Asiasanastot

ASIASANASTOT (thesaurus, subject headings) ovat

  • Luetteloita käytössä olevista asiasanoista
  • Usein myös määritellään käsitteitä ja kuvataan niiden välisiä suhteita: assosiatiiviset käsitteet (related), yläkäsitteet (broader) ja alakäsitteet (narrower).
  • Auttavat tiedontallentajia ja -hakijoita käyttämään yhteistä kieltä, jotta tieto löytyisi helpommin.
  • Ideana on tiivistää mahdollisten termivaihtoehtojen ja synonyymien määrä rajalliseksi. Sanastoon on valittu yksi termi käytettäväksi kaikista samaa asiaa tarkoittavista sanoista. Asiasana ei siis ole mikä tahansa aihetta kuvaava sana.

Yleinen Suomalainen Ontologia (YSO) on Suomessa käytettävä asiasanasto. YSO kattaa kaikkien tieteen- ja tiedonalojen keskeisimmän terminologian.

Termeille saa myös englannin- ja ruotsinkielisen vastineen.

KÄYTETTÄVÄ TERMI kertoo sanaston hyväksymän asiasanan tietylle käsitteelle. OHJAUSTERMIT kertovat, mikä sanan sijasta asiasanaa käytetään. Ohjaustermiä ei siis voi tallentaa asiasanaksi (aihe) eikä käyttää asiasanahaussa, mutta sitä voi hyvin käyttää vapaasanahaussa.

Sosiologiaan liittyviä sanoja näkee klikkaamalla YSO:n etusivulla ensin linkkiä ’Ryhmät’ ja sitten kohtaa “60 Sosiologia. Sosiaalipsykologia”. Yhteiskuntapolitiikan ryhmä on numero 73.
YSAsta voi myös hakea yksittäisiä sanoja.

Asiasanastot elävät jatkuvasti: tapa asiasanoittaa tietty asia on voinut muuttua vuosien kuluessa, esim.

’etsivä nuorisotyö’ tuli asiasanaksi  v. 2010;
sitä ennen asiasanoitus saattoi olla esim.
’erityisnuorisotyö’

Entä jos omalle aiheelle ei löydy sanastosta asiasanaa?

Tämä on hyvin tavallista, varsinkin hyvin tarkkojen tai uusien termien kohdalla.
-> Millä tahansa sanalla voi hakea sanahakuna/vapaatekstihakuna.

Asiasanoja voi käyttää hakutermeinä myös vapaasanahaussa, mutta vapaat sanat eivät kelpaa asiasanahakuun.

Eri tietokannoissa erilainen asiasanapolitiikka. Esimerkiksi Sociological abstracts -tietokannassa on oma sanasto. Sen sijaan Web of Science –tietokannassa ei ole käytössä mitään määriteltyä sanastoa.

Vinkki

Asiasanastoa voi käyttää apuna myös hakusanojen ideointivaiheessa, vaikka tekisikin haut vapaasanahakuina. Sieltä voi löytyä vihjeitä hakusanoiksi sekä käännöksiä sanoista.