Käyttöliittymien hakulogiikka

Käyttöliittymiä eli hakulomakkeita on tietokannoissa useampia, ja niiden nimitykset ja toimintatavat ovat tietokantakohtaisia.

Tutuin versio on pikahakuun viittaava “yhden rivin” hakulomake. Se muistuttaa ulkoisesti Google-hakua, mutta on kuitenkin erilainen! Älä käytä luonnollista kieltä, vaan yksittäisiä termejä, jotka yhdistetään operaattorein. Operaattorit ja sulut pitää kirjoittaa itse. Suluilla osoitetaan OR-operaatio tapahtuvaksi ensin, mikä on tärkeää hakulogiikan kannalta. Muista myös katkaisumerkki, jos se on tarpeen.

Useille ohjaaville hakulomakkeille on helpompi muodostaa loogisia hakuja, jos hakulause sisältää muitakin kuin AND-operaatioita. Operaattoreita ja hakukenttiä on helppo valita valmiista valikoista.

Ohjaavillakin lomakkeilla voi sattua logiikkavirheitä. Varminta on kirjoittaa samaan käsitteeseen viittaavat vaihtoehtoiset sanat (OR-operaatiot) aina samalle riville. Sanojen väliin kirjoitetaan  itse OR-operaattori.

Rivien välillä on oletuksena AND-operaattori – sitä ei kannata vaihtaa, ellei ole aivan varma siitä mitä tekee. Joissakin tietokannoissa valintaa rivien välillä ei ole, tällöin operaattori on aina AND.

Perusidea on kuitenkin aina sama palvelusta riippumatta. Kukin käsite kirjoitetaan omalle rivilleen, OR-operaattori sijoitetaan saman käsitteen eri vaihtoehtoisten ilmaisujen välille.