Tieteelliset lehdet

Tieteelliset lehdet

  • Uusimmat tutkimustulokset julkaistaan artikkeleina tieteellisissä lehdissä. Useimmat tieteelliset lehdet ovat kansainvälisiä ja yleensä englanninkielisiä.
  • Kirjaston hankkimat kotimaiset ja ulkomaiset tieteelliset lehdet löytyvät UEF-Primosta (hae lehden nimellä)
    • Tietokannat eivät välttämättä sisällä lehtiä/artikkeleita, vaan koko tekstin saatavuuden joutuu tarkistamaan erikseen. Kun teet tiedonhakua tietokannassa, älä käytä (free) full text tai open access rajauksia, sillä rajaus jättää tuloksesta pois UEF kirjastoon hankittujen (maksullisten) hyvätasoisten lehtien artikkeleita. Kansainvälisten tietokantahakujen tuloksissa on linkit, jotka vievät kokotekstin saatavuuden tarkistamiseen (Online Full-text tai Find it -kuvake tai ”Find it Full text availability at UEF” -linkitys).
  • Usein pääsy lehden teksteihin vaatii UEF-käyttäjätunnuksilla kirjautumisen.
  • Muista varmistaa lehden tieteellinen taso. Kirjaston valikoimiin kuuluu myös ammattilehtiä.
  • Pieni osa lehdistä ilmestyy edelleen vain painettuina, lisäksi osa lehtien vanhemmista vuosikerroista on saatavilla vain paperisina.

Kotimaiset lehdet

Kotimaiset lehdet ovat usein tieteellisen ja ammatillisen välimaastossa. Niitä ei kuitenkaan kannata unohtaa, kun osoittaa perehtyneisyyttä aiheeseensa. Kotimaisia lehtiä ovat esim. Liikunta & Tiede, Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim ja Suomen Lääkärilehti.

  • Mainittakoon erikseen vielä Journal.fi – Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) ylläpitämä avoimen julkaisemisen portaali tieteellisille lehdille, josta löytyy tällä hetkellä noin 100 suomalaista tieteellistä lehteä ja vuosikirjaa.

Kansainväliset lehdet

Tieteellisten lehtien suuria kustantajia ovat mm. Elsevier, Springer, Emerald, Wiley, Sage, Taylor & Francis ja Cambridge University Press. Voit selata kustantajien omissa tietokannoissa kyseisen kustantajan julkaisuja ja tehdä aiheellasi hakuja. Huomaa, että silloin tuloksissa on vain kyseisen kustantajan lehtiartikkeleita.

⇒ Artikkeleita tietystä aiheesta kannattaa hakea alan tietokantojen tai UEF-Primon kansainväliset artikkelit -haun kautta. Nämä sisältävät eri kustantajien lehtiä.

Verkossa julkaistaan myös tieteellisiä open access (OA) -lehtiä, joihin pääsee maksutta mistä tahansa. OA-lehtiä ja niiden artikkeleita löytyy esim. Directory of Open Access Journals (DOAJ) ja PubMed Central® (PMC) -palveluista. (Älä sekoita PubMediin! Näitä avoimia artikkeleita löytyy myös ylipäätään PubMed-tietokannasta hakiessa.)

Vaikka yliopiston kirjasto onkin hankkinut varsin kattavan elektronisten lehtien kokoelman, on epätodennäköistä, että kaikkeen tarvittavaan on pääsy verkosta (avoimesti tai kirjautumalla UEF-Primon kautta).