Artikkelien hakeminen

DogkayttaaArtikkelit ovat arvostettuja ja paljon käytettyjä lähteitä. Ne välittävät tietoa jostakin tarkoin rajatusta aiheesta, tuottavat uutta tietoa ja yleensä olettavat, että lukijalla on jo perustiedot aihepiiristä hallussaan.
Laajoja katsauksia johonkin hyvin yleiseen aiheeseen, kuten ‘matematiikan historia‘, löytyy harvemmin artikkeleista.

Tämän vuoksi artikkeleita hakiessa voi käyttää tarkkoja hakutermejä ja useitakin AND-operaatioita. Myös fraasien käyttöä AND-operaatioiden sijaan voi harkita. Vaihtoehtoiset ilmaisumuodot ovat kuitenkin myös tärkeitä. Haun tulosta voi rajata kohdistamalla hakua vain Title (otsikko) -kenttään.

Esimerkkejä eri tietokannoista:

MathScinet, Web of Science, Scopus (ProQuest), SpringerLink, UEF-Finna artikkelihaku, Arto-kotimaiset artikkelit

Esimerkki MathSciNet:

 

 

MATmsn

Luokituskoodien käyttö MathSciNetissä

Esimerkki Web of Science -tietokannasta.

Esimerkki Scopus-tietokannasta.

FYSscopushaku

Myös ProQuest-tietokannat toimivat tähän tapaan.

Hakutekniikat ovat siis kansainvälisissä tietokannoissa hyvin samankaltaisia:

  • katkaisumerkki *, fraasi lainausmerkkeihin
  • yksikkömuotoinen sana löytää myös monikon ja päinvastoin; joskus myös muita johdannaisia: film – films
  • yleisimmät kirjoitusasun vaihtelut tunnistetaan automaattisesti: color – colour
    • ei MathSciNet-tietokannassa!

 


SpringerLink-tietokannan haku

toimii hiukan Googlen tarkennetun haun tapaan:

MATthSPResim

 

UEF-Primo kansainvälisten artikkelien haku

UEF-Primossa voi hakea useasta tietokannasta yhtä aikaa. Aivan kaikki aineistot eivät ole mukana haussa. Hakuominaisuudet eivät myöskään ole yhtä tarkat kuin tietokantojen omissa käyttöliittymissä. Haku ei mm. tunnista automaattisesti eri kirjoitusasuja sekä taivutusmuotoja.

Perushaussa kirjoitetaan operaattorit isolla ja käytetään sulkuja OR-operaation ympärillä. Sanakatkaisu on *, fraasi merkitään ”lainausmerkein”, lainausmerkkien sisältä sanaa ei voi katkaista.

Esimerkki UEF-Primon kansainvälisten artikkelien hausta.

Hakulause on: ”two-dimensional turbulence” AND (fluid OR flow) AND hyperbol*

 


Kotimaisia artikkelitietokantoja

Suomessa julkaistuja artikkeleita haetaan Arto-tietokannasta. Siellä voi olla mm. fysiikan opetukseen liittyviä aineistoja. Huomaa kuitenkin, että suurin osa kotimaisesta tutkimuksesta julkaistaan muualla, kansainvälisissä lehdissä.

Arto on osa kansallisesta Finnaa. Rajaa siellä haku vain artikkeleihin: