Väitöskirjojen ja gradujen hakeminen

Väitöskirjat

Väitöskirjaa pidetään ensimmäisenä tutkijan itsenäisenä tutkimuksena ja lisensiaattityötä ensimmäisenä siteerauksen kestävänä tutkimuksena.
Nykyisin lisensiaattitöitä julkaistaan melko vähän, yleensä tehdään suoraan väitöskirja.

Monet väitöskirjat ovat nykyään ns. nippuväitöskirjoja, joiden keskeisen sisällön väittelijä on jo julkaissut tieteellisissä lehdissä artikkeleina. Väitöskirja sisältää tällöin englanninkielisen tiivistelmäosan ja artikkelit.
Aiemmin väitöskirja oli yksi yhtenäinen julkaisu.

Väitöskirja julkaistaan usein ko. yliopiston omassa julkaisusarjassa. Muitakin vaihtoehtoja on: jos väittelijä työskentelee jonkin muun julkisorganisaation palveluksessa, väitöskirja voidaan julkaista tämän organisaation sarjassa. Väitöskirja on mahdollista julkaista myös kaupallisen kustantajan kautta.

Gradut

Pro gradu –tutkielmat ovat opiskelijoiden harjoitustöitä, joten niitä ei käytetä tieteellisen työn lähteinä kuin poikkeustapauksissa. Tarkista suhtautuminen ainelaitokseltasi, opettajalta/ohjaajalta.
Kuitenkin hyvätasoisten pro gradu -töiden lähdeluetteloista voi olla hyötyä ja voit katsoa graduista mallia muotoseikkoihin.

Kotimaisia opinnäytteitä, väitöskirjat, lisensiaatintyöt, gradut ja ammattikorkeakoulujen lopputyöt, voi hakea helposti kansallisesta Finnasta.

Julkaisuarkisto

UEF:in väitöskirjat ja gradut (vuodesta 2012) julkaistaan UEF Electronic publications –julkaisuarkistossa. Julkaisuja voi hakea aiheen mukaan.

Yhteiskuntapolitiikan ja sosiologian graduja

HAKEMINEN UEF-PRIMOSTA

Tiedot vanhemmista opinnäytetöistä löytyvät yliopistokirjastojen kokoelmatietokannoista. UEF-Primossa haku onnistuu helposti rajauksen avulla. Tee ensin haku jollakin (yleisen tason) hakusanalla, esim. sosiologia, yhteiskuntapolitiikka tms., ja rajaa hakutulos: