Google ja Google Scholar

Googlettaminen ei ole kielletty – vinkit ja haasteet

Google on tällä hetkellä maailman suosituin hakukone. Googlella löytää näppärästi vastauksia yksittäisiin kysymyksiin ja faktoihin. Sitä voit myös käyttää, kun aloitat tiedonhakua aiheestasi. Jos saat muutaman relevantin artikkelin alkuun pääsemiseksi, saat sitä kautta myös apua terminologian ja hakusanojen ideointiin, vaikka yksistään kattavampaan tiedonhakuun Google ei riitäkään.  Se on hyvä ja tarpeellinen työväline myös tieteellisen tiedon hakemisessa, kunhan muistaa kriittisyyden.

 • Tiedon laatu ja taso vaihtelevat. Kuka tahansa voi julkaista verkkoon melkein mitä tahansa.
 • Muista lähdekritiikki! Aineiston oikeellisuutta ja luotettavuutta ei tarkista kolmas osapuoli, kuten julkaisija tai vertaisarvostelija.
 • Tiedon suuri määrä ja monimuotoisuus hankaloittavat olennaisen tiedon löytymistä.
  • Sisällöstä, kattavuudesta ja päivitystiheydestä ei ole saatavissa täsmällisiä tietoja
 • Hakutulos on satunnainen ja eri hakijoille erilainen. Uusimmat ja relevanteimmat hakutulokset eivät ole välttämättä kärjessä.
  • Pääsääntöisesti hakusanojen sijainti tekstin alussa nostaa sijoitusta tuloslistauksessa. Relevanssilajittelu (”parhaat” osumat tuloslistan alussa) on vain koneen relevanssia.
 • Google personoi hakutuloksia. Se muistaa aiemman haku- ja selaushistorian (mitä hakusanoja olet käyttänyt ja millä sivuilla olet käynyt) ja päättelee tämän avulla, mitkä asiat sinua mahdollisesti kiinnostavat.
 • Kaikkiaan Google käyttää hakutulosten järjestelyyn yli 200 erilaista signaalia.
 • Google saa valtaosan tuloistaan mainoksista. Se, kuten moni muukin hakukone, on kaupallinen yritys eikä siis ole olemassa hyvää hyvyyttään pelkästään tiedonhakijoita palvellakseen.

Vaihda Google Google Scholariin

 • Google Scholar on Googlen tieteelliseen tietoon erikoistunut hakukone
 • Hakutuloksissa on mukana mm. akateemisten julkaisijoiden, yhteisöjen, yliopistojen sekä muiden tieteellisten järjestöjen tuottamia tutkielmia, esitelmiä, kirjoja, tiivistelmiä, konferenssijulkaisuja ja artikkeleita.
  • Kaikki Scholarin tavoittama aineisto ei ole oikeasti tieteellistä, joten tulosten kanssa pitää olla kriittinen.
  • Varsinkin suomenkielellä haettaessa tuloksiin tulee paljon amk-opinnäytetöitä ja pro graduja.

Lisää faktaa

 • Kaikki tieto ei ole Internetissä. Tietoa julkaistaan edelleen myös painettuna.
 • Kaikki tieto ei ole vapaasti, maksutta kaikkien saatavilla.
  • Ellei kokoteksti aukea, muista UEF-Primo! Yliopiston opiskelijana pääset kirjaston hankkimiin elektronisiin lähteisiin (e-kirjoihin, e-lehtiin ja tietokantoihin) myös kotikoneella kirjautumisen  kautta. Ns. maksumuuri tulee UEF-tunnuksilla ylitettyä.
 • Kaikki tieto ei löydy hakukoneilla. Esimerkiksi kaikkien tieteenalakohtaisten tietokantojen sisältämään tietoon hakukone ei ulotu. Ns. näkymätön netti (deep web) sisältää eri arvioiden mukaan 400-550 kertaa enemmän informaatiota kuin muu Internet.
 • Verkkosaatavuuden tarkistamiseen Google on kätevä väline. Google löytää monet OA-artikkelit.
  • Toisaalta voit myös päätyä julkaisun nimellä / otsikolla hakemalla pelkkään julkaisuluetteloon tai vastaavaan.
 • Kaikki tiedontuottajat (esim. EBSCO ja Ovid) eivät ole antaneet Googlelle lupaa haravoida dataa heidän tietokannoistaan. Tästä syystä esim. EBSCOn tietokantojen artikkelitietoja ei suoraan löydy Googlen kautta.

…ja vinkkejä

 • Googlettaessa hakusanojen järjestyksellä on merkitystä; ensimmäistä sanaa painotetaan enemmän kuin toista, toista enemmän kuin kolmatta jne. Kirjoita siis haun kannalta tärkeimmät sanat alkuun.  Hakutulokseen vaikuttaa myös käyttämäsi kieli. Hae suomen lisäksi englannilla.
 • Huomaa, että lainausmerkit toimivat fraasin merkkinä Googlessakin. NOT-operaattorin voi Googlessa toteuttaa miinus-merkin avulla. Näin voit sulkea tuloksesta pois epätoivottuja tuloksia, kuten keskustelupalstoja tai blogeja.
 • Käytä tarkennettua hakua, vaikka sitä ei voi verrata tietokantahakuihin; tietokannat pystyvät ainakin vielä parempaan.
 • Hae tieteellistä aineistoa kirjastojen hankkimilla tietokannoilla. Mitä kattavampi ja systemaattisempi hakusi pitää olla, sitä varmemmin kannattaa hakea kustakin alan tietokannasta erikseen.
 • Se mikä toimii Googlessa, ei välttämättä toimi varsinaisissa tietokantahauissa. Eri hakujärjestelmistä joudutaan etsimään hieman erilaisilla hakusanoilla ja eri tavalla hakusanoja yhdistellen.

Lisää vinkkejä hakusanoihin ja niiden yhdistämiseen sekä eri hakuvälineisiin saat tällä kurssilla!