Artikkelien hakeminen

Artikkelit ovat tärkeä tieteellisen kirjallisuuden julkaisukanava.

Artikkelit

 • välittävät tietoa jostakin tarkoin rajatusta aiheesta
 • tuottavat uutta tietoa
 • yleensä olettavat, että lukijalla on jo perustiedot aihepiiristä hallussaan.

Laajoja katsauksia johonkin hyvin yleiseen aiheeseen, kuten ’matematiikan historia’, löytyy harvemmin artikkeleista.

Hakuvinkit:

 1. Artikkeleita hakiessa voi käyttää tarkkoja hakutermejä ja useitakin AND-operaatioita.
 2. Myös fraasien käyttöä AND-operaatioiden sijaan voi harkita.
 3. Vaihtoehtoiset ilmaisumuodot ovat kuitenkin myös tärkeitä.
 4. Haun tulosta voi rajata kohdistamalla hakua vain Title (otsikko) tai Subject (asiasana) -kenttään.

Yleiset hakutekniikat

 • katkaisumerkki * , sanan voi katkaista alusta, keskeltä tai lopusta
 • fraasi lainausmerkkeihin ” _ ”
 • yksikkömuotoinen sana löytää myös monikon ja päinvastoin: film – films
  • ei toimi, jos käytetään fraasia
 • yleisimmät kirjoitusasun vaihtelut tunnistetaan automaattisesti: color – colour
  • ei toimi jos käytetään fraasia
 • kahden sanan välillä on oletusarvoisesti AND-operaattori, jos muuta ei kirjoiteta
 • operaattoreiden toteutusjärjestys: NOT – AND – OR (ei riipu kirjoitusjärjestyksestä)
 • pienillä ja isoilla kirjaimilla ei ole merkitystä

Poikkeukset ja huomautukset tietokannoittain:

OPERAATTORITSANAN-KATKAISUFRAASITSANA-AUTOMATIIKKAHAKU-KENTTÄ
MathSciNettoimii keskeltä ja lopustafraasi tarvitaan myös sanaan, joka sisältää väliviivanei tunnista johdannaisia ja eri kirjoitusmuotoja, mutta hakee automaattisesti symbolit ja joitakin rinnakkaisia sanojaAnywhere (jokaisella rivilla on oletuksena eri arvo)
ScopusOR-operaatio tehdään ennen muita1Sana-automatiikka toimii myös fraasin sisälläArticle-Title-Abstract
(oletuksena)
Web of ScienceHakee myös verbin taivutusmuodotTopic (muuta oletusarvosta All fields)
ProQuest
(myös ERIC-
tietokanta)
Anywhere except fulltext NOFT (muuta oletusarvosta Avywhere)
UEF-PrimoKirjoita aina isoin kirjaiminFraasissa voi katkaista vain viimeisen sananToimii englanniksi osittain; suomeksi ei toimiKaikki kentät (oletuksena)
Finna / ArtoKirjoita aina isoin kirjaiminYhdyssanat kannattaa usein katkaistaFraasin sisällä ei voi katkaistaHakee suomen kielen taivutusmuodot; ei englantiaKaikki osumat (oletuksena)

Esimerkkejä eri tietokannoista:

MathScinet, Web of Science, Scopus (ProQuest), SpringerLink, UEF-Finna artikkelihaku, Arto-kotimaiset artikkelit

Esimerkki MathSciNet:

Mathscinetiin ei tallenneta tiivistelmiä. Sen sijaan tietueissa on ns. Review text, eli ulkopuolisen henkilön kirjoittama selostus sisällöstä.
MathSciNetille on vaihtoehtoinen käyttöliittymä Ebsco-hakupalvelun kautta. Tämä toimii muuten samoin kuin AMS-käyttöliittymä, mutta sanojen monikot täytyy muistaa hakea erikseen. Tämä tapahtuu joko sanankatkaisun tai OR-operaation avulla. Hakutulos on syystä tai toisesta hiukan pienempi kuin AMSin käyttöliittymässä.
Luokituskoodien käyttö MathSciNetissä

Esimerkki Web of Science -tietokannasta.

Hakulause on: ”two-dimensional turbulence” AND (fluid OR flow) AND (ellip* OR hyperbol*)

Esimerkki Scopus-tietokannasta

Myös ProQuest-tietokannat toimivat tähän tapaan.


SpringerLink-tietokannan haku

toimii hiukan Googlen tarkennetun haun tapaan:

MATthSPResim

UEF-Primo kansainvälisten artikkelien haku

UEF-Primossa voi hakea useasta tietokannasta yhtä aikaa. Aivan kaikki aineistot eivät ole mukana haussa. Hakuominaisuudet eivät myöskään ole yhtä tarkat kuin tietokantojen omissa käyttöliittymissä. UEF-Primoon kirjautuneena saa laajemman hakutuloksen.

Esimerkki UEF-Primon kansainvälisten artikkelien hausta.


Kotimaisia artikkelitietokantoja

Suomessa julkaistuja artikkeleita haetaan Arto-tietokannasta. Siellä voi olla mm. fysiikan opetukseen liittyviä aineistoja. Huomaa kuitenkin, että suurin osa kotimaisesta tutkimuksesta julkaistaan muualla, kansainvälisissä lehdissä.

Arto on osa kansallista Finnaa. Voit käyttää tätä, jos haet samalla muitakin julkaisuja kuin artikkeleiota. Rajaa haku vain artikkeleihin: