Kirjojen hakeminen

Kirjat ovat hyödyllisiä lähteitä, kun halutaan kokonaiskuva jostakin aiheesta, perustietoja ja -käsitteitä, historiaa.

Käytä kirjastotietokantoja

Kirjoja löytää helpoiten kirjastojen kokoelmatietokannoista. Jokaisella kirjastolla on ainakin toistaiseksi oma kokoelmatietokantansa, joista löytyy tietoja kirjojen lisäksi myös:

 • julkaisusarjoissa ilmestyneistä tutkimusraporteista ja selvityksistä yms. (ei koske vain verkossa julkaistuja aineistoja
 • väitöskirjoista ja muista opinnäytetöistä
 • elektronisista kirjoista
 • saapuvista painetuista lehdistä (lehden nimellä)

UEF kirjaston kokoelmatietokanta on upotettu UEF-Finnaan: haku kirjaston kokoelmista. UEF-Finnassa näkyy edellämainittujen lisäksi tiedot

 • e-lehdistä
 • vapaakappaleista
 • Varastokirjaston kirjoista

Lue lisää erityyppisten aineistojen jäljittämisestä ja käsillesaamisesta luvusta Saatavuus.

HAKULAUSEET KIRJASTOTIETOKANNOISSA

Tavallisessa kirjastotietokannassa kannattaa käyttää niukasti AND-operaatioita – poikkeuksiakin toki on.
Sen sijaan on hyvä muistaa vaihtoehtoiset hakusanat ja OR-operaattori.

KIRJOJA KANNATTAA USEIN HAKEA MYÖS OMAA AIHETTA LAAJEMMIN

Kirjassa voi olla kappale aiheestasi, mutta tietokantaan tallennettu sisällönkuvailu ei kerro asiasta kovin tarkasti, eikä tietokantoihin ole tallennettu sisällysluetteloita läheskään kaikista kirjoista.
Kokoomateosten yksittäisiä artikkeleita ei aina tallenneta erikseen kirjastotietokantaan, joten niidenkin sisällönkuvailu on usein melko yleisellä tasolla eikä tee oikeutta yksittäisille artikkeleille.

Siksi kannattaa kokeilla myös aihealueen laajemmin kattavia termejä. Esimerkki:

Matemaattista logiikka käsittelevät kirjat saattavat sisältää myös predikaattilogiikka

Vinkkejä kirjojen hakuun UEF-Finnassa:

 • kaikki aineisto ei löydy suomenkielisillä hakusanoilla (vanhempi aineisto, e-kirjat, sisällysluettelot)
 • voit hyvin testata aluksi yksittäisiä selkeitä hakutermejä
 • tietueissa sanat voivat olla perusmuodossa tai taivutettuina (otsikon sanat)
 • asiasanat ovat määrämuotoisia, usein muoto on monikko
 • vaikka ohjelma tunnistaakin suomen kielen sanamuotoja, katkaisumerkin käyttö kannattaa muistaa
 • myös muiden kielten sanoja kannattaa katkaista

 

Esimerkkejä:

Pikahaku

parilla sanalla. Sopii myös yksittäisen hakusanan kokeiluun (kun kyseessä on “harvinainen” termi).

MATfinnayksink

Monipuolisempi haku

MATfinnamonip

Tarkennettu haku

MATfinnatark

Haku luokitustunnuksella,

tarkennetussa haussa:

MATfinnaluok

Tietyn kirjan hakeminen

MATfinnatietty

HAUSSA MUISTETTAVAA

Matematiikan kirjoista on UEF-Finnassa yleensä niukasti sanallista tietoa. Tietueessa on kirjan nimi ja tekijä yms. tiedot, mutta ei useinkaan asiasanoja – tai jos onkin, ne ovat hyvin yleisellä tasolla. Kirjojen sisältöä on kuvailtu MSC-luokituskoodein ja ne ovat tärkeä apuväline haussa. Luokituskoodit ovat linkkejä tietueissa, joten jos hyvä teos löytyy, voi sen koodeilla löytää muita vastaavanlaisia.

Kuitenkin uusimmissa tietueissa voi olla mukana sisällysluetteloita, jotka laajentavat sanallisia hakumahdollisuuksia huomattavasti.

Sanallista hakua tehdessä täytyy ehdottomasti muistaa englannin kieli. Luokituskoodit ovat useimmissa kirjoissa, ei aivan kaikissa. Ylipäänsä on vaihtelua siinä, mitä tietoja tietueisiin on tallennettu:

MATvanha
”Vanha” tietue UEF-Finnassa
MATuusi
”Uusi” tietue UEF-Finnassa

E-kirjat

E-kirjojen tiedot on tallennettu UEF-Finnaan ja löydät niitä sieltä erityisesti jos käytät englanninkielisiä hakusanoja. Mutta jos haluat tehdä hakua myös kirjojen kokotekstistä, sinun pitää käyttää e-kirjatietokantojen omia käyttöliittymiä.

Kokotekstihausta on hyötyä silloin, jos etsit kirjasta jotakin pienempää yksityiskohtaa tai tiettyä yksittäistä termiä, joka liittyy johonkin ”harvinaiseen”, vähän käsiteltyyn asiaan.

 

MathSciNet-tietokanta sisältää myös kirjoja.


Kirjat suomalaisissa kirjastoissa

Kansallista Finnaa, suomalaisten kirjastojen yhteistä hakupalvelua, voi myös käyttää kirjojen hakuun. Haku siellä on samanlainen kuin UEF-Finnassa.

Finnasta näkyy heti, missä kirjastoissa kirjaa on, myös Itä-Suomen yliopiston kirjat. Huom! Et voi varata kirjaa kansallisen Finnan kautta, vaikka ohjelma sitä ehdottaakin!

Google Books

Google Books’in avulla voit kohdistaa hakua kirjojen kokotekstiin, mikä ei onnistu UEF-Finnassa tai Melindassa. Google Booksissa on luettavissa osia kirjoista, mutta jos tarvitset koko kirjan, voit etsiä sitä nimellä kirjaston tietokannasta.