Kohti systemaattisempaa tiedonhakua

Tieteellisen työn – myös opinnäytetyön – pohjaksi selvitetään systemaattisella aiheenmukaisella haulla mahdollisimman tarkkaan, mitä aiheesta on julkaistu ja saatavilla.

Mitä tarkemmin pystyt rajaamaan aiheesi, sitä helpompaa on kattava haku. Laajat, jäsentymättömät aiheet ovat hankalia haettavia. Aiheen rajaukseen, kypsyttelyyn, hakusanojen ideointiin ja muuhun tiedonhaun valmisteluun ja suunnitteluun kannattaa käyttää myös tietokantahakuja avuksi.

Systemaattinen tiedonhaku kattaa:

  • Kotimaiset ja ulkomaiset tiedonlähteet
  • Eri tyyppiset tiedonlähteet (kirjat, väitöskirjat, tutkimusraportit, artikkelit….)
  • Eri tietokannat ja muut tiedonhaun apuneuvot. Eri tietokantoihin tallennetaan tietoja erilaisista primäärilähteistä. Haku vain yhdestä tietokannasta on harvoin riittävä. Mikäli aiheesi on monialainen tai tieteidenvälinen, tee hakusi tarvittavien alojen tietokannoista.
  • Kattavat aihetta kuvaavat hakusanat ja niiden yhdistelmät

(päivitetty 9/2023)

Siirry seuraavaan osioon Kirjojen haku