Lähdeviitteet ja lähdeluettelo

Lähdeviitteet ja lähdeluettelo

Tieteellisessä kirjoittamisessa käytetään lähteitä. Lähteisiin viittaamalla osoitetaan, mitä aikaisempia teorioita, metodeja ja tuloksia on ollut tiedossa ja miten omat tulokset suhteutetaan toisten tulkintoihin.

Ole huolellinen heti lähteiden käytön alkuvaiheessa. Ota talteen / kirjaa ylös mahdollisimman tarkat tiedot käyttämistäsi lähteistä. Viitteessä ja lähdeluettelossa on annettava riittävät tiedot tunnistaa ja löytää julkaisu, johon kirjoituksessa viitataan. Näin lukija, esim. tutkielman tarkastaja voi tarkistaa esitetyn paikkansapitävyyden. Lisäksi viitteillä annetaan tunnustus sille, jolle tunnustus kuuluu.

Terveystieteellistä tutkimusta ohjaavat myös lait ja periaatteet.

Lainaaminen ja viittaaminen ovat välttämättömiä ja tarpeellisia tieteellisessä kirjoittamisessa.

  • Viittaus (referointi) = toisen tekijän ajatusten ilmaisemista omin sanoin.
  • Lainaus = suorasanainen ote toisen tekijän tekstistä, joka pitää erottaa lainausmerkeillä (”sitaatti”).
  • Plagiointi = toisen henkilön työn jäljentäminen ja esittäminen omanaan,

Käytetyt lähteet mainitaan niin, että lainaukset ja viittaukset ovat selkeästi tunnistettavissa ja löydettävissä myöhemmin. Jos lähdettä ei mainita, vaan lainaus tai toisen henkilön tekemän materiaali esitetään omana, syyllistytään plagiointiin.

Lähteisiin viittaaminen muodostuu kahdesta osasta:

  • lähdeviitteestä (tekstiviitteestä)
  • lähdeluettelosta (kirjallisuusluettelosta)

Lähdeviite ohjaa julkaisun lopussa olevaan lähdeluetteloon, jonka tulee sisältää tarkat tiedot käytetyistä/viitatuista lähteistä. Sen avulla lukija halutessaan löytää lähteet.

Lähdeviitteiden merkitsemistapa vaihtelee tieteenaloittain, laitoksittain ja julkaisuittain. Kirjoittajan on aina tarkistettava, että lähdeviitteet ja lähdeluettelo noudattavat sen yhteisön tai julkaisun käytänteitä, jolle kirjoitus on aiottu.

⇒Terveyden edistämisen (UEF) kirjoitus- ja viittausohjeet löytyvät Kamun opintoyhteisöstä  [aukeaa uuteen välilehteen; Kamussa, kirjaudu]

Minne laittaa hyväksi havaitut lähteet ja miksi?

Kun tekee hakuja useissa eri tietokannoissa, lähteiden ja viitteiden hallintaan saa apua erillisestä viitteidenhallintaohjelmasta.

  • Zotero ja Mendeley ovat esimerkkejä lähdeviitteiden hallintaohjelmista

Niiden avulla keräät, muokkaat ja kansioit hakujen tulokset. Tallennettuja viitteitä on myös helppo lisätä omaan tekstiin kirjoitustyön aikana. Ohjelma muotoilee tekstiviitteet ja luo lähdeluettelon automaattisesti haluamallasi tyylillä. Katso kurssimateriaalista Viitteidenhallinta