Tallentaminen Mendeleyhin, Zoteroon

Tietokannoissa on mahdollista tallentaa kulloinkin tehdyt haut ja niiden tulokset. Tämä voi vaatia oman käyttäjätunnuksen luomista. Hakuja ja tuloksia voi myös tulostaa ja lähettää sähköpostilla itselleen tai muille.

Kun tekee hakuja useissa eri tietokannoissa, on kätevää koota halutut tietueet yhteen paikkaan käyttöä odottamaan. Viitteidenhallintaohjelmat Mendeley, Zotero  ovat tällaisia tallennusalustoja, vastaava palvelu on myös esim. EndNote. Ohjelmaan siirretään varsinaisesti vain viitteen tiedot, mutta SFX-linkin avulla pääsee myös lukemaan kokotekstejä.

Useimmissa tietokannoissa on suora linkki Mendeley, Zotero-siirtoon. Jos näin ei ole, voidaan käyttää tallennusta BibTex-muotoon tiedostoksi. Tiedosto voidaan sitten tuoda viitteidenhallintaohjelmiin (Mendeley, Zotero). Useimmiten lähdetään liikkeelle Export-linkin kautta.

Mendeleyhin ja Zoteroon luodaan itselle oma käyttäjätunnus. Tämän jälkeen on mahdollista siirtää sinne tietueita aina kun tekee hakuja, tietokannasta riippumatta. Myös ”suoraan” netistä haettua aineistoa voidaan siirtää viitteidenhallintaohjelmiin, mutta tietojen siirtyminen oikein ei ole yhtä varmaa kuin tietokantasiirroissa. Mendeleyn tai Zoteron avulla voi myös tarkistaa, onko kyseinen tietue jo ennestään tallennettuna omiin viitteisiin.

Paitsi säilöä hakujen tuloksia, Zoteron ja Mendeleyn avulla voidaan myös tehdä valmiita lähdeluetteloita. Lähdeluettelon muoto voidaan valita valmiista malleista tai tehdä itse. Lähdeluettelon voi siirtää tekstinkäsittelyohjelmaan.

Vielä pidemmälle voidaan mennä, sillä tallennettuja viitteitä lisäät tekstiin ja lähdeluetteloon esimerkiksi Zotero-viittauslisäkkeellä. Se toimii Word-ohjelman työpöytäversiossa sekä LibreOffice- ja Google Docs -ohjelmissa. Lisäke asentuu yleensä automaattisesti, kun käynnistät Zotero-työpöytäohjelman ensimmäisen kerran. Saatavilla on noin 10000 valmista viittaustyyliä, joita voit myös muokata itse tarvittaessa. Tyylit on tehty CSL-kielellä. Se on XML:ään perustuva avoin standardi viittaustyylin sisäiselle rakenteelle. CSL-kielisiä tyylejä käytetään myös esimerkiksi Mendeley-ohjelmassa.

Lisätietoja ja ohjeita ym. viitteidenhallintaohjelmista Mendeley ja Zotero.