Asiasanahaku

Hakusanoina voi käyttää mitä tahansa sanoja, jotka kuvaavat aihetta. Tietokantahauissa erityisen tehokkaita hakusanoja ovat ns. asiasanat.

Asiasana kuvaa sisältöä

Asiasana on tehokas hakusanana, koska se:

  • tallennetaan tietueeseen kertomaan julkaisun sisällöstä lyhyesti
  • on aina samanmuotoinen
  • kattaa useita vaihtoehtoisia, samaa tarkoittavia sanoja

Asiasanat kerrotaan asiasanastoissa

Asiasanat määritellään erityisissä hakemistoissa, joita kutsutaan asiasanastoiksi eli tesauruksiksi. Asiasanasto paitsi listaa sanoja, myös kuvaa termien välisiä suhteita: assosiatiiviset käsitteet (related), yläkäsitteet (broader) ja alakäsitteet (narrower).

Eri tietokannat käyttävät eri sanastoja. Esimerkiksi UEF-Primossa käytetään YSO-sanastoa (suomeksi) ja Library of Congress Subject headings -sanastoa (englanniksi). Web of Science -tietokannassa ei ole käytössä mitään määriteltyä sanastoa. Siksi sama sana ei toimi eri tietokannoissa samalla tavalla.

Yleinen suomalainen ontologia YSO

Yleinen Suomalainen Ontologia YSO (linkki aukeaa uuteen ikkunaan) on Suomessa käytettävä asiasanasto. YSOa käytetään sekä UEF-Primon tietueissa että kansallisessa Finnassa.

YSO kattaa kaikkien tieteen- ja tiedonalojen keskeisimmän terminologian. Matematiikan ja luonnontieteiden termien kattavuus on kuitenkin ohuempi kuin muilla aloilla.

Kuvakaappaus YSOsta. Oikealla ylhäällä on hakuruutu, jossa haettu sanaa operaatioanalyysi. Sivun vasen laita esittää matematiikan sanoja aakkosjärjestyksessä. Sivun oikea laita kertoo tiedot haetusta termistä.
YSOsta voi hakea yksittäistä sanaa. Saat termille myös ruotsin- ja englanninkielisen vastineen.

KÄYTETTÄVÄ TERMI kertoo sanaston hyväksymän asiasanan tietylle käsitteelle. OHJAUSTERMIT (kuvassa ’operaatiotutkimus’) kertovat, mikä sanan sijasta asiasanaa käytetään. Ohjaustermiä ei siis voi tallentaa tietokantaan asiasanaksi (aihe), mutta sitä voi hyvin käyttää vapaasanahaussa.

Matematiikkaan liittyviä sanoja voi selata klikkaamalla YSO:n etusivulla (ks. vasen palsta) ensin linkkiä ’Ryhmät’ ja sitten kohtaa ’04 Matematiikka. Tilastotiede’.

Asiasanastot auttavat hakusanojen valinnassa

Asiasanastoista:

  • etsitään oikeat hakusanat asiasanahakua varten
  • haetaan vinkkejä hakusanoiksi ylipäätään; myös rinnakkaiset ja ylä- ja alakäsitteet voivat olla hyödyllisiä

Vaikka ei käyttäisikään varsinaista asiasanastoa apuna, kannattaa silti seurata tietokannoissa asiasanakenttää. Sieltä näet helposti hyviä hakusanoja, joita voit käyttää haussasi.

Entä jos omalle aiheelle ei löydy sanastosta asiasanaa?

Tämä on hyvin tavallista, varsinkin hyvin tarkkojen tai uusien termien kohdalla. Millä tahansa sanalla voi hakea sanahakuna/vapaasanahakuna.

Vapaasanahaku hakee sanaa kaikkialta julkaisujen tiedoista: tekijän ja julkaisun nimestä, tiivistelmästä, asiasanoista, kustantajan nimestä jne. Voit käyttää hakusanoina mitä tahansa luonnollisen kielen sanoja tai fraaseja. Myöskin ”virallisia” asiasanoja voi käyttää vapaasanahaussa.

Asiasanojen käyttö tiedonhaussa

Asiasanoja voi käyttää kuten tavallisia hakusanoja. Halutessasi voit tehdä erityistä asiasanahakua, jossa hakusanoja haetaan vain tietyistä tietueen kentistä.

Jos rajaat hakusi kohdistumaan asiasanakenttään, et voi käyttää mitä tahansa luonnollisen kielen sanaa (tai ainakaan et niillä välttämättä saa tulosta). Asiasanahakuun sopivat parhaiten siis sanaston sanat.

Tietokannoissa on oletushakuna vapaasanahaku ja asiasanahaku pitää valita erikseen. Asiasanakentän voi useimmiten valita ns. tarkennetun haun kautta. Eri tietokannoissa asiasanakentälle on erilaisia nimityksiä. UERF-Primossa asiasanoja haetaan Aihe-kentän avulla . Kansainvälisissä tietokannoissa asiasanan nimitys voi olla esimerkiksi Subject, Keyword, Topic tai Index term.

Kuvakaappaus kirjan tiedoista UEF-Primossa. Selitetekstit. Otsikon sanat kertovat kirjan sisällöstä ja löytyvät vapaasanahaulla. Sisällysluettelon sanat kertovat sisällöstä ja löytyvät vapaasanahaulla. Aiheet tarkoittavat asiasanastojen mukaisia, sisältöä kuvaavia sanoja. Niitä voi käyttää aihehaussa sekä vapaasananhaussa.
Tietue UEF-Primosta.

Milloin asiasanhakua kannattaa käyttää?

Rajaus asiasanaan / asiasanahaku kohdentaa hakua, parantaa usein relevanssia ja aiheen osuvuutta, mutta pienentää hakutulosta. Asiasanahaku toimii hyvin silloin, kun aihe on laaja-alainen tai hankalasti määriteltävä.

Vapaasanahaku toimii hyvin silloin, kun haettava aihe on yksityiskohtainen ja tarkasti rajattu, tai kun käsitteistö ja sanasto kyseisellä alalla on vakiintunutta.

Jos käytetään samaa hakusanaa sekä sanahaussa että asiasanahaussa, sanahaku löytää enemmän tuloksia. Asiasanahaun tulokset puolestaan ovat varmemmin aiheenmukaisia.

  • sanahaku: ”proof theory” , 161 tulosta UEF-Primossa (8.9.2022)
  • asiasana- eli aihehaku: ”proof theory” , 59 tulosta UEF-Primossa

Tulosten määrä riippuu paljon myös sanavalinnasta: asiasana voi hyvinkin antaa enemmän tuloksia kuin jokin toinen, samaan asiaan liittyvä muu hakusana.

  • vapaasanahaku: ”hiilen kiertokulku” , 29 tulosta UEF-Primosta (4.4.2022)
  • asiasana- eli aihehaku: ”hiilen kierto” , 58 tulosta UEF-Primosta (4.4.2022)

Seuraava sivu: Luokitukset.