Vinkkejä Google-hakuihin

Hakulogiikka Google-hakujen takana on osittain samaa kuin kirjallisuustietokannoissa. Tämä voi hämätä luulemaan, että tietokannoissa kannattaisi hakea samalla tavalla kuin Googlessa. Näin ei kuitenkaan ole: tietokannat ovat täsmällisiä, Google-haut sumeita.

  • Lainausmerkit toimivat fraasin merkkinä Googlessakin.
  • NOT-operaattori on Googlessa kätevä toteuttaa miinus-merkin avulla. Näin voit sulkea tuloksesta pois epätoivottuja tuloksia, keskustelupalstoja tai blogeja:

turvapaikanhakijat -keskustelu

Mitä enemmän hakusanoja käytät, sen täsmällisempään tulokseen voit päätyä. Tästä on apua varsinkin silloin, kun hakusanat ovat laaja-alaisia ja monimerkityksisiä.

Tarkista sanojen kirjoitusmuoto, esim. kirjoitetaanko sanat yhteen vai erikseen. Google tunnistaa jonkin verran sanojen taivutusmuotoja, mutta silti sanamuodoilla on vaikutusta hakutulokseen.

Sanajärjestys vaikuttaa lopputulokseen. Kokeile kirjoittaa sanat eri järjestykseen.

Tärkeän sanan voi kirjoittaa hakuun useamman kerran, niin sen merkitys korostuu.
Ammattilaisten käyttämät ja tieteelliset termit rajaavat tuloksesta pois epärelevanttia ainesta.

Googlessakin on Tarkennettu haku, tämä näkymä on Scholarista:

Gtarkennettu

Tarjolla on tietokannoista tutut toiminnot: operaattorit, fraasihaku, kenttäkohdistus, rajaukset. Ne eivät kuitenkaan välttämättä toimi ihan samalla tarkkuudella kuin tietokannoissa.