Milloin hakutulos on riittävä?

Dogpieni

Kun käytettävissä on useita eri lähteitä, kokonaiskuva aiheesta hahmottuu tarkemmin ja luotettavammin.
Voidaan verrata keskenään ristiriitaisia tietoja, etsiä erilaisia ratkaisumalleja ja havaita ongelmakohtia, joihin on aikaisemmin törmätty.
Yhdistämällä eri lähteistä tulevaa tietoa voidaan kehitellä kokonaan uusia ajatuksia.

Siksi ei kannata tyytyä ensimmäiseen hakutulokseen, vaan hakulausetta muunnellaan, jotta saadaan esille kaikki tarvittavat keskeiset julkaisut.

HAKUA VOIDAAN MUOKATA:

 • säätelemällä käsitteiden määrää hakulauseessa
 • valitsemalla erilaisia hakusanoja käsitteitä kuvaamaan
 • kohdistamalla hakua tietueen eri kenttiin
 • valitsemalla käyttääkö sanakatkaisua vai ei
 • rajauksilla

Jo saadun hakutuloksen perusteella voidaan päätellä, millä tavoin hakulausetta voisi muuttaa.

SYSTEMAATTINEN TIEDONHAKU

Kattava, systemaattinen kirjallisuuskatsaus tarvitsee kattavan ja systemaattisen tiedonhaun, jolla selvitetään, mitä aiheesta on julkaistu ja saatavilla.

Mitä tarkemmin pystyt rajaamaan aiheesi, sitä helpompaa on kattava haku. Laajat, jäsentymättömät aiheet ovat hankalia haettavia.

Systemaattisessa tiedonhaussa haetaan mieluummin “liian suuri” hakutulos, jotta varmasti kaikki aiheeseen liittyvä saadaan mukaan. Hakutulosta seulotaan ensin otsikon, sitten tiivistelmän mukaan. Lopulta jäljelle jäävät ne, jotka luetaan kokonaisuudessaan.

Systemaattinen tiedonhaku kattaa:

 • Kotimaiset ja ulkomaiset tiedonlähteet
 • Eri tyyppiset tiedonlähteet (kirjat, väitöskirjat, konferenssiraportit, tieteelliset artikkelit ja vastaavat)
 • Kattavasti aihetta kuvaavat hakusanat ja niiden yhdistelmät

Hae siis esim. seuraavista lähteistä:

 • UEF-Primo
 • Finna.fi (sisältää Arto-tietokannan)
 • Web of Science / Scopus / ProQuest / SocIndex + Ebsco
 • Google ja Google Scholar / Google Books