Lainsäädännön ja tilastotietojen haku

Lainsäädäntö:

FINLEX
Suomen säädöskokoelma (lait, asetukset, päätökset), valtiosopimukset, säädöskäännökset sekä korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätökset. FINLEX on julkinen ja kaikille avoin.


EDILEX (avaa UEF-Primon kautta)
Lainsäädännön tietopalvelu, joka kokoaa kaiken Suomessa julkaistun lakitiedon yhteen osoitteeseen. Päällekkäistä Finlexin kanssa, mutta sisältää myös esim. asiantuntijoiden artikkeleita ja oikeudellisia lehtiä (Lakimies, Defensor Legis) sekä Lakikielen sanakirjan.


EUR-Lex
Tietoa Euroopan unionin lainsäädännöstä ja muista julkisista asiakirjoista, mm. Euroopan yhteisöjen virallisen lehden L- ja C-sarjat. EUR-Lex on julkinen ja kaikille avoin.


Tilastot:

Lue tilastotiedon hausta ja käytöstä: Tilastokeskuksen verkkokoulu


Suomen tilastollinen vuosikirja (avaa UEF-Primon kautta)
Pääsy myös uusimpaan vuosikirjaan, tilastot Excel-taulukoina.


StatFin-tilastotietokanta
Tilastokeskuksen tilastotietokanta lähes kaikilta yhteiskunnan aloilta. Kaikille avoin.


Ulkomaankauppatilastot (Tulli)
Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden EU-jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa. Ulkomaankauppatilasto on virallinen tietolähde Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta.


(3/2020)