Artikkelihaku kotimaisista lehdistä

Kotimaisissa lehdissä julkaistuja artikkeleita voit hakea kansallisen Finnan kautta: Finna.fi. Finnassa voit rajata haun pelkästään artikkeleihin.

Finnan sisältämät artikkelit ovat peräisin nk. Arto-tietokannasta. Artoa voi käyttää myös suoraan kansalliskirjaston Finnan kautta.

Tärkeää: Suomea koskevaa ja/tai suomalaisten tutkijoiden tekemää tutkimusta julkaistaan myös kansainvälisissä lehdissä. Siksi haku vain kotimaisista aineistoista ei useinkaan riitä.

Verkossa luettavia kotimaisia tiedelehtiä on koottu Journal.fi -portaaliin. Osassa lehtiä ei pääse lukemaan uusimpia numeroita vapaasti. Lehtiä on kaikkiaan noin 60. Esimerkkejä lehdistä:

Finnish Yearbook of Population Research
Janus
Politiikka
Trace: Finnish Journal for Human-Animal Studies

Elektra-tietokanta sisältää jonkin verran kotimaisten tieteellisten lehtien artikkeleita kokoteksteinä pdf-muodossa. Elektran artikkeleihin on linkit myös Finnan/Arton kautta. Kokoelmaan kuuluu yli 29 000 artikkelia. Osa lehdistä päivittyy jatkuvasti, osasta mukana on vain vanhoja vuosikertoja.

Elektraan kuuluu esim. lehti Sosiologia (v. 1997 lähtien, ei uusinta vuotta) ja Kunnallistieteellinen aikakauskirja (v. 2002 lähtien, ei uusimpia lehtiä).


ALUEELLISIA TIETOKANTOJA

Sisältävät tiettyä aluetta koskevia aineistoja monelta kantilta, myös tietoja sanomalehdistä, lehtiartikkeleista ja kirjoista. Aluetietokantoja ylläpitävät maakuntakirjastot. Kaikilla maakunnilla ei ole omaa aluetietokantaa. Alueellisia aineistoja löytyy luonnollisesti myös Finna.fi-palvelusta

Etelä-Saimaa
Kymenlaakso-tietokanta
Käkönen (Pohjois-Karjala + Laatokan Karjala)
Porstua (Pohjanmaa)

 


SANOMALEHDET

Sanomalehtien artikkeleita ei käytetä tutkimuksen lähdekirjallisuutena kuin poikkeustapauksessa. Tutkimuksen kohteena sanomalehtikirjoittelu sen sijaan voi olla, esimerkiksi: Lastensuojelun juridisoituminen : tutkimus lakimuutosta koskevasta lehtikirjoittelusta / Maria Porko (pro gardu 2011).

Kotimaisia lehtiä tavoittaa erilaisten palvelujen kautta lehden iästä riippuen:

Sanomalehtien verkkosivuilla voi olla omia arkistoja joko vapaasti käytettävissä tai vain tilaajien käyttöön.

Sanomalehtiä säilytetään kirjastoissa mikrofilmeinä. Joensuun kampuskirjastossa ovat mm. seuraavat mikrofilmatut lehdet:

Helsingin sanomat 1904-
Karjalainen 1918-
Karjalan maa 1918-
Pohjois-Karjala 1899-1989
Uusi Pohjois-Karjala 1990-1995
Suomen sosialidemokraatti 1918-1988
Demari 1988-
Suomenmaa 1965-
Uusi Suomi 1919-1991

Pressreader

Pressreader (ent. PressDisplay) sisältää yli 5000 aikakaus- ja sanomalehteä 100 eri maasta yli 60 eri kielellä. Suomalaisiakin lehtiä on, mutta tärkeimmät lehdet puuttuvat. Lehdet ovat luettavissa 60-90 päivän ajan niiden ilmestymisestä lähtien. Tietokannassa on yksinkertainen hakutoiminto.