Onko web-lähde luotettava?

Tärkeintä luotettavuuden arvioinnissa on selvittää tekijä(t) tai yhteisö / organisaatio sekä julkaisija tai tekijän taustaorganisaatio. Näistä voi usein päätellä muita luotettavuuden kriteereitä.

Luotettavat internet-lähteet:

* Tunnetut organisaatiot (aineisto on tuotettu osana organisaation tehtäväaluetta)
* Asiantuntijaorganisaatiot
* Alalla maineikas ja luottamusta nauttiva instituutti tai yritys
* Tieteellisen asiantuntijatarkastuksen (vertaisarviointi, peer review, referee) läpikäyneet aineistot, esim. tieteelliset verkkolehdet
* Asiantuntijoiden sivut

Tekijyys ja luotettavuus

* Onko julkaisija tunnettu organisaatio tai asiantuntija?
* Kuka on tekstin tekijä? Onko tekstin tekijä mainittu?
* Löytyykö tieto tekijän taustayhteisöstä? Mikä on tekijän taustaorganisaatio?
* Löytyykö sivustolta tekijän tai organisaation yhteystietoja? Ovatko yhteystiedot aitoja?
* Onko tekijä alansa asiantuntija?
* Annetaanko tekijän pätevyydestä tietoa?
* Mitä muuta hän on kirjoittanut, julkaissut? (esim. tunnetuissa ammatillisissa tai tieteellisissä lehdissä)
* Kuinka tunnettu ja arvostettu tekijä on ao. asiassa? Näkyykö hän toisten teosten lähdeviittauksissa?

Luotettavuus ja objektiivisuus

* Kuinka luotettavaa ja virheetöntä esitetty informaatio on? (löytyykö muualta tietoa tukevaa materiaalia, esim. kurssikirjoista, käsikirjoista, lehdistä?)
* Onko aineisto toimitettua ja arvioitua?
* Onko sivulla mainittu lähteitä, joihin esitetty tieto perustuu?
* Miksi sivu on julkaistu? (tarkoitus myydä, viihdyttää, vaikuttaa?)
* Onko esitetty informaatio puolueetonta ja vääristelemätöntä? (vai propagandaa ja tarkoitus vaikuttaa mielipiteisiin?)
* Miten on tieteellisyyden laita?

Tieteellinen luotettavuus tiedolle syntyy vertaisarvioinnissa eli peer review –prosessissa. Tieteellisessä mielessä luotettavimpia ovatkin sellaiset verkkopalvelut, jotka perustuvat vertaisarvioituun aineistoon, esim. tieteellinen verkkolehti. Silti kaikki tiedeyhteisönkään tuottamat julkaisut eivät välttämättä ole vertaisarvioituja, sillä tällainen julkaisuprosessi on melko hidas ja usein on tärkeää saattaa uusin tieto nopeasti yleiseen käyttöön.

Ajantasaisuus ja pysyvyys

* Onko julkaisun sisältö ajantasaista?
* Löytyykö aineistosta julkaisupäivämäärää tai viimeistä päivityspäivämäärää?
* Onko www-palvelun aineisto pysyvää vai muuttuvaa?
* Toimivatko sivulla olevat linkit?

(10/2017)