Mitä saa tehdä?

Tekijänoikeus, käyttöehdot

Tekijänoikeuslaki (1961/404) ja -asetus (574/1995) säätelevät julkaisujen (julkaistujen teosten) käyttöä. Elektroninenkin aineisto on tekijänoikeuslain suojaamaa.

Kuitenkin:

  • Esimerkiksi lainatusta kirjasta saa tehdä kopion yksityiseen käyttöön (Tekijänoikeuslaki, 12§).
  • Sitaattioikeus: ”Julkistetusta teoksesta on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.” (Tekijänoikeuslaki, 22 §). Hyvän tavan mukaisuudella tarkoitetaan sitä, että lainauksella on oltava asiallinen yhteys työhön, jossa lainausta käytetään ja siteerattaessa lähde on aina mainittava.

Kirjaston hankkimat e-kirjat ovat erillisten lisenssisopimusten alaista aineistoa eikä niitä ei voi ladata omalle koneelleen pysyvästi vaan ne ikään kuin lainataan, myös tulostamista voidaan olla rajoitettu. Näissä on monenlaisia käytäntöjä.

Lue tarkemmin: E-aineistojen käyttöoikeudet