Tieteelliset lehdet (journals)

  • Uusimmat tutkimustulokset julkaistaan artikkeleina tieteellisissä lehdissä. Useimmat tieteelliset lehdet ovat kansainvälisiä ja yleensä englanninkielisiä. Lehdissä on vertaisarviointikäytäntö.
  • Kirjaston hankkimat kotimaiset ja ulkomaiset tieteelliset lehdet löytyvät UEF-Primosta (hae lehden nimellä)
  • Usein pääsy lehden teksteihin vaatii UEF-käyttäjätunnuksilla kirjautumisen.
  • Muista varmistaa lehden tieteellinen taso esim. Julkaisufoorumista (JUFO). Kirjaston valikoimiin kuuluu myös ammattilehtiä.
  • Pieni osa lehdistä ilmestyy edelleen vain painettuina, lisäksi osa lehtien vanhemmista vuosikerroista on saatavilla vain paperisina.

Kotimaiset lehdet

Kotimaiset lehdet ovat usein tieteellisen ja ammatillisen välimaastossa. Niitä ei kuitenkaan kannata unohtaa, kun osoittaa perehtyneisyyttä aiheeseensa. Kotimaisia lehtiä ovat esim. Liikunta & Tiede, Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim ja Suomen Lääkärilehti.

  • Mainittakoon erikseen vielä Journal.fi – Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) ylläpitämä avoimen julkaisemisen portaali tieteellisille lehdille, josta löytyy tällä hetkellä noin 100 suomalaista tieteellistä lehteä ja vuosikirjaa.

Tieteellisten lehtien kustantajat

Suuria ja tunnettuja kustantajia ovat mm. Elsevier, Springer, Emerald, Wiley, Sage, Taylor & Francis ja Cambridge University Press. Kustantajien omien hakuportaalien kautta voit hakea vain kyseisen kustantajan lehtien artikkeleita.

⇒ Artikkelihaut kannattaa tehdä alakohtaisista tietokannoista (PubMed, Scopus ym.), sillä niihin seurataan monien eri kustantajien/julkaisijoiden julkaisuja eri puolilta maailmaa. Voit hakea myös UEF-Primolla kansainvälisiä artikkeleita.

Verkossa julkaistaan myös tieteellisiä open access (OA) -lehtiä, joihin pääsee maksutta mistä tahansa. OA-lehtiä ja niiden artikkeleita voit etsiä esimerkiksi alla olevista palveluista:

Osa tilausmaksullistenkin lehtien artikkeleista voi olla avoimesti saatavissa (maksettu avoimiksi). Vaikka yliopiston kirjasto onkin hankkinut varsin kattavan elektronisten lehtien kokoelman, on epätodennäköistä, että kaikkeen tarvittavaan on pääsy verkosta (avoimesti tai kirjautumalla UEF-Primon kautta).