AND-OR-hakulause-esimerkkejä

Nuorten päihteiden käytön ehkäiseminen hakulauseena voisi näyttää esim. tältä:

nuor* AND (päih* OR huum* OR alkoholi*)
nuor* AND (päih* OR huum* OR alkoholi*) NOT tupak*
nuor* AND (päih* OR huum* OR alkoholi*) AND ehkäis*
nuor* AND (päih* OR huum* OR alkoholi*) AND (ehkäis* OR ennaltaehkäis*)

(youth OR adolescen* OR teenager* OR juvenile*) AND (alcohol* OR substance* OR drug*) tai tarkemmin
(youth OR adolescen* OR teenager* OR juvenile*) AND (alcohol* OR substance* OR drug*) AND (use* OR abuse*) AND prevent* AND school*

Muista sulkumerkit OR-kytkettyjen sanojen ympärillä! (Poikkeuksena Medic-tietokanta, josta on alla esimerkkikuva > OR-sanojen välissä välilyönti)

Muokkaa hakua tarvittaessa, jos hakutulos on liian suuri/pieni.

Esimerkit tietokannoista:

Medic-tietokannan hakulomakkeelle on rakennettu hakulause AND- ja OR-operaattoreita sekä sanankatkaisua käyttäen.
Poikkeus: Medic-tietokannassa välilyönti sanojen välillä merkitsee OR-kytköstä.
Hakulauseessa on yhdistetty hakusanoja sekä AND- että OR-operaattoreilla hakusanat katkaisten.
Kun hakulauseessa on yhtä aikaa sekä AND- että OR-kytkettyjä sanoja, OR-operaattorilla haettavien sanojen ympärillä on oltava sulkumerkit.

Lisää hakuesimerkkejä: