Tieteenalakohtaiset erot

Eri tieteenaloilla on omat perinteensä tavassa julkaista tutkimustyön tulokset.

Luonnon- ja lääketieteet edustavat kaikista aloista yhtä ääripäätä, jossa tutkimukset pyritään julkaisemaan lehtiartikkeleina ja kansainvälisesti. Kansainvälinen julkaiseminen on luontevaa, koska aiheetkin ovat universaaleja.

Humanistisilla tieteenaloilla taas perinteiset kirjat – mitä paksumpi sen parempi- sekä kotimainen julkaisukanava ovat tavallisempia.

Yhteiskuntatieteet ovat edellisten väliltä. Yhteiskuntatieteissä julkaisumuodot ja -kielet vaihtelevat kohdeyleisön mukaan. Julkaiseminen ja sitä kautta yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja tiedonlevitys laajalle on merkittävä osa toimintaa.

Yhteiskuntatieteissä on tärkeätä myös julkinen keskustelu, jota käydään perinteisesti vaikkapa lehtien välityksellä. Internetin lukuisat keskustelupalstat, blogit ym. eivät ole samalla tavoin dokumentoitua, virallista tietoa, mutta toki niissäkin on aste-eroja.

EROT TIETEENALOILLA TASOITTUVAT

Kaikkiaan tieteenalojen erot ovat jossakin määrin vähentyneet viime vuosina – artikkelityyppinen julkaiseminen on kasvussa kaikilla tieteenaloilla.

Samoin siirtyminen kansallisista kielistä englannin kieleen on ollut merkittävää.

Yhteiskuntatieteiden osalta tämä tapahtuu ennen kaikkea aiheissa, joissa tutkimuskohteena ovat yleiset yhteiskunnan toimitaan liittyvät aiheet, ei niinkään tietty yhteiskunta tai alue.

KUINKA PALJON MAAILMALLA JULKAISTAAN?

Essentials Science Indicators -tietokannan mukaan yleisen yhteiskuntatieteen alalta julkaistiin maailmassa (104 maata) vuosien 2000-2010 aikana n. 460 000 tieteellistä artikkelia, keskimäärin vajaa 50 000 artikkelia /vuosi.
Suomalaisia julkaisuja oli 0.7% kaikista kansainvälisistä julkaisuista. Luvut eivät kuitenkaan pidä sisällään ns. kansallista julkaisemista, mikä yhteiskuntatieteissä on edelleen merkittävää, esim. Suomen yhteiskuntatieteellisestä julkaisemisesta lähes 60% on kotimaassa julkaistua (Julkaisukäytännöt eri tieteenaloilla OPM , 2008).

Kaikista suomalaisista julkaisuista vuosina 1990-2009 n. 5% on yhteiskuntatieteellisissä lehdissä julkaistua.

(lähde: Sitaatioindeksityöryhmä II:n raportti / OPM 2011)

Vertailun vuoksi,

Luonnontieteiden, lääketieteen ja tekniikan

alalla julkaistiin lähes 2,2 miljoonaa artikkelia vuonna 2013.

Julkaistujen artikkelien määrä on lähes tuplaantunut kymmenessä vuodessa (2003-2013).

Yhdysvallat on suurin julkaisijamaa, osuus kaikista julkaisuista on 19 %. Muita suuria julkaisumaita ovat Kiina, Japani, Saksa ja Iso-Britannia. Nämä viisi maata kattavat jo yli puolet kaikista.

Ajanjaksolla 2003-2013 julkaisijoina määrällisesti vahvimmin ovat nousseet Malesia, Iran ja Kiina. Suomen osuus julkaisuista on 0,5% (yli 10 000 artikkelia vuonna 2013).

Lähde: Science and engineering indicators 2016