Hakusanojen yhdistäminen operaattoreilla

Hakusanat ja niitä yhdistävät operaattorit muodostavat hakulauseen. Operaattoreita eli Boolen logiikkaa käytetään kaikissa tietokannoissa, joten sen osaaminen on yksi tiedonhaun perustaidoista.

Hakusanoja yhdistäviä Boolen operaattoreita on käytössä kolme: AND, OR ja NOT.

Hakulause-esimerkkejä:

 • fractals AND geometry
 • (keskiarvot OR mediaani) AND (matematiikka OR tilastotiede)
 • funktiot NOT integraali
 • (jatkuvuus OR derivoituvuus) AND reaalifunktiot

AND-operaattori yhdistää käsitteet

 • AND edellyttää, että hakusanojen tulee esiintyä tietueessa yhtä aikaa. (Tietue = yhden kirjan/artikkelin jne. tiedot tietokannassa.)
 • AND yhdistää hakuun eri käsitteet. Mitä enemmän eri käsitteitä eli AND-operaatioita haussa käytetään, sen tarkempaa hakua ollaan tekemässä ja sitä pienempi, ainakin teoriassa, on tulosjoukon koko.

OR-operaattori yhdistää vaihtoehtoiset sanat

 • OR hyväksyy lopputulokseen ne tietueet, joissa on vähintään jompi kumpi hakusanoista, joskin myös ne tietueet, joissa molemmat sanat esiintyvät yhtä aikaa, ovat käypäisiä
 • OR yhdistää samaa (ylä)käsitettä kuvaavat vaihtoehtoiset hakusanat. Mitä useampia vaihtoehtoisia ilmaisumuotoja otetaan mukaan, sen laajempi on haun tulos.

Huomaa, että OR-operaattorin käyttö on turhaa silloin, kun vaihtoehtoinen sana kattaa myös tarkemman termin, joka usein on sanaliitto.

 • esimerkiksi haussa ”analytical geometry” OR geometry, riittää sana geometry yksinkin löytämään myös ilmauksen analytical geometry.

NOT-operaattori sulkee pois

 • NOT edellyttää, että tietty sana ei saa esiintyä tietueessa lainkaan.
 • NOT-operaattoria ei käytetä hakulauseessa yhdistämään aiheeseen kuuluvia käsitteitä, vaan sen avulla tarkennetaan hakua jonkin tietyn ’apusanan’ avulla.

Not-operaatiota tarvitaan harvemmin ja sitä kannattaakin käyttää harkiten, koska se voi sulkea hakutuloksesta pois myös hyödyllisiä tietueita.

Operaattoreiden toiminta kuvana:

Kaksi toisiaan leikkaavaa valkoista ympyrää. Päällekkäin menevä osio on värjätty vihreäksi.

fraktaalit AND geometria

Kaksi toisiaan leikkaavaa ympyrää. Molemmat ympyrät, myös niiden toisiinsa limittyvä osa, ovat vihreitä.

keskiarvo OR mediaani

Kaksi toisiaan leikkaavaa ympyrää. Toinen ympyrä on kokonaan valkoinen, toisesta se osa, joka ei leikkaa toista ympyrää, on vihreä.

funktiot NOT ingraalifunktiot

Katso video (n. 2,5 min) operaattoreista:

Hakulauseessa on tavallisesti useita operaattoreita

Samaan hakulauseeseen voi yhdistää useita operaatioita. Jos hakulauseessa on yhtä aikaa AND- ja OR-operaattori, haun loogisuus pitää vielä varmistaa. Yleensä tällöin tavoitellaan kuvan kaltaista tilannetta:

Kolme toisiaan leikkaavaa ympyrää, joista kaksi on vierekkäin ylhäällä, yksi niiden alla. Se osa, jossa alempi ympyrää leikkaa toista tai molempia ylemmistä ympyröistä, on värjätty vihreäksi.
(jatkuvuus OR derivoituvuus)
AND reaalifunktiot

Operaattoreiden järjestys

Useimmiten AND-operaatio suoritetaan hakukoneissa ennen OR-operaatiota kirjoitusjärjestyksestä riippumatta. Haussa, jossa on sekä AND- että OR-operaatio, on kuitenkin hakutuloksen loogisuuden kannalta tärkeää, että OR-operaatio toteutuu ensin. Tämän saa aikaiseksi sulkumerkeillä tai sanojen oikealla ryhmittelyllä (Advanced-haku).

Jos sulkuja ei ole, käy siten, että saadaan tietoa reaalifunktioiden derivoituvuudesta (se on ok!) sekä kaikkea mahdollista tietoa jatkuvuudesta. Hakulause ”vuotaa”.

Kolme toisiaan leikkaavaa ympyrää, joista kaksi on vierekkäin ylhäällä, yksi niiden alla. Se osa, jossa alempi ympyrää leikkaa toista tai molempia ylemmistä ympyröistä, on värjätty vihreäksi. Vasemmanpuoleinen ympyrä ylhäällä on kokonaan vihreä.
jatkuvuus OR
derivoituvuus AND reaalifunktiot

Operaattorin valinta

AND-operaattori ei aina tarkoita samaa kuin luonnollisen kielen ja-sana. Haetaan kirjallisuutta reaalifunktioiden jatkuvuudesta ja derivoituvuudesta. Nyt ei kuitenkaan ole tarpeen että jatkuvuudesta ja derivoituvuudesta puhuttaisiin yhdessä ja samassa julkaisussa, vaan riittää, että yhdessä julkaisussa puhutaan jatkuvuudesta ja toisessa derivoituvuudesta eli yhdistävä operaattori onkin OR. Mukaan tulokseen tulee toki niitäkin, joissa kerrotaan molemmista, mikä ei tietenkään ole haitaksi.

Hakulauseen kirjoitustapa riippuu aina tietokannasta.

Kun kirjoitat hakuun useampia sanoja, tiedätkö, mitä itse asiassa olet käsket ohjelman hakea?

 • Onko kyseessä fraasi vai and-operaatio?
 • Missä järjestyksessä operaatiot toteutuvat, toimiiko haun logiikka?
 • Tulevatko sanan taivutusmuodot mukaan automaattisesti, mikä on katkaisumerkki?
 • Mistä kentistä hakusanoja haetaan?

Perusasiat voivat selvitä hakunäytön ohjeita seuraamalla. Kunkin tietokannan Help-osiosta löytyy lisää vinkkejä.

Seuraava sivu: Hakukentät