Artikkelien hakeminen kv. lehdistä

Artikkelit ovat arvostettuja ja paljon käytettyjä lähteitä yhteiskuntatieteissä. Ne välittävät tietoa jostakin tarkoin rajatusta aiheesta, tuottavat uutta tietoa ja yleensä olettavat, että lukijalla on jo perustiedot aihepiiristä hallussaan.
Laajoja katsauksia johonkin hyvin yleiseen aiheeseen, kuten ‘eriarvoistuminen‘, löytyy harvemmin artikkeleista.

Tämän vuoksi artikkeleita hakiessa voi käyttää tarkkoja hakutermejä ja useitakin AND-operaatioita. Myös fraasien käyttöä AND-operaatioiden sijaan voi harkita. Vaihtoehtoiset ilmaisumuodot ovat kuitenkin myös tärkeitä. Haun tulosta voi rajata kohdistamalla hakua vain Title (otsikko) tai Keyword/Subject (asiasanat) -kenttiin.

UEF-Finnassa voi hakea useasta kansainvälisestä artikkelitietokannasta yhtä aikaa. Tällöin valitaan välilehti ’Haku kansainvälisistä e-aineistoista’. Tuloksena on etupäässä artikkeleita, mutta myös mm. kirjoja ja väitöskirjoja. Aivan kaikki aineistot eivät ole mukana haussa. Hakuominaisuudet eivät myöskään ole yhtä tarkat kuin tietokantojen omissa käyttöliittymissä. Haku ei mm. tunnista automaattisesti sanojen taivutusmuotoja.

Perushaussa kirjoitetaan operaattorit isolla ja käytetään sulkuja OR-operaation ympärillä. Sanakatkaisu on *, fraasi merkitään “lainausmerkein”, lainausmerkkien sisältä sanaa ei voi katkaista.

Huomaa Tarkennetun haun kaikista muista järjestelmistä poikkeava hakutekniikka OR-operaatioita koskien:

SYueftark

Kansainvälisissä tietokannoissa hakutekniikat ovat keskenään hyvin samankaltaisia:

  • katkaisumerkki *, fraasi lainausmerkkeihin
  • yksikkömuotoinen sana löytää myös monikon ja päinvastoin; joskus myös muita johdannaisia: risk – risks
  • ylesimmät kirjoitusasun vaihtelut tunnistetaan automaattisesti: color – colour

Suuren samankaltaisuuden vuoksi on sitäkin tärkeämpää olla selvillä myös pienistä eroavaisuuksista:

  • OR-operaatio toteutetaan ennen AND-operaatiota (Scopus)
  • lainausmerkkien käyttö kumoaa yksikkö-monikko -automatiikan (Web of Science, ProQuest, Ebsco)

Esimerkki Web of Science -tietokannasta:

WebOS

Esimerkki ProQuest -tietokannasta:

PQ

Esimerkki Scopuksesta:

syscopus

Esimerkki EBSCOhostista:

syebsco

 

KOTIMAISIA ARTIKKELITIETOKANTOJA

Kotimaisia artikkeleita haketaan Arto-tietokannasta.Katso lisää seuraavasta luvusta.