Hakuongelma: mitä tietoa tarvitaan?

Ensimmäiseksi on tunnistettava omasta tutkimusaiheesta tiedonhakuongelman kannalta keskeiset käsitteet. Näille käsitteille etsitään sitten sopivia sanallisia ilmaisuja.

hakuongelma

On nähtävä, millaisia tietoja tutkimuksessa voitaisiin käyttää hyväksi ja millaiset palaset olisivat hyödyllisiä kokonaisuuden kannalta. Eri lähteistä tulevan tiedon yhdistely ja vertailu on osa tutkimusta.

Tutkimukseen tarvitaan taustatietoja aiheesta myös laajemmassa kontekstissa: mihin asiayhteyteen tai aihekokonaisuuteen aihe liittyy ja millaisia tutkimusongelmia aiheen piirissä on aikaisemmin käsitelty. On tärkeää selvittää myös, mitä aiheesta ei vielä tiedetä. On harvinaista, että aiheesta ei olisi kirjoitettu mitään. Jos tuntuu, ettei omaan aiheeseen löydy lähdemateriaalia, pitää aihettaan tarkastella laajemmin tai jopa eri näkökulmasta!

Taustatietoa tarvitaan myös aiheen keskeisistä käsitteistä yksinään, jotta perustiedot käsiteltävistä ilmiöistä ovat selvillä ennen tutkimuksen aloittamista. Käytetyt käsitteet on myös pystyttävä tutkimuksessa määrittelemään mahdollisimman yksiselitteisesti.

Tietoa voi joutua hakemaan myös tutkimusmenetelmistä, tilastomenetelmistä, aineiston käsittelystä ym.

(3/2020)