Tilastotietojen hakeminen

TILASTOTIETOKANTOJA

Tilastotietokannoissa ei ole valmiita tilastotaulukoita, vaan tilasto kootaan istunnon aikana itse valitsemalla halutut muuttujat.Tilastokeskuksen kokoama ja ylläpitämä StatFin on maksuton Suomea koskevien tilastotietojen tietokanta, josta saa tilastotietoja taulukkomuodossa.

Tilastokeskuksesta voi myös tilata mitä moninaisempia aiheenmukaisia tilastoja.Monilla julkisorganisaatiolla/virastoilla on omia, vapaasti käytettäviä verkkotilastotietokantoja. Tällainen on mm. THL:n Sotkanet.

PAINETUT TILASTOT

Kattavin tilastollinen sarja on nimeltään Suomen virallinen tilasto (SVT).

SVT löytyy painettuna Joensuun kampuskirjaston 1. kerroksesta Avola-varastosta, pääosin paikkamerkistä P L 31s, eli se on lukusaliaineistoa. SVT on jaoteltu pienempiin osiin aiheittain. Vuoteen 1987 saakka jaottelu oli melko selkeä ja aihealueilla oli oma numeronsa. Tilastot ovat kirjaston hyllyssä numerojärjestyksessä, esimerkiksi numero 2 on Varallisuustilastoa, nro 3 Maatalous, nro 6 Väestö ja nro 18 Teollisuus, rakentaminen ja asuntotuotanto.

Vuodesta 1988 aihealueita on tullut lisää ja entisiäkin on nimetty uusiksi. Hyllyyn P L 31s tilastot on sijoitettu aakkosjärjestyksessä. Aakkostussana hyvin monien kohdalla on Tilastokeskus, ja vasta toissijaisena aakkostussana tulee itse tilaston aihe, esim. Asuminen, Tulot ja kulutus, Väestö jne.

Tilastoja on toki muitakin kuin SVT:oon kuuluvat julkaisut. Niitä on paitsi em. hyllyissä myös muualla kirjastossa aihealueiden mukaan. Esimerkiksi eri organisaatioiden ja laitosten vuosikertomuksista ja vuosikirjoista löytyy ko. laitosta ja toimialaa koskevia tilastoja.

Suomen virallista tilastoa ei pidä sotkea julkaisuun, jonka nimi on Suomen tilastollinen vuosikirja. Tähän kirjaan on yksiin kansiin koottu keskeisiä Suomea koskevia tunnuslukuja.

Tilastollisesta vuosikirjasta on käytössä myös verkkoversio.

TILASTOJA VERKOSSA

Internetistä löytyy tilastotietoa runsaasti.
Kannattaa kuitenkin olla tarkkana tilastotietojen tuoreuden suhteen: ovatko ne uusinta tietoa?
Verkkotilastoista on myös selvitettävä tiedon tuottaja: onko sivuston ylläpitäjä itse tuottanut tilastot, vai onko se lainattu muualta?
Kenellä on tekijänoikeus tilastoon?

KANSAINVÄLISET TILASTOT

Tietoja kansainvälisistä tilastoista (Tilastokeskus)