Tarkempia tuloksia

KUN SAAT LIIAN PALJON JA/TAI EPÄTARKKOJA TULOKSIA

 • rajaa hakua asiasanakenttään, mikäli mahdollista (sanaston sanalla). Ks. asiasanahausta
 • rajaa hakua otsikko-kenttään
 • mieti, ovatko hakusanasi liian yleisiä
 • kokeile suppeampia, aihettasi täsmällisemmin kuvaavia hakusanoja

sosiaaliturva -> toimeentuloturva -> peruspäiväraha

 • poista monimerkityksiset yleistermit

katkaistu sana arki* viittaa liian moneen asiaan
(esim. arkielämä, arkikieli, arkihuoli, arkistointi)

 • lisää hakuun rajoittavia sanoja (AND:lla; AND-kytkettyjä voi olla vaikka kuinka paljon)

yhteiskuntavastuu ->yhteiskuntavastuu AND yritykset ->

yhteiskuntavastuu AND yritykset AND arvot

 • joskus on hyödyllistä käyttää rajaavana terminä hyvin laajaa, koko aihealuetta raajaavaa termiä:

ympäristönsuojelu -> ympäristönsuojelu AND yhteiskun*

(tässä siis yhteiskunta ja yhteiskunnallinen eri taivutusmuotoineen ja johdannaisineen)

 • käytä fraasia and-operaation sijaan

urban AND communities -> ”urban communities”

 • vähennä synonyymejä ja rinnakkaistermejä (Mutta älä muuta ORia ANDiksi, sillä silloin hakulogiikka muuttuu virheelliseksi)

mielikuvat OR käsitykset OR asenteet -> mielikuvat OR käsitykset

 • kokeile sulkea joitakin sanoja hakutuloksen ulkopuollelle NOT-operaattorilla

kulttuurisosiologia NOT gradu

 • rajaa hakua esim. julkaisuvuodella, -kielellä tai -tyypillä (esim. peer review/scholarly-lehtiin)