Vertaisarviointi

VERTAISARVIOINTI ON LAADUN TAE

Vertaisarvioinnissa varmistetaan ulkopuolisten asiantuntijoiden avulla, että tutkimusartikkeli on kelvollinen julkaistavaksi. Asiantuntijat ovat alan tunnustettuja tutkijoita. Arvioijia on yleensä ainakin kaksi. Artikkelin kirjoittaja ei saa tietää heidän henkilöllisyyttään.

Asiantuntijat arvoivat tutkimuksen oikeellisuutta, merkittävyyttä ja alkuperäisyyttä, ja antavat sen perusteella julkaisuluvan.

Arviointiprosessissa tarkistetaan myös, että tekstin rakenne vastaa alan ja lehden tieteellisen kirjoittamisen käytäntöjä.

Arvioinnissa käydään läpi tutkimuksesta seuraavia seikkoja (Korpilahti Eeva, 2010):

 • toistettavuus
 • objektiivisuus
 • koejärjestelyn oikeellisuus
 • aineiston edustavuus
 • analyysimenetelmän pätevyys
 • tulosten oikeellisuus ja johdonmukaisuus
 • johtopäätösten loogisuus
 • tulosten uutuusarvo

MISTÄ SAAT TIETOA VERTAISARVIOINNISTA?

Lehdet

Tieto lehden vertaisarvioinnista on mahdollista tarkistaa:

 • lehden omalta verkkosivulta tai lehdestä itsestään
 • hakupalvelusta, jossa mainitaan, onko lehti ”peer reviewed” tai “refereed”

Tieteellisen tiedon hakupalveluissa on usein mahdollisuus rajata hakutulokseen vain vertaisarvioidut lehdet. Varsinaisten tutkimusartikkelien lisäksi tieteelliset lehdet voivat sisältää myös erilaisia katsauksia, uutisia, kirjeitä ja keskustelua.

Kotimainen palvelu Julkaisufoorumi kertoo tarkemmin tieteellisten lehtien tasosta ja arvostuksesta. Lue lisää Julkaisufoorumista kirjaston blogista.

Mistä tarkistaa lehden tieteellinen taso?

Kerro, kerro luokitus, mik’ on näistä parahin? | Level, level on the wall, which is the fairest of them all?

InCites Journal citation reports -tietokanta luokittelee lehtiä edelleen niiden tason mukaan käyttäen niin sanottua Impact factor -tunnuslukua. Jo tälle listalle pääseminen on osoitus siitä, että lehti on laadukas ja vertaisarvioitu. Lue lisää  IF (Impact Factor) ja JCR-tietokannan käytöstä.


Kirjat

Kirjojen laaduntarkkailu on kustantajien, kustannustoimittajien ja näiden käyttämien asiantuntijoiden vastuulla.

Tieteellisiä kustantajia ovat muun muassa:

 • tieteelliset kaupalliset kustantajat
 • yliopistot
 • kotimaiset ja ulkomaiset tieteelliset seurat
 • tietyt tutkimuslaitokset yms. (katso lisätietoa: Suomen tiedekustantajat)