Tallentaminen RefWorksiin

Tulosten tallentaminen ja RefWorks

Tietokannoissa on mahdollista tallentaa kulloinkin tehdyt haut ja niiden tulokset. Tämä voi vaatia oman käyttäjätunnuksen luomista. Hakuja ja tuloksia voi myös tulostaa ja lähettää sähköpostilla itselleen tai muille.

Kun tekee hakuja useissa eri tietokannoissa, on kätevää koota halutut tietueet yhteen paikkaan käyttöä odottamaan. Viitteidenhallintaohjelma RefWorks on tällainen tallennusalusta, vastaava palvelu on myös esim. EndNote. Ohjelmaan siirretään varsinaisesti vain viitteen tiedot, mutta SFX-linkin avulla pääsee myös lukemaan kokotekstejä.

Useimmissa tietokannoissa on suora linkki RefWorks-siirtoon. Jos näin ei ole, voidaan käyttää tallennusta BibTex-muotoon tiedostoksi. Tiedosto voidaan sitten tuoda RefWorksiin. Useimmiten lähdetään liikkeelle Export-linkin kautta.

rwvienti

RefWorksiin luodaan itselle oma käyttäjätunnus. Tämän jälkeen on mahdollista siirtää sinne tietueita aina kun tekee hakuja, tietokannasta riippumatta. Myös ”suoraan” netistä haettua aineistoa voidaan siirtää Refworksiin, mutta tietojen siirtyminen oikein ei ole yhtä varmaa kuin tietokantasiirroissa. Refworksin avulla voi myös tarkistaa, onko kyseinen tietue jo ennestään tallennettuna omiin viitteisiin.
Paitsi säilöä hakujen tuloksia, Refworksin avulla voidaan myös tehdä valmiita lähdeluetteloita. Lähdeluettelon muoto voidaan valita valmiista malleista tai tehdä itse. Lähdeluettelon voi siirtää tekstinkäsittelyohjelmaan.
Vielä pidemmälle voidaan mennä, jos käytetään RefWorkisin apuohjelmaa Write’n’Citeä. Tämän avulla saadaan siirrettyä viittaukset suoraan kirjoitettavan tekstin joukkoon. Apuohjelma toimii yhdessä Word-tekstinkäsittelyohjelman kanssa.

Lisätietoja RefWorksista.