Kotimaisia lähteitä

Kotimaisissa tietokannoissa on usein artikkeleiden lisäksi tietoja opinnäytetöistä, kirjoista ja tutkimuslaitosten yms. organisaatioiden raporteista. Aineistot eivät välttämättä täytä tieteellisyyden kriteereitä vaan niiden tieteellisyys on aina arvioitava erikseen. Esim. lehdet; tarkista onko lehdellä julkaisufoorumiluokitus (JUFO).  Ellei ole (tai on 0), varmista viime kädessä ainelaitokseltasi suhtautuminen lähteeseen. Niitä ei kuitenkaan kannata unohtaa, kun osoittaa perehtyneisyyttä aiheeseensa.

Hae kotimaista aineistoa väljemmin (yksinkertaisemmat haut) kuin kansainvälistä artikkeliaineistoa.

MEDIC [aukeaa uuteen välilehteen UEF-Primoon]

 • Mediciin tallennetaan tietoa kotimaisista lääke- ja terveystieteellisistä julkaisuista;  artikkeleista, kirjoista, väitöskirjoista, opinnäytetöistä ja tutkimuslaitosten ja virastojen raporteista.
 • MEDICissä on linkityksiä kokoteksteihin. Mikäli et saa kokotekstiä Medicin kautta, tarkista saatavuus UEF-Primosta.
 • Käytä hauissa sekä suomea että englantia. Julkaisujen sisältö kuvaillaan Medical Subject Headings- eli MeSH-asiasanoilla ja niiden suomenkielisillä vastineilla FinMeSH-asiasanoilla.
 • Mediciin seurataan tieteellisyydeltään ja ammatillisuudeltaan eri tasoisia lehtiä, joten kannattaa olla kriittinen.  Kotimaisia julkaisuja ei kannata kuitenkaan unohtaa, kun osoittaa perehtyneisyyttä aiheeseensa.
 • Katso Medic-tietokantaesimerkki, joka opastaa hyvin haun tekemiseen (lähteenä UEF kirjaston Tiedonhakijan opas)
  • Pikaohje: Katkaise hakusana, laita moniosaiset sanat lainausmerkkeihin, mutta huom. fraasisanaa ei voi katkaista, hakukenttien väliin AND, OR-sanat tulevat välilyönnillä samaan hakukenttään

Terveysportti (Duodecim) [aukeaa uuteen välilehteen]

 • Portaali, jossa tärkeimmät suomalaiset lääketieteelliset verkkopalvelut ja -aineistot, mm. Lääkärin tietokannat, Lääkärin käsikirja, Työterveys ja kuntoutus -paketin, Duodecimin lääketietokannat, Oppiportin Duodecimin oppikirjat sekä Termit ja sanakirjat. Kannattaa muistaa, että portaali on räätälöity ensisijaisesti lääkäreiden näkökulmasta.
 • Voit hakea myös Terveysportista lehtiartikkeleita Lääkärin tietokannoista: kokoteksteinä mm. Suomen Lääkärilehti ja Aikakauskirja Duodecim.

Kansallinen Finna [aukeaa uuteen välilehteen]

 • Tiedot kaikkien Suomen yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastojen kokoelmiin sisältyvistä aineistoista. Hakupalvelussa on myös yleisiä kirjastoja, museoita ja arkistoja.
  • Myös UEF-kirjaston kokoelmatiedot sisältyvät tänne (paitsi ei kirjastoon hankittu elektroninen aineisto).
 • Kannattaa hakea, kun haluat löytää aiheeseesi mahdollisimman kattavasti Suomessa olevaa kirja-aineistoa ja eri yliopistoissa tehtyjä väitöskirjoja (myös paljon opinnäytetöitä, graduja ja amk-töitä).
  • Hakutuloksen rajaaminen pelkkiin väitöskirjoihin vasemman laidan aineistotyyppi-rajauksista: Opinnäyte -> Väitöskirja.
  • Kansallisesta Finnasta löytyy myös kotimaisia artikkeleita (aineistotyyppirajaus: Artikkeli/lehti -> Artikkeli).

Hoitosuositukset

 • Käypä hoito -suositukset ovat kansallisia, riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia hoitosuosituksia.
 • Lisäksi Suomessa Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus) koordinoi ja julkaisee tutkimusnäyttöön perustuvia hoitosuosituksia sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettävien menetelmien vaikuttavuudesta, käyttökelpoisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta sekä niiden merkityksellisyydestä hoitoa tarvitsevalle ja hänen läheisilleen.
 • Etsitkö eri maiden hoitosuosituksia? (UEF Library -blogipostaus 11.3.2020)

Tiedejatutkimus.fi [aukeaa uuteen välilehteen]

 • Vapaasti verkossa oleva palvelu sisältää Suomen tutkimusorganisaatioiden julkaisuja. Palveluun päivittyy tietoja mm. yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten, yliopistollisten sairaaloiden sekä tutkimusrahoittajien järjestelmistä.
 • Voit selata julkaisuja esim. organisaation, vuoden, tieteenalan tai julkaisutyypin mukaan.

Julkari [aukeaa uuteen välilehteen]

 • Vapaasti verkossa oleva sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan (STM) yhteinen avoin julkaisuarkisto. Monista julkaisuista on saatavilla sähköinen versio pdf-tiedostona.
 • Julkari toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) osalta myös julkaisurekisterinä, joten osasta julkaisuja löytyy vain viitetiedot.
 • Julkaisuja voi hakea mm. julkaisun nimen, tekijöiden ja asiasanojen avulla. Julkaisut on järjestetty kokoelmittain, joten sanahaun voi kohdistaa tiettyyn kokoelmaan, esim. Stakesin kirjoihin.

Journal.fi [aukeaa uuteen välilehteen]

 • Journal.fi on tiedelehtien toimittamiseen ja julkaisemiseen tarkoitettu palvelu, jota ylläpitää Tieteellisten seurain valtuuskunta. Sivustolla on tällä hetkellä noin 100 suomalaista tieteellistä lehteä ja vuosikirjaa.
 • Uusilla artikkeleilla voi olla embargo eli julkaisuviive.