Tietoarkisto

Tietoarkisto arkistoi ja välittää koti- ja ulkomaisia sähköisiä tutkimusaineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.
Tutkimusaineistoja ovat esim. erilaiset kyselytutkimukset, niiden tiedonkeruulomakkeet ja saadut vastaukset.

Tutkija tai opiskelija voi saada käyttöönsä valmiin aineiston, ”datan”, tätä kautta. Lue lisää tiedotteesta.

Tutkimusaineistoista voi poimia käyttöönsä faktatietoja tai hankkia aineistot oman tutkimuksensa raakadataksi. Sivuilla on myös tietoja julkaisuista, joissa aineistoja on hyödynnetty.

Tietoarkiston sivuilla on myös mm. suomenkielinen opetuspaketti tutkimusmenetelmistä (Menetelmäopetuksen tietovaranto MOTV).

Haku aineistoista tapahtuu Aila-palveluportaalista:

ailahaku

Lisäksi aineistoja voi mm. selata aiheeen mukaan:

ailaselaa

Ailan kautta avattu aineisto näyttää tältä:

YKPaila2