Tietokantoja ruotsin kielen opiskelijalle

UEF-Primosta (avautuu uuteen ikkunaan) löytyy useita kieli- ja kirjallisuustieteellisiä tietokantoja. Osa tietokannoista keskittyy  kielitieteeseen, osa kirjallisuuteen, ja osa tietokannoista on monitieteisiä – niistä löytyy kieli- ja kirjallisuustieteiden lisäksi myos muita humanistisia tieteitä (kts. kappale ”Kieli- ja kirjallisuustieteellisiä tietokantoja kaikille kielten opiskelijoille”, linkki avautuu uuteen ikkunaan). Suurin osa kansainvälisistä tietokannoista on englanninkielisiä, mutta muista: vaikka tietokannan käyttöliittymä olisi englanninkielinen, sisältää tietokanta tutkimuksia useista eri maista ja useilla eri kielillä. Kielen opiskelijalle löytyy myös saksan-, venäjän- ja ruotsinkielisiä tietokantoja, jotka sisältävät aineistoa vain kyseisillä kielillä. Omaan tutkimusaiheeseen sopivat tietokannat löytyvät vain kokeilemalla. Alla on esitelty muutama ruotsinkielinen tietokanta. Lähes kaikki niistä löytyvät avoimesta verkosta vaikkapa Googlella, tai alla olevista linkeistä.

Ruotsinkielisiä tietokantoja

Swepub-tietokannan etusivu.

Ruotsin Kansalliskirjaston ylläpitämä SwePub-tietokanta löytyy avoimesta verkosta osoitteesta http://swepub.kb.se/  (avautuu uuteen ikkunaan).

”SwePub ger dig möjlighet att söka bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m. som publicerats vid svenska lärosäten och myndigheter. Använd SwePub för att få en översikt av vad som skrivits inom ditt forskningsområde, få tag på fulltext, abstract och citeringar.” (http://swepub.kb.se/help.jsp)

Diva-hakupalvelun etusivu.

Digitala Veteskapliga Arkivet (DiVA) löytyy avoimesta verkosta osoitteesta http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=4785 (avautuu uuteen ikkunaan).

”DiVA, Digitala vetenskapliga arkivet, är ett publiceringssystem för forskningspublikationer och studentuppsatser och ett digitalt arkiv för långsiktig bevaring av publikationer. DiVA började utvecklas år 2000 av EPC vid Uppsala universitetsbibliotek. Idag sker den tekniska utvecklingen av EPC i samråd med övriga medlemmar. DiVA-samarbetet är öppet för alla universitet/offentligt finansierade forskningsinstitutioner och myndigheter både i Sverige och utomlands.” (http://www.diva-portal.org/smash/aboutdiva.jsf?dswid=4785&faces-redirect=true&language=sv)

Libris-tietokannan etusivu.

Ruotsin Kansalliskirjaston tietokanta LIBRIS sisältää viitteitä niin tieteellisten kuin kunnallistenkin kirjastojen materiaalista (vrt. suomalainen Finna.fi). Libriksestä löytyneitä teoksia joutuu metsästämään joskus esim. oman kirjaston kaukopalvelun kautta. Libris löytyy avoimesta verkosta osoitteesta http://libris.kb.se/ (avautuu uuteen ikkunaan)

UEF-Primon kautta löytyy Nationalencyklopedin, Ruotsin suurimman tietosanakirjan verkkoversio. Se sisältää 20-osaisen hakuteoksen lisäosineen sekä sanakirjan. Nationalencyklopedin-palvelussa on yli 385 000 artikkelia, joiden joukossa on mm. henkilöartikkeleita, sanakirja-artikkeleita, englantilais-ruotsalainen sanakirja sekä kuva-, ääni- ja videoaineistoa. Nationalencyklopedin löydät kirjoittamalla UEF-Primon hakuikkunaan tietokannan nimen.

Sanoma- ja aikakauslehtiä

Ruotsalaisia sanomalehtiä löydät PressReader-palvelusta. Lue lisää kappaleesta ”Sanomalehtiä ulkomailta” (avautuu uuteen ikkunaan).

VINKKI: Itä-Suomen yliopiston kirjaston UEF-PRIMO-hakupalvelua sekä kansallista Finnaa (finna.fi, avautuu uuteen ikkunaan) ei kannata unohtaa lähdemateriaalin haussa! Käytä hakukielenä sekä suomea, että ruotsia  – näin saat kattavimman hakutuloksen.

(päivitetty 10/2022)