Lainsäädännön ja virallistiedon hakeminen

Eduskunnan ja valtioneuvoston säätämät ja tuottamat lait, asetukset, erilaiset mietinnöt, esitykset ja päätökset ovat melko hyvin saatavilla verkosta.Kuitenkin vanhempaa aineistoa on usein vain painettuna.

Tietokantoja:

FINLEX
Suomen säädöskokoelma (lait, asetukset), hallituksen esitykset, ylempien oikeusasteiden ennakkopäätökset ja ratkaisuja, valtiosopimukset, työehtosopimukset sekä viranomaispäätöksiä. FINLEX on julkinen ja kaikille avoin.

EDILEX
Lainsäädännön tietopalvelu, joka kokoaa kaiken Suomessa julkaistun lakitiedon yhteen osoitteeseen. Päällekkäistä aineistoa Finlexin kanssa, mutta sisältää lisäksi valiokuntamietintöjä, Valtioneuvoston vikko -julkaisun sekä asiantuntijoiden artikkeleita ja oikeudellisia lehtiä (Lakimies, Defensor Legis) sekä Lakikielen sanakirjan.

EUR-Lex
Tietoa Euroopan unionin lainsäädännöstä, sen käsittelyvaiheista sekä kansallisesta täytäntöönpanosta. Myös muita julkisia asiakirjojaa, mm. Euroopan unionin virallisen lehden L- ja C-sarjat. EUR-Lex on julkinen ja kaikille avoin.

Valtiopäiväasiakirjat

Valtiopäiväasiakirjoihin sisältyy mm.
– hallituksen esitykset, valmisteilla olevat lait
– valiokuntien mietinnöt ja lausunnot
Valtiopäiväasiakirjat sijaitsevat Joensuun kampuskirjaston 1. kerroksen Avola-varastossa. Ne on julkaistu myös sähköisenä vuodesta 1980 alkaen.

Lainsäädäntö

Asetukset ja lait sekä ne valtioneuvoston päätökset, jotka koskevat lakien ja asetusten toimeenpanoa tai joilla muuten on ”yleinen kuulutuksen tai tiedonannon luonne” (määritellään tapauskohtaisesti), julkaistaan
Suomen säädöskokoelmassa (aik. Suomen asetuskokoelma)
• painettuna kirjastossa v. 1860 lähtien, vanhemmat 1538-1859 epätäydellisinä, sijainti P L 34.0
• elektronisena Finlex- ja Edilex-palveluista (kattavimmin 1990-luvulta lähtien)

Voimassa oleva lainsäädäntö on koottu Suomen Laki -verkkopalveluun.

Komiteanmietinnöt

Komiteanmietintöjä voi hakea UEF-Primosta mietinnön nimellä, ts. ei ole välttämätöntä tietää mietinnön numeroa. Toisinpäinkin voi hakea, sillä hakuun käyvät hakusanoiksi myös numerot, eli:

Sijainti kirjastossa on P 08s, 1. kerroksen Avola-varasto.