Hakuongelma: mitä tietoa tarvitaan?

Tiedonhakua tehdään hakusanojen ja -käsitteiden avulla. Ensimmäiseksi on siis tunnistettava omasta tutkimusaiheesta tiedonhakuongelman kannalta keskeiset käsitteet. Näille käsitteille etsitään sitten sopivia sanallisia ilmaisuja.

Omaa tutkimusaihetta kuvailemaan pitää keksiä hakusanoja. Seuraavia kysymyksiä voi pohtia: Mikä on työni otsikko? Mihin laajempaan viitekehykseen aiheeni kuuluu? Mitä suppeampia kokonaisuuksia aihe pitää sisällään? Millaisilla sanoilla aihetta on voitu kuvailla?

On nähtävä, millaisia tietoja tutkimuksessa voitaisiin käyttää hyväksi ja millaiset palaset olisivat hyödyllisiä kokonaisuuden kannalta. Eri lähteistä tulevan tiedon yhdistely ja vertailu on osa tutkimusta.

Tutkimukseen tarvitaan taustatietoja aiheesta myös laajemmassa kontekstissa: mihin asiayhteyteen tai aihekokonaisuuteen aihe liittyy ja millaisia tutkimusongelmia aiheen piirissä on aikaisemmin käsitelty. On tärkeää selvittää myös, mitä aiheesta ei vielä tiedetä. On harvinaista, että aiheesta ei olisi kirjoitettu mitään. Jos tuntuu, ettei omaan aiheeseen löydy lähdemateriaalia, pitää aihettaan tarkastella laajemmin tai jopa eri näkökulmasta!

Taustatietoa tarvitaan myös aiheen keskeisistä käsitteistä yksinään, jotta perustiedot käsiteltävistä ilmiöistä ovat selvillä ennen tutkimuksen aloittamista. Käytetyt käsitteet on myös pystyttävä tutkimuksessa määrittelemään mahdollisimman yksiselitteisesti.

Tietoa voi joutua hakemaan myös tutkimusmenetelmistä, tilastomenetelmistä, aineiston käsittelystä ym.

(päivitetty 9/2023)

Siirry seuraavaan osioon Hakusanojen ideointi