Hakusanojen yhdistäminen ja muoto

Yksi hakusana riittää harvoin aiheen kuvaamiseen. Kattavaan hakutulokseen tarvitaan useampia sanoja. Esim. niska- ja hartiakivun kuntoutus: (neck OR shoulder) AND pain AND rehabilitation

 • Tietokanta ei ymmärrä sanojen välisiä yhteyksiä, ellei sille kerro miten sanat halutaan yhdistää. Tarvitaan AND/OR/NOT-kytköksiä, Boolen logiikkaa.
  • Tietokoneelle annetaan käskyjä AND/OR/NOT – operaattoreiden avulla.
 • Hakusanat ja niitä yhdistävät operaattorit muodostavat hakulauseen:
  (niska* OR hartia*) AND (kipu OR kivu) AND kuntout

Miten hakusanoja yhdistellään?

 • AND-operaattori yhdistää käsitteet > kaikki hakutermit esiintyvät hakutuloksessa yhtäaikaa (all of the words).
  Esim. nuorten päihteidenkäyttö: nuor* AND päih*
 • OR-operaattori yhdistää vaihtoehtoiset hakutermit > jokin annetuista tai kaikki hakutermit voivat esiintyä hakutuloksessa (any of the words).
  Esim. päihteet, päihteidenkäyttö, alkoholi, huumeet:  päih* OR alkoholi* OR huum*
 • NOT-operaattori sulkee pois > tietty sana ei saa esiintyä hakutuloksessa. Se jättää hakutuloksesta pois kaiken, missä esiintyy ao. sana/merkkijono. Käytä harkiten, koska se voi jättää hakutuloksesta pois myös hyödyllisiä tuloksia.
  Esim. tupakkaa ei haluta mukaan päihteisiin: päih* NOT tupak*

Jos hakulauseessa on yhtä aikaa AND- ja OR-operaattori, haun loogisuus pitää aina varmistaa > OR-kytköksellä yhdistetyt sanat tarvitsevat sulkumerkit:
esim. (päih* OR alkoholi* OR huum*) AND nuor*

* katkaisumerkillä saadaan sanan eri taivutus-/sanamuodot mukaan hakutulokseen. Mieti mistä kohtaa sana taipuu ja laita siihen katkaisumerkki:
päih* hakee sanoja  päihde, päihteet, päihteidenkäyttö, …

 • Katkaisun käyttö suositeltavaa varsinkin Medic-tietokannassa suomenkielellä hakiessa:
  • potila* > potilas, potilaat, potilaan, potilaiden, mutta myös potilasohjaus, potilastyytyväisyys, potilastyö…
 • Mutta: Liian lyhyttä sananvartaloa ei kannata jättää. Esim. lasten kipu > (last* OR laps*) AND (kipu* OR kivu*)

Lisäksi tarvitset

””-merkit fraasien, sanaliittojen ympärille
Jos käsite muodostuu useammasta sanasta, lainausmerkit kertovat tietokannalle,  että sanojen on oltava tietueessa peräkkäin haluamassasi järjestyksessä.
Esimerkiksi: ”job satisfaction”, ”work stress”, ”health status”, …

Boolet ja fraasit käytännön tiedonhaussa:

 • Medic-tietokanta:
  • Jos et käytä lainausmerkkejä moniosaisen termin ympärillä, tietokanta luulee, että sanat ovat vaihtoehtoisia (hakee termit OR-operaattorilla)
  • OR-sanojen väliin ei merkitä OR-operaattoria vaan OR-sanat ilmaistaan välilyönnillä
  • Medicissä et voi katkaista lainausmerkkien sisällä olevaa sanaa (fraasia), vaan sana on haettava ’kokonaisena’.
Medic-tietokannan hakulomakkeelle on rakennettu hakulause AND- ja OR-operaattoreita sekä sanankatkaisua käyttäen.
Poikkeus: Medic-tietokannassa välilyönti sanojen välillä merkitsee OR-kytköstä.
 • Ebsco-käyttöliittymän tietokannat:
  • Katso ja hyödynnä kollega Maarit Putouksen hoitotieteen tiedonhaun kurssin Cinahl ohjeita ja esimerkkejä [aukeaa uuteen välilehteen] – Huom. Samat ohjeet toimivat myös SportDiscus ja PsycInfo -tietokannoissa.