Onko lähde luotettava?

Erityisen tärkeää lähdekritiikki on internetissä, jossa kuka tahansa voi julkaista melkein mitä tahansa.

Tärkeintä luotettavuuden arvioinnissa on selvittää:

 • Tekijä (henkilö(t) tai yhteisö/organisaatio)
 • Julkaisija (tekijän taustaorganisaatio tai lehti/julkaisukanava; tieteellisyyden arviointiin on olemassa erilaisia työkaluja, kuten mm. Julkaisufoorumin tasoluokitus (JUFO) [aukeaa uuteen välilehteen]
 • Julkaisutyyppi (tieteellinen artikkeli, artikkeli ammattilehdessä, kirja, kehittämis- tai tutkimusraportti, opinnäytetyö, blogikirjoitus…? Ole tarkkana, jos kysessä on opinnäytetyö! Minkä tasoinen opinnäytetyö on kyseessä? Tieteellisyys?)

Näistä voi usein päätellä muita luotettavuuden kriteereitä.

Luotettavat internet-lähteet:

 • Tunnetut organisaatiot (aineisto on tuotettu osana organisaation tehtäväaluetta)
 • Asiantuntijaorganisaatiot
 • Alalla maineikas ja luottamusta nauttivat instituutti tai yritys
 • Tieteellisen asiantuntijatarkastuksen (vertaisarviointi, peer review, referee) läpikäyneet aineistot, esim tieteelliset verkkolehdet ja niiden artikkelit.

TARKISTA:

Tekijyys ja luotettavuus

Onko julkaisija tunnettu organisaatio tai asiantuntija?
Kuka on tekstin tekijä? Onko tekstin tekijä mainittu?
Löytyykö tieto tekijän taustayhteisöstä? Mikä on tekijän taustaorganisaatio?
Löytyykö sivustolta tekijän tai organisaation yhteystietoja? Ovatko yhteystiedot aitoja?
Onko tekijä alansa asiantuntija?
Annetaanko tekijän pätevyydestä tietoa?
Mitä muuta hän on kirjoittanut, julkaissut? (esim. tunnetuissa ammatillisissa tai tieteellisissä lehdissä)
Kuinka tunnettu ja arvostettu tekijä on ao. asiassa? Näkyykö hän toisten teosten lähdeviittauksissa?

Luotettavuus ja objektiivisuus

 • Kuinka luotettavaa ja virheetöntä esitetty informaatio on? (löytyykö muualta tietoa tukevaa materiaalia, esim. kurssikirjoista, käsikirjoista, lehdistä?)
  Onko aineisto toimitettua ja arvioitua?
  Onko sivulla mainittu lähteitä, joihin esitetty tieto perustuu?
  Miksi sivu on julkaistu? (tarkoitus myydä, viihdyttää vai vaikuttaa?)
  Onko esitetty informaatio puolueetonta ja vääristelemätöntä? (vai propagandaa ja tarkoitus vaikuttaa mielipiteisiin?)
  Miten on tieteellisyyden laita? Tieteellinen luotettavuus tiedolle syntyy vertaisarvioinnissa eli peer review/referee –prosessissa. Tieteellisessä mielessä luotettavimpia ovatkin sellaiset verkkopalvelut, jotka perustuvat vertaisarvioituun aineistoon, esim. tieteellinen verkkolehti.
  Avoimen tieteen lieveilmiöitä. Varo saalistajia/predatory journals!
 • Ota avuksi Luotettavuuden tarkistuslista

Ajantasaisuus ja pysyvyys

Onko julkaisun sisältö ajantasaista?
Löytyykö aineistosta julkaisupäivämäärää tai viimeistä päivityspäivämäärää?
Onko www-palvelun aineisto pysyvää vai muuttuvaa?
Toimivatko sivulla olevat linkit?

Julkaisun luotettavuuden tunnistaminen: