Lähdeaineiston arviointi ja valinta

Suuri hakutulos ei ole onnistuneen haun mittari, vaan olennaista on se, että löytyneet hakutulokset vastaavat omaa tiedontarvettasi. Kun tietokantahakujen tuloksena on sellainen lista, josta alat valita jatkoon pääseviä, kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin:

Aiherelevanssi, onko sisältö oikeaa asiaa?

  • Aloita hakutuloksen arviointi silmäilemällä ensin tulosjoukkoa/-listaa; katso viitteiden otsikoista, asiasanoista ja tiivistelmistä ovatko ne sisällöllisesti etsityn aiheen mukaisia ja käyttökelpoisia.
  • Jos haku ei toiminut oletetulla tavalla (liikaa, liian vähän, ei haettua asiaa), muokkaa hakua uudelleen.

Tietokannoissa tekemäsi haun tulos lajitellaan usein ’uusimmat ensin’ tai
relevanssijärjestyksen mukaan, jolloin aiheeseesi parhaiten sopivat tulevat listalla ensimmäisenä – muuta järjestystä tarvittaessa.

Tieteellistä tietoa?

Vaikka tieteenalakohtaiset tietokannat sisältävät luotettavampaa aineistoa kuin mitä esim. Googlella saat, tieteellisyydeltään eri tasoista aineistoa niissäkin voi olla.

Artikkelien tieteellisyyden kriteerinä pidetään vertaisarviointia (peer review, refereed).

  • Osassa kansainvälisissä tietokannoissa voi rajata haun vain tieteellisten vertaisarvioitujen lehtien artikkeleihin. Tee rajaus hakuusi, jos se on mahdollista ja tarpeen. Esim. SPORTDiscus with Full Text (EBSCO) ja Cinahl(EBSCO) ⇒ Scholarly (Peer Reviewed) Journals
  • Lähdeluettelo on yksi tieteellisen ja luotettavan artikkelin tunnusmerkeistä. Joidenkin tietokantojen viitteissä on mukana myös artikkelin lähdeluettelo, josta voit päätellä paljon, vaikka et itse artikkelia kokotekstinä saisikaan käsiisi.

Julkaisun ikä / tuoreus

Järkevä vuosirajaus riippuu aiheestasi. 5-10 vuotta on usein suositeltu, mutta varmista asia tarvittaessa esim. työsi ohjaajalta.

Kannattaa lähteä liikkeelle mahdollisimman tuoreesta aineistoista. Uudet tutkimustulokset kertyvät vanhojen päälle. Tällöin myös lähdeluetteloiden läpikäyminen on hyödyllistä. Kaikki tieto ei vanhene.

Aineiston saatavuus

Paljonko aikaa ja rahaa on käytettävissä? Minkä tasoista tieteellistä työtä olet tekemässä? Jos aineisto ei ole saatavissa avoimesti tai oman kirjastosi kautta painettuna/elektronisena, kaukopalvelu välittää maksusta lainoja ja kopioita muualta tarvittaessa.

Muita arviointikriteerejä

Tutustu Tieteelliset julkaisut -osion Onko lähde luotettava? ja
Onko julkaisu tieteellinen? -kappaleisiin. Siellä avataan asiaa lisää tieteellisen julkaisemisen näkökulmasta.