Avoin tiede ja avoin julkaiseminen

Tieteelliset artikkelit julkaistaan tätä tarkoitusta varten perustetuissa lehdissä, joita hallitsevat muutamat suuret kaupalliset kustantajat. Lehdet ovat maksullisia ja niihin on hankittu pääsy vain esimerkiksi yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille. Suuri osa tieteellisistä lehdistä on täten maksumuurin takana. Tämä vaikeuttaa merkittävästi tieteellisen tiedon hyödyntämistä.

Nurinkurista tässä on, että tutkija luovuttaa artikkelinsa julkaistavaksi lehteen ilman korvausta ja kirjasto ostaa saman lehden tutkijoidensa käyttöön, usein kalliilla hinnalla. Kustantajien ylivallan murtamiseksi on viime vuosina noussut uusia julkaisemisen tapoja, jotka takaavat tutkimusjulkaisujen avoimen saannin kaikille käyttäjille.

Avoin tiede ja tutkimus ovat nousseet kansainvälisesti merkittäviksi tavaksi edistää tieteen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Avoimen tieteen tavoite on edistää avoimia toimintamalleja tieteessä ja tieteellisessä tutkimuksessa; tutkimustulokset, tutkimusdata ja tutkimuksessa käytetyt menetelmät julkaistaan siten, että ne ovat kaikkien käytettävissä.

Avoin julkaiseminen (open access, oa)

Avoin julkaiseminen tarkoittaa avoimuutta eli maksuttomuutta lukijalle. Oa-artikkelit ovat verkossa kenen tahansa luettavissa, ilman erillistä korvausta tai kirjautumista. Kustannukset katetaan artikkelin julkaisumaksuilla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että rahalla saisi minkä tahansa artikkelin julkaistua. Monissa oa-lehdissä on normaali vertaisarviointikäytäntö ja ne ovat tieteellisesti korkeatasoisia.

  • Samasta julkaisusta voi olla verkossa eri versioita (final draft / pre-print / rinnakkaistallennettu) – lopullinen artikkeli on lehden taiton mukainen.
  • Myös maksullisissa lehdissä julkaistaan yksittäisiä artikkeleita avoimesti.

Muita reittejä avoimiin aineistoihin:

Rinnakkaistallentaminen (parallel publishing, self-archiving)

Maksumuurin takana oleva artikkeli on mahdollista tallentaa julkaisuarkistoon, josta se on vapaasti luettavissa ja hakukoneiden löydettävissä, mahdollisesti hieman viiveellä alkuperäiseen julkaisuun verraten. Rinnakkaistallennettu artikkeli on yleensä final draft -versio tms.

  • UEFin julkaisuarkisto on nimeltään eRepo
    Palvelu sisältää rinnakkaistallennettujen artikkeleiden lisäksi yliopiston opinnäytetyöt ja sarjajulkaisut sekä tietoa tutkimusaineistoista.
  • Itä-Suomen yliopiston pro gradut on julkaistu sähköisesti 2012 lähtien ja ne ovat luettavissa eRepo-palvelun kautta mikäli opiskelija on antanut siihen luvan. Mikäli e-julkaisulupaa ei ole annettu, työ on luettavissa vain kampuskirjastoissa ja vain tietyiltä koneilla.

Vertaisjakelu

Tutkija voi laittaa omia artikkeleitaan näkyville omille kotisivuilleen tai esimerkiksi akateemisten verkostoitumispalvelujen kautta,
esim. ResearchGate [aukeaa uuteen välilehteen]

Avoin tiede

Tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus on osa laajempaa kokonaisuutta, avointa tiedettä. Avoin tiede tarkoittaa laajemmin avoimien toimintamallien käyttämistä tieteellisessä tutkimuksessa. Keskeinen tavoite on tutkimustulosten, tutkimusdatan ja tutkimuksessa käytettyjen menetelmien julkaiseminen siten, että ne ovat kaikkien halukkaiden tarkasteltavissa sekä käytettävissä.

Vaikka avoimet julkaisut ovat usein saatavilla Googlen kautta, haussa voi myös käyttää tieteellisiin avoimiin julkaisuihin keskittyneitä tiedonlähteitä, koska näin löydät helpommin nimenomaan tieteellisiä ja luotettavia lähteitä.

Muista, että opiskelijana sinulla on kuitenkin mahdollisuus käyttää myös maksullisia aineistoja. Älä siis turhaan rajaa hakujasi vain avoimeen aineistoon.

Opiskelijana voit osaltasi edistää tieteen avoimuutta julkaisemalla oman gradusi avoimesti!