Aloita UEF-Primosta

UEF-Primo on hakupalvelu, josta löytyy yhdestä osoitteesta linkit kaikkiin kirjaston hankkimiin aineistoihin julkaisumuodosta ja -tavasta riippumatta.

Aineistojen käyttö yliopiston verkon ulkopuolelta onnistuu kirjautumalla UEF-Primoon omilla UEF-tunnuksilla. Siksi aloita aina UEF-Primosta, vaikka käyttäisitkin jotain yksittäistä tietokantaa etkä Primon omia hakupalveluita.

UEF-Primosta haetaan sekä kirjaston kokoelmiin kuuluvia kirjoja ja lehtiä.
UEF-Primosta haetaan tieteellisiä artikkeleita.
UEF-Primon kautta voidaan myös uusia omia lainoja ja varata kirjoja.
UEF-Primon kautta on pääsy tietokantojen omiin käyttöliittymiin sekä e-lehtiin.

Tietokannan aukaiseminen UEF-Primosta

UEF-Primossa voi tehdä hakua:

Kirjaston kokoelmista’: UEF kirjaston hankkimat kirjat ja lehdet (painetut ja verkkossa olevat) sekä tietokannat, hakuteokset ym. Tämä on oletushakuna.

Kansainvälisistä artikkeleista’: kertoo tietoja artikkeleista, mutta haku sisältää artikkelien lisäksi hyvin monenlaisia muitakin aineistoja. Artikkelit ovat kuitenkin haun pääasiallisin tulosjoukko.

’Elektronisista aineistoista’,  joka on lähes sama kuin Kansainväliset artikkelit, mutta lisäksi haun piirissä ovat hakuteokset, tietokannat ym. kirjaston omat e-aineistot.

’Kaikesta’, mikä sisältää kaiken edellä mainitun.

Primo-haut eivät pysty kokonaan korvaamaan varsinaisia kirjallisuustietokantoja, kun halutaan tehdä syvällisempää tiedonhakua.

UEF-Primon hakuohjeet:

  • operaattoreita AND, OR ja NOT voi käyttää, mutta NE PITÄÄ KIRJOITTAA ISOLLA
  • oletusarvona sanojen välillä on AND, jos mitään ei kirjoiteta
  • fraasin merkkinä ovat lainausmerkit; fraasin sisällä sanoja ei voi katkaista
  • katkaisumerkki on *, sanan voi katkaista alusta, lopusta ja keskeltä
    • sanankatkaisua tarvitaan aina, kun halutaan taivutusmuotoja tai johdannaisia, Primossa ei ole minkäänlaista sana-automatiikkaa
  • kirjoitusvirheitä Primo ei osaa korjata
  • eri kirjoitusmuotoja Primo ei tunnista (organisation/organization)
  • hakutuloksia voi rajata jälkikäteen mm. aiheen, vuoden, jne. perusteella
  • tulosta voi lajitella mm. julkaisuvuoden ja tekijän mukaan

VINKKI:

UEF-Primon painetut aineistot sisältyvät kansalliseen Finnaan , samoin kuin muidenkin kotimaisten kirjastojen aineistot. Tämän lisäksi Finnassa on tiedot kaikista Suomessa julkaistuista kirjoista ja kartoista sekä tiedot kotimaisista artikkeleista.