Sanahaku vs asiasanahaku

Sanahaku ja asiasanahaku, mitä eroa? Mistä sanat asiasanahakuun?

Hakusanat voidaan jakaa luonnollisen kielen sanoihin (sanahaku) ja asiasanoihin (asiasanahaku).

Sanahaku (”mikä tahansa sana”)

 • Sanahaku on yleensä tietokannoissa oletuksena.
 • Sanaa haetaan usein dokumentin otsikosta, tiviistelmästä ja asiasanakentistä tai kaikkialta julkaisun tiedoista eli edellä mainittujen lisäksi tekijän nimestä, kustantajan nimestä, sisällysluettelosta jne.

Joskus on järkevää rajata hakua esimerkiksi kohdistamalla se johonkin tiettyyn kenttään, kuten julkaisun nimeen/ otsikkoon (title) tai tiivistelmään (abstract).

Asiasanahaku

 • Asiasanat ovat termejä, joilla julkaisujen sisältö kuvaillaan (”tägitetään”) tietokantoihin.
 • Asiasanahaussa on käytettävä sanaston mukaisia termejä.
 • Asiasana ei ole mikä tahansa aihetta kuvaava sana, vaan jonkin asiasanaston hyväksymä käsite. Eri tietokannat käyttävät eri asiasanastoja.
 • Asiasanahaku kohdistuu vain asiasanoihin, jotka on tallennettu erilliseen asiasanakenttään.

Tiedonhakija voi käyttää asiasanastoja apuna miettiessään sopivia hakusanoja aiheelleen sekä tietenkin itse tiedonhaussa, tiedontallentajalle sanasto on taas luettelo käytettävistä kuvailutermeistä. Sanastot auttavat siten tiedontallentajia ja -hakijoita käyttämään yhteistä kieltä.

 • Asiasanahaku on valittava erikseen.
  • Esimerkiksi PubMedissa sen voi valita Advanced -lomakkeen puolelta pudotusvalikosta. MeSH Terms -valinta kohdistaa haun pelkästään asiasanakenttään:
Haku on rajattu tietokannassa MeSH Terms eli asiasanakenttään. Kentässä oleva sana on sanastonmukaisessa kirjoitusasussa.
Asiasanahaussa sanan on oltava sanastonmukainen. Esimerkkinä 1-tyypin diabetes MeSH-sanastosta.

 

 • Vaihtoehtoisesti voit PubMedissa kirjoittaa [Mesh] haussa asiasanan perään. Jos rajaat hakusi näin, et voi käyttää mitä tahansa luonnollisen kielen sanaa (tai ainakaan et niillä välttämättä saa tulosta) – tarkista sanan kirjoitusasu tarvittaessa sanastosta.

⇒ Toimiva tapa sopivien asiasanojen löytämiseen on aloittaa haku omin sanoin ja tarkastella aiheen terminologiaa tarkemmin hakutuloksen viitetiedoista; toisin sanoen katsoa tarkemmista julkaisun tiedoista asiasanat. Alla oleva video opastaa selkeästi miten tämä tapahtuu PubMed-tietokannassa. Perehdyt myös hakulauseiden muodostamiseen MeSH-termein sekä Advanced-toimintoon (mm. hakuhistoria):

Opiskele YouTube videolta: PubMed haut MeSH termein (Kesto 16:47. Linkki aukeaa uuteen ikkunaan.)

Asiasanastot

 • Asiasanasto on hierarkkinen, standardoitu sanasto, jonne on valittu yksi termi käytettäväksi kaikista samaa asiaa tarkoittavista sanoista / synonyymeista.
 • Asiasanasto on eräänlainen avainsanaluettelo.
 • Sanastossa usein myös määritellään käsitteitä ja kuvataan niiden välisiä suhteita: assosiatiiviset käsitteet (related), yläkäsitteet (broader) ja alakäsitteet (narrower). Entry Terms ilmaisee synonyymit / läheiset termit.
 •  Monissa asiasanastoissa kuvataan myös sanojen väliset suhteet (laajemmat, suppeammat ja rinnakkaiset termit). Näin asiasanastosta voi löytyä myös muita ideoita hakusanoiksi.
Sanastossa termit ovat puumaisesti. Esimerkkinä on diabetes mellitus -termi ja sen alatermit.
Esimerkki kuva MeSH-sanaston puuhierarkiasta. Ylempänä ovat laajemmat ja alempana spesifimmät termit. Kun kllikkaa sanastossa yksittäistä asiasanaa, pääsee tarkastelemaan ao. termiä tarkemmin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Asiasanoilla hakiessa ei voi käyttää termien katkaisua.
 • Kaikille aiheille ei löydy aina sanastosta asiasanaa. Käytä tällöin sanahakua. Voit käyttää löytämääsi asiasanaa myös sanahaussa, jolloin sitä haetaan muistakin kuin vain asiasanakentästä.
  • Kun sana ei ole asiasanaston sana, sanasto voi myös ohjata sopivaan asiasanaan, MeSH ohjaa asiasanoihin – esimerkki; haettu: emergency care (avautuu omaan ikkunaan).
 • Ulkomaisissa tietokannoissa termistö vaihtelee tietokannoittain. Eri tietokannat käyttävät eri sanastoja eivätkä kaikki tietokannat sisällä kontrolloitua asiasanastoa. Sama sana ei myöskään toimi välttämättä eri tietokannoissa samalla tavalla.

Asiasanastoja

 • Yleinen suomalainen ontologia (YSO) on Suomessa käytettävä asiasanasto. YSO kattaa kaikkien tieteen- ja tiedonalojen keskeisimmän terminologian.
  Termeille saa myös englannin- ja ruotsinkielisen vastineen.
 • Medical Subject Heading (MeSH) on lääketieteen erityissanasto.
  • MeSH-sanasto PubMedissa
  • MeSH Browser (sama sanasto, eri käyttöliittymä)
  • MeSH-sanastoa käytetään laajasti lääke- ja terveystieteellisten aineistojen kuvailuun muissakin tietokannoissa, esim. kotimaisessa Medicissä. MeSH-termein voit hakea myös mm. UEF-Primosta ja Cochrane Librarysta.
 • FinMeSH on suomenkielinen käännös MeSH-sanastosta. Sanastoa käytetään myös Medicissa.

⇒ Asiasanahaku kohdentaa hakua, parantaa relevanssia ja aiheen osuvuutta. Tulosmäärä voi olla suurempikin kuin vapaalla sanalla etsittäessä, koska asiasana on ottanut eri synonyymit huomioon.

Kattavin hakutulos saadaan yhdistelemällä omia hakusanoja (vapaasanahaku) ja asiasanahakua. Esim.

(”Aged”[Mesh] OR elderl* OR ”old people”) AND (”Depression”[Mesh] OR depressi*).

⇒muista sulkumerkit OR-sanojen ympärillä!!! Hakulauseiden rakentamisesta lisää Hakusanojen yhdistäminen ja muoto -osiossa.

Entä jos aiheellesi ei löydy sanaston sanoja?

Millä tahansa sanalla voi hakea! Silloin puhutaan sanahausta, vapaasanahausta.