Yhteiskuntatieteiden tiedonlähteitä

 

Kun puhutaan hakupalveluista, jotka ovat erikoistuneet välittämään tietoa tieteellisistä julkaisuista, puhutaan yleisimmin kirjallisuustietokannoista kuin hakukoneista. Tietokantaan on tallennettu joko tieto julkaisun olemassaolosta (viitetietokanta) tai itse julkaisu (kokotekstitietokanta).

Hakuohjeita näihin tietokantoihin on kurssin seuraavissa luvuissa, Artikkelien haku jne.

Etäkäyttö yliopiston verkon ulkopuolelta: kirjaudu ensiksi sisään UEF-Finnaan.

Kansainvälisistä kirjallisuustietokannoista on mahdollisuus hakea yhtäaikaisesti suoraan UEF-Finnan haun kautta. Alla kerrotaan yksittäisistä aineistoista tarkemmin. Linkit tietokantoihin ovat UEF-Finnassa.

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIETOKANNAT

UEF-Finnassa on mahdollisuus selata tietokantoja aiheen mukaan:Sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka (erityisesti sosiaalipolitiikka)  sisältyy tähän:

Social Sciences – Social sciences and sociology

Ympäristöpolitiikkaa voi löytyä ympäristötieteiden tietokannoista, kasvatussosiologiaa käyttäytymistieteiden tietokannoista jne.

Kotimaiset tietokannat Arto sekä kansallinen Finna ovat keskeisiä. Kansainvälisistä aineistoista laajimmin on tietoja Scopus-viitetietokannssa. Lopulta aineiston käyttökelpoisuuden ratkaisee kuitenkin kulloinenkin käyttötarkoitus.


KANSAINVÄLISET LEHTIARTIKKELIT

VIITETIETOKANNAT ovat kattavimpia tiedonlähteitä olemassa olevaan tutkimuskirjallisuuteen, erityisesti artikkeleihin.

Ne sisältävät tietoa siitä, mitä ylipäänsä maailmalla on julkaistu. Tiedot ovat kattavat eri maita ja kustantajia. Itse artikkeleita ne eivät välttämättä sisällä. Apua artikkelin jäljittämiseen tarjotaan.

Viitteitä haetaan artikkelin otsikon, asiasanojen ja tiivistelmien perusteella.

Viitetietokantoja on kahdenlaisia: monitieteiset (Web of Science, Scopus ja ProQuest) sekä alakohtaisia.

Viitetietokantoja:


KOKOTEKSTITIETOKANNAT sisältävät yleensä vain yhden kustantajan lehtiä.

Artikkelit ovat tietokannassa kokonaisuudessaan luettavissa ja hakua voi tehdä myös artikkelin koko tekstin sisältä.

Yksittäisten kustantajien lehtitietokantoja:

Kokotekstiartikkeleita usealta kustantajalta, ei uusimpia vuosia yleensä:

Vinkki: voi hakea yhdessä SocIndexin kanssa:

EASPjaSOCI2

EASPjaSOCI1


KOTIMAISET LEHTIARTIKKELIT

Ks. lisää luvusta Kotimaiset lehdet


KIRJAT


VÄITÖSKIRJAT JA OPINNÄYTTEET

  • Melinda (viitetiedot yliopistojen kotimaisista opinnäytteistä ja väitöskirjoista, myös painettuja kirjoja)
  • Kansallinen Finna (yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opinnäytteitä)
  • Julkaisuarkistot verkossa

KOKOUSJULKAISUT