Kirjojen hakeminen

Kirjat ovat hyödyllisiä lähteitä, kun halutaan kokonaiskuva jostakin aiheesta, perustietoja ja -käsitteitä, historiaa.

Käytä kirjastotietokantoja

Kirjoja löytää helpoiten kirjastojen kokoelmatietokannoista. Jokaisella kirjastolla on ainakin toistaiseksi oma kokoelmatietokantansa, joista löytyy tietoja kirjojen lisäksi myös:

 • julkaisusarjoissa ilmestyneistä tutkimusraporteista ja selvityksistä yms. (ei koske vain verkossa julkaistuja aineistoja)
 • väitöskirjoista ja muista opinnäytetöistä
 • lehdistä (lehden nimellä)

UEF kirjaston kokoelmatietokanta on upotettu UEF-Primoon: haku kirjaston kokoelmista. UEF-Primossa näkyy edellämainittujen lisäksi tiedot

 • tietokannoista ja muista hakupalveluista
 • vapaakappaleista

Lue lisää erityyppisten aineistojen jäljittämisestä ja käsillesaamisesta luvusta Saatavuus.

Hakulauseet kirjastotietokannoissa

Tavallisessa kirjastotietokannassa kannattaa käyttää niukasti AND-operaatioita – poikkeuksiakin toki on.
Sen sijaan on hyvä muistaa vaihtoehtoiset hakusanat ja OR-operaattori.

Kirjoja kannattaa usein hakea myös laajemmasta aihepiiristä

Kirjassa voi olla kappale aiheestasi, mutta tietokantaan tallennettu sisällönkuvailu ei kerro asiasta kovin tarkasti, eikä tietokantoihin ole tallennettu sisällysluetteloita läheskään kaikista kirjoista.
Kokoomateosten yksittäisiä artikkeleita ei aina tallenneta erikseen kirjastotietokantaan, joten niidenkin sisällönkuvailu on usein melko yleisellä tasolla eikä tee oikeutta yksittäisille artikkeleille.

Siksi kannattaa kokeilla myös aihealueen laajemmin kattavia termejä. Esimerkki:

Matemaattista logiikka käsittelevät kirjat saattavat sisältää myös predikaattilogiikka

Vinkkejä kirjojen hakuun UEF-Primossa:

 • kaikki aineisto ei löydy suomenkielisillä hakusanoilla (vanhempi aineisto, e-kirjat, sisällysluettelot)
 • voit hyvin testata aluksi yksittäisiä selkeitä hakutermejä
 • muista katkaisumerkin käyttö, erityisesti suomen kielen kohdalla
 • vanhempi aineisto (ennen vuotta 1990) ei juurikaan sisällä asiasanoitusta, eli tarttumapintaa hakuun on niukasti – lähinnä vain otsikon sanat

Esimerkkejä:

Pikahaku parilla sanalla

Sopii myös yksittäisen hakusanan kokeiluun (kun kyseessä on “harvinainen” termi).

Tarkennettu haku

Kun tarvitse haussa vähän enemmän sanoja ja eri operaattoreita, kannattaa siirtyä Tarkennettuun hakuun.

Haussa muistettavaa

Matematiikan kirjoista on UEF-Primossa yleensä niukasti sanallista tietoa. Tietueessa on kirjan nimi ja tekijä yms. tiedot, mutta ei useinkaan asiasanoja – tai jos onkin, ne ovat hyvin yleisellä tasolla.

Kuitenkin uusimmissa tietueissa voi olla mukana sisällysluetteloita, jotka laajentavat sanallisia hakumahdollisuuksia huomattavasti.

Sanallista hakua tehdessä täytyy ehdottomasti muistaa englannin kieli.

Kirjastotietokannassa on vaihtelua siinä, mitä tietoja tietueisiin on tallennettu:

Uudehkon kirjan tiedot UEF-Primossa.
Vanhan kirjan vanha tietue UEF-Primossa

 

Vinkki: Myös MathSciNet-tietokanta sisältää tietoja kirjoista.

E-kirjat

E-kirjojen tiedot on tallennettu UEF-Primoon ja löydät niitä sieltä erityisesti jos käytät englanninkielisiä hakusanoja. Mutta jos haluat tehdä hakua myös kirjojen kokotekstistä, sinun pitää käyttää e-kirjatietokantojen omia käyttöliittymiä.

Kokotekstihaussa käy helposti niin, että käytettäessä AND-operaatiota hakusanat eivät välttämättä esiinny samassa kontekstissa.

Kokotekstihausta onkin erityistä hyötyä silloin, jos etsit kirjasta jotakin pienempää yksityiskohtaa tai tiettyä yksittäistä termiä, joka liittyy johonkin ”harvinaiseen”, vähän käsiteltyyn asiaan.

Google Books

Google Books’in avulla voit kohdistaa hakua kirjojen kokotekstiin, mikä ei onnistu UEF-Primossa. Google Booksissa on luettavissa osia kirjoista, mutta jos tarvitset koko kirjan, voit etsiä sitä nimellä kirjaston tietokannasta.


Kirjat suomalaisissa kirjastoissa

Kansallista Finnaa, suomalaisten kirjastojen yhteistä hakupalvelua, voi myös käyttää kirjojen hakuun.

Finnasta näkyy heti, missä kirjastoissa kirjaa on, myös Itä-Suomen yliopiston kirjat. Huom! Et voi varata kirjaa kansallisen Finnan kautta, vaikka ohjelma sitä ehdottaakin!

Ohjeita Finnaan:

 • operaattoreita AND, OR ja NOT voi käyttää, mutta NE PITÄÄ KIRJOITTAA ISOLLA
 • fraasin merkkinä ovat lainausmerkit; fraasin sisällä sanoja ei voi katkaista
 • katkaisumerkki on *, sanan voi katkaista lopusta ja keskeltä
 • Finna tunnistaa suomen kielen sanojen taivutusmuotoja ja hakee automaattisesti yhdyssanojakin. Mutta:
  • katkaistua sanaa se ei tunnista, joten katkaisumerkkiäkin tarvitaan
 • englannin kielestä Finna hakeaa automaattisesti yksikön/monikon
 • eri kirjoitusmuotoja se ei tunnista (color/colour)
 • mitään johdannaisia se ei tunnista (algebra/algebraic)
 • haluttaessa hakea sanaa tarkasti, ilman yhdyssanoja ja taivutusmuotoja, käytetään lainausmerkkejä
 • tietueissa voi näkyä udk tai msc -luokituskoodeja, jotka ovat linkkejä: klikkaamalla voit löytää samankaltaisia julkaisuja

Suomenkieliset yhdyssanat Finnassa

 • yhdyssana hakusanana hakee myös sanan eri osat, siis: alkutila hakee paitsi yhdyssanan alkutila, myös alku AND tila (taivutusmuotoineen)
 • jos haluaa vain yhdyssanan, se onnistuu lainausmerkein “alkutila” (ei taivutusmuotoja) tai katkaisumerkin avulla alkutil* (taivutusmuodot tulevat mukaan)