Asiasanat ja asiasanastot

Mikä on sanahaku, entä asiasanahaku? Mistä sanat asiasanahakuun?

Hakusanoina voi käyttää mitä tahansa sanaa, millä pääsee tiedonhaussa alkuun, vaikka hakusanat voidaankin jakaa luonnollisen kielen sanoihin (sanahaku) ja asiasanoihin (asiasanahaku).

Sanahaku (”mikä tahansa sana”, free text search, keyword search)

 • Sanahaku on yleensä tietokannoissa oletuksena. Voit käyttää haussa mitä tahansa sanoja, jotka kuvaavat aihettasi.
 • Sanaa haetaan tällöin (usein) dokumentin otsikosta, tiivistelmästä ja asiasanakentistä tai kaikkialta julkaisun tiedoista
  • Joskus on järkevää kaventaa hakutulosta ja rajata hakusanat esimerkiksi artikkelin nimeen/otsikkoon (title) tai tiivistelmään (abstract).
  • Jos etsit tietyn henkilön kirjoittamia tekstejä, hakusanaksi kirjoitetaan tekijän nimi ja kohdistetaan haku tekijä-kenttään (author).
  • Esimerkkinä alla olevassa kuvassa Pubmedin sanahaku:
PubMedin sanahaku. Tietokanta hakee sanoja mm. otsikosta ja tiivistelmästä ja ne näkyvät hakutuloksessa lihavoituna.
Kuva näyttää lisätietoa artikkelista, jota löytyy, kun klikkaa artikkelin otsikkoa hakutuloslistalla.
Esimerkki PubMedin tarkemmista viitetiedoista, jotka näyttävät artikkelista asiasanat eli sanaston mukaiset kuvailutermit ja muita tietoja.

Asiasana (sanaston mukainen termi)

 • Asiasanat ovat tietyn sanaston mukaisia termejä, joilla julkaisujen sisältö kuvaillaan (”tägitetään”) tietokantoihin.
 • Asiasanoja voi myös käyttää sanahaussa ’tavallisena hakusanana’, mutta sanaston mukainen asiasana ei ole automaattisesti sama kuin luonnollisessa kielessä käytetty sana.
 • Asiasanoille on oma hakutyyppinsä ja sanaa haetaan pelkästään erillisestä asiasanakentästä.
 • Asiasanastoja on erilaisia; tietokantakohtaisia, jonkin tieteenalan erikoissanastoja tai yleisiä, tietokannoista ja aihealueista riippumattomia.
 • Asiasanastoissa on valittu yksi termi kuvaamaan tiettyä käsitettä / asiaa – asiasanahakua käytettäessä tiedonhakijan ei tarvitse hakea termin synonyymejä erikseen.
  • Asiasanalle on silti hyvä miettiä synonyymeiksi ns. vapaita hakusanoja, joita voi yhdistää hakuun ORilla, sillä asiasanahaku ei yksistään riitä (on tehtävä lisäksi sanahakua)
 • Sanasto paitsi listaa, myös selventää käsitteitä ja kuvaa niiden välisiä suhteita: assosiatiiviset käsitteet (related), yläkäsitteet (broader) ja alakäsitteet (narrower). Entry Terms ilmaisee synonyymit / läheiset termit. Näin asiasanastosta voi löytyä myös muita ideoita hakusanoiksi.
 • Alla esimerkki kotimaisesta Finto-palvelusta, josta löytyy erilaisia sanastoja, kuten mm. tämä Yleinen suomalainen ontologia -sanasto:
Kuva havainnollistaa sanaston käsitteiden välisiä suhteita
Kuvakaappaus Finto-ontologiasta. Asiasanan yhteydessä näkyy termiin liittyviä käsitteitä.

Aiheesta riippuen, asiasanahaun käyttö voi kohdentaa hakua ja parantaa hakutuloksen osuvuutta – vaikkakin tulosmäärä voi olla suurempi kuin vapaalla sanalla etsittäessä, koska asiasana on ottanut eri synonyymit huomioon.

Mutta huom. Artikkelit ja tutkimukset asiasanoitetaan viiveellä, joten pelkillä asiasanoilla haettaessa ei löydetä kaikkein uusimpia artikkeleita (koska niissä ei siis ole vielä asiasanoja).

Kattavin hakutulos saadaan yhdistelemällä omia hakusanoja ja asiasanahakua!

Asiasanastoja:

 • Medical Subject Heading (MeSH) on lääketieteen erityissanasto.
 • MeSH-sanastoa käytetään laajasti lääke- ja terveystieteellisten aineistojen kuvailuun muissakin tietokannoissa, esim. Medicissä, UEF-Primossa ja Cochranessa.
 • FinMeSH on suomenkielinen käännös MeSH-sanastosta. Sanastoa käytetään myös Medicissä.
 • Yleinen suomalainen ontologia (YSO) on Suomessa käytettävä asiasanasto. YSO kattaa kaikkien tieteen- ja tiedonalojen keskeisimmän terminologian. Termeille saa myös englannin- ja ruotsinkielisen vastineen.

Miten haen asiasanaa PubMedissa?

 • MeSH-sanastoon pääsee eri reittejä, esim. PubMedin aloitussivulta > MeSH Database
MeSH-sanastoon pääsee PubMedin etusivulta MeSHDatabase-kohdasta.
PubMedissa asiasanoja pääsee katsomaan MeSHDatabase-linkistä.

Opiskele YouTube videolta, miten teet asiasanahaun PubMedissa:

Lyhyt ohje myös tässä: Jos olet tarkistanut termit sanastosta, voit kirjoittaa haussa asiasanan perään [Mesh]. Esimerkiksi: (”Depression”[Mesh]) OR ”Depressive Disorder”[Mesh]) AND ”Pregnancy”[Mesh]

Toimiva tapa sopivien asiasanojen löytämiseen on aloittaa haku omin sanoin ja katsoa hakutuloksesta / hyvänoloisesta viitteestä tarkemmin sen kuvailussa käytetyt asiasanat. Asiasanaa kannattaa käyttää myös sanahaussa, jolloin sitä haetaan muistakin kuin vain asiasanakentästä.

Entä jos aiheellesi ei löydy sanaston sanoja?

Tämä on hyvin tavallista, varsinkin hyvin tarkkojen tai uusien termien kohdalla. Millä tahansa sanalla voi hakea! Silloin puhutaan sanahausta, vapaasanahausta.