Onko julkaisu tieteellinen?

Mistä tiedän, onko julkaisu tieteellinen?

Vertaisarviointi

Peer review in three minutes (North Carolina State University, NCSU Libraries)

Tieteelliseen julkaisemiseen liittyy vertaisarviointi, peer review– tai referee-menettelyksi kutsuttu prosessi (älä sekoita katsausartikkeliin = review). Vertaisarvioinnilla on tarkoitus taata julkaisujen tieteellinen taso ja laatu.

Tieteellisen lehden toimituskunta käyttää tieteenalan asiantuntijoita (refereet, (peer) reviewers) etukäteisarvioinnissa. Lehden toimituskunta arvioi lehteen lähetetyn kirjoituksen julkaisukelpoisuutta ja relevanssia lehden linjan ja lukijakunnan kannalta. Sen jälkeen refereet arvioivat kirjoitusten asiasisältöä ja tieteellistä merkittävyyttä sekä tutkimuksen alkuperäisyyttä ja uutuusarvoa. Arviointiprosessissa tarkistetaan myös, että tekstin rakenne vastaa (alan ja lehden) tieteellisen kirjoittamisen käytäntöjä. Arvioijat tekevät toimituskunnalle suosituksen käsikirjoituksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä sekä korjausehdotuksia kirjoittajille.

Tieteen luotettavuus nojaa vertaisarviointiin, mutta siinä voi olla aukkoja. Helsingin sanomat 30.6.2020.

Vertaisarviointi ei siis ole täydellisen aukoton systeemi. Se myös viivästyttää julkaisemista useita kuukausia. Ongelmana pidetään lisäksi vertaisarvioinnin puolueellisuutta, vaikka vertaisarvioinnin tarkoituksena on käsikirjoituksen tieteellisen tason objektiivinen tarkastelu. Jos referee tekee tutkimusta samasta aihepiiristä kuin käsikirjoituksen tekijä, voi hän yrittää osoittaa epäolennaisia virheitä, muotoseikkoja, tms. kilpailijansa työssä, ja näin tahallisesti hidastaa tai jopa estää työn julkaisemista. Näiden ongelmien korjaamiseksi useissa lehdissä käytetään sokkoarviointia. Silloin arvioitsijat eivät tiedä, kenen kirjoittajien käsikirjoitus on kyseessä (blinded peer review). Tavallisesti myöskään arvioitsijoiden nimiä ei kerrota kirjoittajille (double blinded).

Julkaisun tieteellisen tason tarkistaminen:

  • Julkaisufoorumi (JUFO) on kaikki tieteenalat kattava tasoluokitus erityyppisille julkaisukanaville (tieteellisille lehdille, konferensseille ja kirjakustantajille). (Käyttö ei vaadi välttämättä kirjautumista.) Luokituksessa on kolme tasoa. Jo taso 1 täyttää vertaisarviointi- / tieteellisyyskriteerin. Asiasta on kirjoitettu kirjaston blogissa: Mistä tarkistaa lehden tieteellinen taso?
  • Lehden/julkaisijan omilta kotisivulta peer review -tieto löytyy yleensä kohdista: ”about”, ”editorial policy”, ”editorial board” tms. Kannattaa kuitenkin muistaa, että tieteellisissä lehdissä julkaistaan myös artikkeleita, joita ei ole vertaisarvioitu. Näitä ovat esim. pääkirjoitukset, uutiset, kirja-arvostelut ja artikkeleita kommentoivat kirjoitukset.
  • Tieteellisten lehtien kustantajia ovat mm. Elsevier, Wiley, Sage, Taylor & Francis, Lippincott, Williams & Wilkins (LWW).
  • Lehtiä rankataan myös artikkeleiden viittausmäärien mukaan (Impact Factor (IF) eli lehden vaikuttavuuskerroin). Lue lisää tästä ja muista tutkimuksen arvioinnin indikaattoreista.
  • Kirjojen laaduntarkkailu on kustantajien, kustannustoimittajien ja näiden käyttämien asiantuntijoiden vastuulla. Julkaisufoorumista voit hakea myös kustantajan/julkaisijan tieteellisyyttä. Useilla aloilla julkaistaan paljon myös alan ammattilaisille, yrityksille ja viranomaisille. Julkaisut eivät useinkaan täytä tieteellisyyden kriteereitä. Ministeriöt, kunnat sekä erilaiset järjestöt, seurat ja liitot julkaisevat selvitys- tai raporttityyppistä kirjallisuutta ja myös ammattilehdissä julkaistaan artikkeleita. Varmista ainelaitokseltasi/ohjaajalta tällaisten julkaisujen käyttäminen lähteinä.
  • Yleensä neuvotaan suhtautumaan kriittisesti ammattilehtiin ja järjestöjen julkaisuihin, sanomalehtiin, hallinnon selvityksiin, pro gradu -töihin ja amk-opinnäytetöihin, oppikirjoihin (muista kuitenkin, että tieteellisiäkin teoksia käytetään kurssikirjoina) ja kirjallisuuteen, jossa ei ole laadukasta sisällysluetteloa.