Hakutapoja

Tiedonhakuja voi lähestyä eri tavoin:

“Quick and simple”

Haetaan yksittäisellä hakusanalla tai fraasilla, jotta saadaan käsitys, kuinka yleinen/harvinainen aihealue on. Tuloksista voi löytyä muutamia hyviä osumia omaan aiheeseen.

Laajemmasta suppeampaan

Aluksi valitaan tarpeeksi suuri aihealue, ja aletaan rajata sitä tarkentavilla ja rajaavilla käsitteillä (tai esim. kielellä, julkaisuvuodella yms.)

Suppeammasta laajempaan

Ellei tarkasti määritelty haku anna tarpeeksi tuloksia, mietitään, miten hakua voisi muuttaa laajemmaksi.

“Helmenkasvatus”/jäljityshaku

Lähdetään liikkeelle niukoista tiedoista ja täydennetään hakua ja hakutermejä haun aikana saatujen tulosten perusteella. Seurataan aineiston tarjoamia johtolankoja uusiin relevantteihin lähteisiin. Tuloksesta saadaan vihjeitä uusiksi hakusanoiksi, tiedonlähteiksi, tekijöiksi, julkaisusarjan tai organisaation löytämiseksi tai omien ideoiden täsmentämiseksi.

– Hyvän kirjan tai artikkelin löydyttyä haetaan sen kirjoittajan muita julkaisuja, tai katsotaan lähteen sisältöä kuvaavia asiasanoja, ja haetaan niillä lisää aineistoa.

– Mielenkiintoisen julkaisun lähdeluettelo johtaa uusiin julkaisuihin ja uusiin hakusanoihin.

Selailu

Tietokannoissa voit myös selailla (browse), esim. tietyn lehden artikkeleita tai aihealueita.

Tietokantahakuja ja niiden tuloksia kannattaa käyttää hyväksi jo tutkimustyön suunnittelu-, valmistelu- ja ideointivaiheessa. Se auttaa aiheen käsitteiden ja hakusanojen hahmottelussa ja keräämisessä.