Hakusanojen yhdistäminen

Hakusanat ja niitä yhdistävät operaattorit muodostavat hakulauseen. Operaattoreita eli Boolen logiikkaa käytetään kaikissa tietokannoissa, joten sen osaaminen on yksi tiedonhaun perustaidoista.

Esimerkkejä hakaulauseista:

poliitikot AND julkisuus
nuoret AND (ideologiat OR aatteet)
(kaivo* OR mine* OR mining) AND (sosiaali* OR yhteiskunnalli* OR social) AND (vaikutu* OR effect* OR aspect*)
meemit
syrjäytyminen AND ”taloudelliset vaikutukset”
poliitikot AND julkisuus
(aged OR elder* OR ”old people”) AND home* AND (”well being” OR ”quality of life”) AND (experienc* OR perception* OR opinion*) NOT ”home nursing”
(aged OR elder* OR ”old people”) AND (”home environment” OR ”living at home” OR ”community living”) AND (”well being” OR ”quality of life”) AND (experienc* OR perception* OR opinion*) NOT ”home nursing”

bo1

poliitikot AND julkisuus

AND-operaattori edellyttää, että hakusanojen tulee esiintyä tietueessa yhtä aikaa. (Tietue = yhden kirjan/artikkelin jne. tiedot tietokannassa.)

Mitä enemmän eri rajaavia käsitteittä haussa käytetään, sen tarkempaa hakua ollaan tekemässä ja sitä pienempi (ainakin teoriassa) on tulosjoukon koko.

bo3

ideologiat OR aatteet

OR-operaattori hyväksyy lopputulokseen ne tietueet, joissa on vähintään jompi kumpi hakusanoista.
Mutta myös ne tietueet, joissa molemmat sanat esiintyvät yhtä aikaa, ovat käypäisiä.
OR-operaattorilla yhdistetään samaa (ylä)käsitettä kuvaavat vaihtoehtoiset hakusanat. Mitä useampia vaihtoehtoisia ilmaisumuotoja otetaan mukaan, sen laajempi on haun tulos.

bo4

toisinajattelijat NOT politiikka

NOT-operaatiossa edellytetään, että tietty sana ei saa esiintyä tietueessa lainkaan.
Not-operaatiota tarvitaan harvemmin ja sitä kannattaakin käyttää harkiten, koska se voi sulkea hakutuloksesta pois myös hyödyllisiä tietueita.

Katso video (n. 2,5 min) operaattoreista:

bo5

(ideologiat OR aatteet) AND nuoret

Samaan hakulauseeseen voi yhdistää useita operaatioita. Jos hakulauseessa on yhtä aikaa AND- ja OR-operaattori, haun loogisuus pitää vielä varmistaa. Yleensä tällöin tavoitellaan kuvan kaltaista tilannetta (vasemmalla).

Useimmiten AND-operaatio suoritetaan hakukoneissa ennen OR-operaatiota kirjoitusjärjestyksestä riippumatta. Haussa, jossa on sekä AND- että OR-operaatio, on hakutuloksen loogisuuden kannalta kuitenkin tärkeää, että OR-operaatio toteutuu ensin. Tämän saa aikaiseksi sulkumerkeillä tai sanojen oikealla ryhmittelyllä (Advanced-haku).

bo6Jos sulkuja ei ole, käy siten, että saadaan tietoa nuorten aatteista (tämä on ok!) sekä kaikkea mahdollista tietoa ideologioista. Hakulause “vuotaa” (oikealla):


Hakulauseen kirjoitustapa riippuu aina tietokannasta.

Kun kirjoitat hakuun useampia sanoja, tiedätkö, mitä itse asiassa olet käsket ohjelman hakea?

  • Onko kyseessä fraasi vai and-operaatio?
  • Missä järjestyksessä operaatiot toteutuvat, toimiiko haun logiikka?
  • Tulevatko sanan taivutusmuodot mukaan automaattisesti, mikä on katkaisumerkki?
  • Mistä kentistä hakusanoja haetaan?

Perusasiat voivat selvitä hakunäytön ohjeita seuraamalla. Kunkin tietokannan Help-osiosta löytyy lisää vinkkejä