Tieteelliset julkaisut eri aloilla

Eri tieteenaloilla on omat perinteensä tavassa julkaista tutkimustyön tulokset.

Luonnon- ja lääketieteet edustavat kaikista aloista yhtä ääripäätä, jossa tutkimukset pyritään julkaisemaan lehtiartikkeleina ja kansainvälisesti. Kansainvälinen julkaiseminen on luontevaa, koska aiheetkin ovat universaaleja.

Humanistisilla tieteenaloilla taas perinteiset kirjat sekä useammin myös kotimainen julkaisukanava ovat tavallisempia.

Yhteiskuntatieteet ja tekniikka ovat edellisten väliltä. Yhteiskuntatieteissä on tärkeätä myös julkinen keskustelu, jota käydään mm. lehtien välityksellä. Tekniikassa puolestaan on muiden julkaisujen rinnalla mahdollista julkaista patentteja.

Luonnontieteissä julkaistaan paljon usean tekijän artikkeleita; humanistisissa tieteissä pakerretaan enemmän itsekseen. Yhteiskuntatieteissä artikkelilla on keskimäärin alle kaksi kirjoittajaa. (Science and engineering indicators 2010).

EROT TIETEENALOILLA TASOITTUVAT

Kaikkiaan tieteenalojen erot ovat jossakin määrin vähentyneet viime vuosina – artikkelityyppinen julkaiseminen on kasvussa kaikilla tieteenaloilla.

Samoin siirtyminen kansallisista kielistä englannin kieleen on ollut merkittävää.

KUINKA PALJON MAAILMALLA JULKAISTAAN?

Alla oleva kuva ”The top 40 countries by number of research papers published this year” by Daily Infographics) antaa kuvan siitä, kuinka paljon maailmalla julkaistiin tieteellisiä tutkimuksia vuoden 2014 lopussa:

scientific_papers

Kuva: http://dailyinfographics.eu/the-top-40-countires-by-number-of-research-papers-published-this-year/

(7/2019)