiskuntatieteet ja tekniikka ovat edellisten väliltä. Yhteiskuntatieteissä on tärkeätä myös julkinen keskustelu, jota käydään mm. lehtien välityksellä. Tekniikassa puolestaan on muiden julkaisujen rinnalla mahdollista julkaista patentteja.

Luonnontieteissä julkaistaan paljon usean tekijän artikkeleita; humanistisissa tieteissä pakerretaan enemmän itsekseen. Tämäkin ero on kuitenkin tasoittunut ja riippuu hyvin paljon tieteenalasta ja tutkimusaiheesta.

Erot tieteenaloilla tasoittuvat

Kaikkiaan tieteenalojen erot ovat jossakin määrin vähentyneet viime vuosina – artikkelityyppinen julkaiseminen on kasvussa kaikilla tieteenaloilla.

Samoin siirtyminen kansallisista kielistä englannin kieleen on ollut merkittävää.

Kuinka paljon maailmalla julkaistaan?

Vuonna 2022 julkaistiin yli 5 miljoonaa tieteellistä artikkelia. Suurimpia julkaisijamaita ovat Kiina ja Yhdysvallat. Tieteen kieli on yhä englanti. Lue lisää Wordsrated-sivustolla olevasta artikkelista (linkki avautuu uuteen ikkunaan).

(päivitetty 8/2023)

Siirry seuraavaan osioon Erilaisia julkaisumuotoja: kirjat, artikkelit ja sarjat