Sarjojen ja kokousjulkaisujen hakeminen

Sarjajulkaisut

Tieteelliset sarjat ovat tutkimuslaitosten, yliopistojen, tieteellisten seurojen yms. oma väylä tutkimustulosten julkaisemiseen. “Tieteellisimmät” uudet tulokset julkaistaan nykysin mieluiten artikkelina vertaisarvioiduissa lehdissä, mutta sarjajulkaisujen kautta välitetään edelleenkin runsaasti raportti-, selvitys- ja casetyyppistä tutkimustietoa. Sarjajulkaisu ei useinkaan ole vertaisarvioitu, mutta silti käyttökelpoinen lähde.

Peruslinja nykyään on, että julkaisut ovat vapaasti verkossa luettavissa. Verkkojulkaiseminen yleistyi kuitenkin vaihtelevasti 2000-luvulla, eikä vanhempia aineistoja ole tuotu takautuvasti verkkoon. Vanhemmat aineistot löytyvät painettuina kirjastoista.

Tämä vuonna 2017 julkaistu THL:n Raportti -sarjan julkaisu on saatavilla sekä verkosta että lainattavissa kirjastosta.

Uudemmat sarjajulkaisut ovat siten usein löydettävissä yleisillä hakukoneilla.

Muista silti, että esim. Google käyttää tulosten järjestämiseen paitsi itse tekstissä esiintyviä sanoja, myös viittauksia sivujen kesken ja sivujen käyttöastetta (=kuinka usein linkkiä on klikattu).

Jos kyseessä on suhteellisen vähän käytetty julkaisu, voi käydä niin, että hakutuloslajittelu ei nosta hyvääkään aineistoa niin korkealle kuin sisällön perusteella kuuluisi. Kannattaa siis selailla tuloslistaa pidemmälle.

Julkaisujen selaaminen suoraan haluamansa organisaation kotisivuilta on kätevää, jos haluaa välttää hakukoneiden tuoman sekalaisen aineston.

HAKEMINEN KIRJASTON TIETOKANNASTA

Erityisesti vähän vanhempia sarjoja kannattaa hakea UEF-Primosta. Käytä hakuna oletushakua (haku kirjaston kokoelmista). Voit kirjoittaa hakuun sarjan nimen tai yksittäisen osan nimen.

Uusiakin sarjajulkaisuja kirjastoissa on edelleen painettuna, mutta ei yhtä kattavasti kuin aiemmin. Vain ja ainoastaan verkossa julkaistua aineistoa, jota ovat mm. erilaiset raportit ym. selvitykset, ei yleensä tallenneta kirjaston tietokantaan.

Sarjajulkaisusta tallennetaan kirjastotietokantaan kuhunkin tietueeseen sekä sarjan nimi että yksittäisen osan nimi, joten molemmilla voi hakea. Huomaa, että sarjaa ja sen osia osia käsitellään kuten kirjoja, ei lehtiä.

Osa sarjoista on kirjastossa sijoitettu yhtenäisinä sarjoina ns. sarjahyllyihin, kuten P301s.(Joensuun kampuskirjasto). Sarja aakkostetaan sarjan nimen mukaan ja sarjan sisällä numerojärjestykseen. Osa sarjojen osista taas on hajautettu aiheen mukaan eri hyllyihin.

KOKOUSJULKAISUT (konferenssit, proceedings)

Kokousjulkaisutkin ovat usein sarjoja; tietty konferenssi järjestetään vuosittain tai muutaman vuoden välein. Konferenssijulkaisut sisältävät lyhyitä artikkeleita: tiivistelmiä pidetyistä esitelmistä sekä postereista. Julkaisu voi olla painettu tai elektroninen.

Kokousjulkaisuja haetaan kuten sarjajulkaisujakin: hakukoneilla netistä, konferenssien kotisivuilta sekä kirjasto- ja kirjallisuustietokannoista.