Mistä tarkistaa lehden tieteellinen taso?

Varsinkin kotimaisten lehtien ja julkaisukanavien tieteellisen tason tarkistamiseen sekä aloilla, joilla viittaustietokannat (Web of Science, Scopus) ovat riittämättömiä, kannattaa käyttää JULKAISUFOORUMIN hakua.

Julkaisufoorumi-hankkeessa 23 tieteenaloittaisen paneelin asiantuntijajäsenet ovat luoneet laatuluokituksen tieteellisille lehdille, konferenssi- ja kirjasarjoille sekä kirjakustantajille (= tieteellisille julkaisukanaville). Ensimmäinen Julkaisufoorumi-luokitus valmistui vuoden 2011 lopussa ja tällä hetkellä se kattaa noin 25 000 lehteä ja sarjaa sekä noin 2000 kirjakustantajaa. Julkaisufoorumi-luokituksen tavoitteena on kattaa kaikkien tutkimusalojen keskeisimmät tieteelliset julkaisukanavat, sekä osoittaa niistä korkeatasoisimmat.

Julkaisufoorumi-luokituksen voivat saada tutkimustulosten julkaisemiseen erikoistuneet tieteelliset julkaisukanavat, joilla on tieteenalan asiantuntijoista koostuva toimituskunta ja joiden käsikirjoitukset käyvät läpi vertaisarvioinnin.

Tieteelliset lehdet ja sarjat on luokiteltu kolmelle tasolle:

  • Taso 1 – perustaso,
    tieteenalojen keskeisimmät kotimaiset ja ulkomaiset lehdet ja sarjat, jotka täyttävät tieteellisen julkaisukanavan määritelmän.
  • Taso 2 johtava taso,
    tieteenalojen johtavat tieteelliset lehdet ja sarjat.
  • Taso 3 korkein taso,
    lehdet ja sarjat, jotka ovat vaikuttavuudeltaan tieteenalansa laaja-alaisimpia tason 2 lehtien ja sarjojen joukossa, ja niissä julkaistu tutkimus edustaa oman tieteen- tai tutkimusalansa korkeinta tasoa.

Entä jos julkaisulle löytyy pelkkä – ?
Näitä kotimaisia tai ulkomaisia julkaisukanavia paneelit eivät ole hyväksyneet tasolle 1 eli ne eivät täytä tieteellisen julkaisukanavan määritelmää.
Ne voivat olla myös tieteellisiä julkaisukanavia, joita pidetään paikallisina, tai joiden tieteellisestä tasosta tai relevanssista paneelit eivät ole vakuuttuneita.
Ryhmä sisältää myös julkaisukanavat, joita on ehdotettu lisättäväksi luokitukseen seuraavassa täydennysarvioinnissa.

Lue lisää Jukaisufoorumista ja käyttöohjeista:
http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/index.html

http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/materiaalit/JUFO_kayttoohje_211212.pdf

lehdet1_2014_01_27 Esimerkkejä Julkaisufoorumi-luokituksen (jufo) saaneista kotimaisista lehdistä:

Yhteiskuntapolitiikka: 2,  Hallinnon tutkimus: 2, Aikuiskasvatus: 2,  Psykologia: 2,  Sosiologia:  2, Janus: 1, Kunnallistieteellinen aikakauskirja: 1, Kansantaloudellinen aikakauskirja: 1, Hoitotiede: 1

Lisätietoja: maarit.putous[at]uef.fi

Share