Asiasanahaku

Hakusanoina voi käyttää mitä tahansa sanoja, jotka kuvaavat aihetta. Tietokantahauissa erityisen tehokkaita hakusanoja ovat ns. asiasanat.

Asiasana kuvaa sisältöä

Asiasana:

  • tallennetaan tietueeseen kertomaan julkaisun sisällöstä lyhyesti
  • on aina samanmuotoinen
  • kattaa useita vaihtoehtoisia, samaa tarkoittavia sanoja

Rajaus asiasanaan / asiasanahaku kohdentaa hakua, parantaa usein relevanssia ja aiheen osuvuutta, mutta pienentää hakutulosta.

Asiasanat määritellään erityisissä hakemistoissa, joita kutsutaan asiasanastoiksi eli tesauruksiksi. Eri tietokannat käyttävät eri sanastoja. Sama sana ei toimi eri tietokannoissa samalla tavalla.

Lue lisää asiasanastoista seuraavasta luvusta.

Asiasanojen käyttö tiedonhaussa

Asiasanoja voi käyttää kuten tavallisia hakusanoja. Asiasanoille on myös yleensä oma hakutyyppinsä, jossa hakusanat kohdistuvat vain tietueen tiettyyn osaan.

Esimerkiksi UEF-Primossa tämä on nimeltään Aihehaku. Kansainvälisissä tietokannoissa asiasanan nimitys voi olla esimerkiksi Subject, Keyword, Topic tai Index term.

Jos rajaat hakusi kohdistumaan asiasanakenttään, et voi käyttää mitä tahansa luonnollisen kielen sanaa (tai ainakaan et niillä välttämättä saa tulosta).

Useimmissa tietokannoissa asiasanoja voi hakea tarkennetun haun (advanced search) avulla. Käytännöt kuitenkin vaihtelevat.

Asiasanahaun ja (vapaa)sananhaun ero

Vapaasanahaku hakee  sanaa kaikkialta julkaisujen tiedoista: tekijän ja julkaisun nimestä, tiivistelmästä, asiasanoista, kustantajan nimestä jne. Voit käyttää hakusanoina mitä tahansa luonnollisen kielen sanoja tai fraaseja.

Vapaasanahaku on oletushakuna tietokannoissa, asiasanahaku pitää valita erikseen. Asiasanoja voi käyttää hakutermeinä myös vapaasanahaussa, mutta vapaat sanat eivät kelpaa asiasanahakuun.

Kuvakaappaus kirjan tiedoista UEF-Primossa. Selitetekstit. Otsikon sanat kertovat kirjan sisällöstä ja löytyvät vapaasanahaulla. Sisällysluettelon sanat kertovat sisällöstä ja löytyvät vapaasanahaulla. Aiheet tarkoittavat asiasanastojen mukaisia, sisältöä kuvaavia sanoja. Niitä voi käyttää aihehaussa sekä vapaasananhaussa.
Tietue UEF-Primosta

Kumpaa hakua kannattaa käyttää?

Asiasanahaku toimii hyvin silloin, kun aihe on laaja-alainen tai hankalasti määriteltävä.

Vapaasanahaku toimii hyvin silloin, kun haettava aihe on yksityiskohtainen ja tarkasti rajattu, tai kun käsitteistö ja sanasto kyseisellä alalla on vakiintunutta.

Jos käytetään samaa hakusanaa sekä sanahaussa että asiasanahaussa, sanahaku löytää enemmän tuloksia. Asiasanahaun tulokset puolestaan ovat varmemmin aiheenmukaisia.

sanahaku: ”proof theory” , 161 tulosta UEF-Primossa (8.9.2022)
asiasana- eli aihehaku: ”proof theory” , 59 tulosta UEF-Primossa

Tulosten määrä riippuu paljon myös sanavalinnasta: asiasana voi hyvinkin antaa enemmän tuloksia kuin jokin toinen, samaan asiaan liittyvä muu hakusana.

Seuraava sivu: Asiasanastot