Yhteiskuntatieteiden tiedonlähteitä

Kun puhutaan hakupalveluista, jotka ovat erikoistuneet välittämään tietoa tieteellisistä julkaisuista, puhutaan yleisimmin kirjallisuustietokannoista kuin hakukoneista. Tietokantaan on tallennettu joko tieto julkaisun olemassaolosta (viitetietokanta) tai itse julkaisu (kokotekstitietokanta).

Hakuohjeita näihin tietokantoihin on kurssin seuraavissa luvuissa, Artikkelien haku jne.

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIETOKANNAT

Tietoaineistot tieteenaloittain -sivustolle on listattu tieteenalojen keskeisempiä tietokantoja ja verkossa olevia avoimia julkaisuarkistoja.

Yhteiskuntatiteet: sosiaalitieteet, sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka.

Kotimaiset tietokannat kansallinen Finna sekä sen sisältämä Arto-artikkelitietokanta ovat keskeisiä.

Kansainvälisistä aineistoista laajimmin on tietoja monialaisessa Scopus-viitetietokannassa. Sosiologialla on ”oma” tietokantansa, Sociological Abstracts. Sosiaalityön tietokantoja ovat  SocIndex ja Social Science Premium Collection.Lopulta aineiston käyttökelpoisuuden ratkaisee kuitenkin kulloinenkin käyttötarkoitus.

Tämän sivun linkit vievät useimmiten UEF Primo -hakupalveluun, josta saa lisätietoa tietokannasta sekä linkin tietokannan omaan käyttöliittymään. Etäyhteyteen kirjautuminen avautuu automaattisesti, jos UEF-Primossa tietokannan linkkiä klikataan kampusverkon ulkopuolelta.

KANSAINVÄLISET LEHTIARTIKKELIT

VIITETIETOKANNAT ovat kattavimpia tiedonlähteitä olemassa olevaan tutkimuskirjallisuuteen, erityisesti artikkeleihin.

Ne sisältävät tietoa siitä, mitä ylipäänsä maailmalla on julkaistu. Tiedot ovat kattavat eri maita ja kustantajia. Itse artikkeleita ne eivät välttämättä sisällä. Monissa tietueissa on kuitenkin jo tarjolla linkki kokotekstiin (full-text).

Viitteitä haetaan usein artikkelin otsikon, asiasanojen ja tiivistelmien perusteella.

Viitetietokantoja:

KOKOTEKSTITIETOKANNAT sisältävät yleensä vain yhden kustantajan lehtiä.

Artikkelit ovat tietokannassa kokonaisuudessaan luettavissa ja hakua voi tehdä myös artikkelin kokotekstin sisältä.

SocIndex with fulltext (tietoja monilta eri kustantajilta)

Yksittäisten kustantajien lehtitietokantoja:

Kokotekstiartikkeleita usealta kustantajalta, ei uusimpia vuosia yleensä:

Academic Search Premier (Ebscohost)

Vinkki: voit hakea tästä yhdessä SocIndexin kanssa:

KOTIMAISET LEHTIARTIKKELIT

Tiedejatutkimus.fi tietoja suomalaisten tutkimusorganisaatioiden julkaisuista (ent. Juuli)

Journal.fi : suomalaiset tiedelehdet verkossa, Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV)

Arto-artikkeliviitetietokanta:

KIRJAT

VÄITÖSKIRJAT JA OPINNÄYTTEET

  • Kansallinen Finna (yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opinnäytteitä)
  • kotimaisia julkaisuarkistoja (yliopistojen ja tutkimuslaitosten julkaisuja, siis myös muita kuin opinnäytteitä)