Tietokantoja venäjän kielen opiskelijalle

UEF-Primosta löytyy useita kieli- ja kirjallisuustieteellisiä tietokantoja. Osa tietokannoista keskittyy  kielitieteeseen, osa kirjallisuuteen, ja osa tietokannoista on monitieteisiä – niistä löytyy kieli- ja kirjallisuustieteiden lisäksi myos muita humanistisia tieteitä. Suurin osa kansainvälisistä tietokannoista on englanninkielisiä, mutta muista: vaikka tietokannan käyttöliittymä olisi englanninkielinen, sisältää tietokanta tutkimuksia useista eri maista ja useilla eri kielillä. Kielen opiskelijalle löytyy myös saksan-, venäjän- ja ruotsinkielisiä tietokantoja, jotka sisältävät aineistoa vain kyseisillä kielillä. Omaan tutkimusaiheeseen sopivat tietokannat löytyvät vain kokeilemalla. Alla on esitelty muutama venäjänkielinen tietokanta.

INTEGRUM TIEDONHAKUPORTAALI

Integrum on venäläinen, useita eri tietokantoja sisältävä tiedonhakuportaali, josta on haettavissa Venäjällä ja muissa IVY-maissa julkaistua aineistoa. Se sisältää sanomalehtiä, aikakauslehtiä, uutistietoa, kaunokirjallisuutta, tilastoja, runokokoelmia, viitetietokantoja, venäjän kielen frekvenssisanakirjan jne. Portaali sisältää yli 400 miljoonaa dokumenttia 7500 eri lähteestä: se seuraa mm. 360 valtakunnallista sekä yli 2000 paikallista sanomalehteä sekä yli 760 venäläistä aikakauslehteä. Uutisaineisto päivittyy reaaliajassa ja uutisarkisto on käytettävissä alkaen vuodesta 1993. Sieltä löytyy myös nyky- ja klassista kaunokirjallisuutta n. 630 nimekettä sekä viitetietokantoja ja kirjastojen luetteloita.

Kielitieteilijälle Integrum tarjoaa esimerkiksi erinomaisia lähdeaineistoja tutkimuksen pohjaksi; sen avulla on mahdollista kartoittaa esim. jonkin sanan ilmestymistä lehtiin ja sen käytön yleistymistä. Kaunokirjallisuuden klassikoita taas voi puolestaan esim. kuunnella äänikirjoina, ja kirjojen teksteihin voi kohdistaa hakuja. HUOM! Integrumista ei löydy esim. kielitieteellisiä artikkeleita, vaan se painottuu lähinnä sanomalehtiaineistoon.

Integrumiin pääset kirjautumalla ensin UEF-Primoon ja kirjoittamalla UEF-Primon hakuikkunaan ”Integrum”. Integrumiin kirjaudutaan sisälle painamalla nappia ”Enter (no registration)”.

Integrumin valtava aineistomäärä aiheuttaa omat haasteensa tiedonhaulle. Siksi onkin tärkeää opetella tärkeimmät periaatteet ja toiminnot, joilla hakua rajataan.
Suomenkielinen Integrum-opas (PDF) löytyy kirjaston kotisivuilta kohdasta Tiedonhaun tuki – Alakohtaiset tiedonhaun palvelut – Vieraat kielet ja käännöstieteet. Ohjeita Integrumin käyttöön löydät myös itse tietokannasta Help-napin takaa (kieleksi voit valita joko englannin tai venäjän). Itse haut tehdään Integrumissa hakukoneella nimeltään Интегрум Профи (englanninkielisessä liittymässä Artefact). Alla olevassa kuvakaappauksessa on Integrumin hakukoneen venäjänkielinen käyttöliittymä:

integrum_etusivu

Myös Integrum toimii Boolen logiikalla, ja hakulauseet muodostetaan AND- ja OR-operaattoreiden sekä sulkujen avulla.

UEF-Primosta löytyy Integrumin lisäksi muitakin venäläisiä tietokantoja. Osa tietokannoista on maksullisia, osa toimii avoimessa verkossa. Seuraavat tietokannat löytyvät sekä UEF-Primosta kirjoittamalla tietokannan nimi hakuikkunaan joko venäjäksi tai translitteroiden, että avoimesta verkosta vaikkapa Googlella.

Научная электронная библиотека eLibrary.ru:

eLibrary.ru on venäläinen e-lehtien portaali, jossa on n. 7000 venäläistä lehtiviitettä, sekä tuhansia viitteitä muilla kielillä. Osa lehtien artikkeleista on kokoteksteinä, osasta on vain viitetiedot. Tietokantaa voi käyttää viitetietojen hakuun: jos artikkelia ei ole vapaasti saatavilla sähköisenä, niin se saattaa löytyä painetuista lehdistä kirjastojen kokoelmista. Tietokanta on tervetullut lisä Integrumin rinnalle: siinä missä Integrum sisältää sanomalehtiartikkeleita, on tässä tietokannassa tieteellisiä aikakauslehtiartikkeleita. Huom! Myös vapaasti verkossa olevien kokotekstien lukeminen edellyttää palveluun rekisteröitymistä. Rekisteröityminen on ilmaista. Tietokannan englanninkielisen käyttöohjeen löydät tästä.

eLibrary_ru

Digital Dissertations Library of Russian State Library:

Digital Dissertations Library of Russian State Library on venäläisten väitöskirjojen ja abstraktien tietokanta. Tietokanta sisältää viitetiedot ja kokotekstejä 650 000 väitöskirjasta ja abstraktista. Vapaasti saatavia kokotekstejä on n. 1500. Digital Dissertations Library on monitieteinen tietokanta.

digital_library

UEF-Primosta löytyy myös venäläisiä sanakirjoja, mm. MOT-sanakirjaston sisällä oleva suomi-venäjä-suomi-suursanakirja sekä Slovopedia, venäläisiä verkkosanakirjoja.

Venäläisiä sanomalehtiä löydät UEF-Primon kautta palvelusta nimeltään PressReader. Lue lisää kappaleesta ”Sanomalehtiä ulkomailta”.

VINKKI: Itä-Suomen yliopiston kirjaston UEF-PRIMO-hakupalvelua sekä kansallista Finnaa osoitteessa finna.fi ei kannata unohtaa lähdemateriaalin haussa! Käytä hakukielenä ensisijaisesti suomea, sillä tietokannassa olevia teoksia ei kuvailla venäjän kielellä.

(3/2020)