Matematiikan alan tiedonlähteitä

Kun puhutaan hakupalveluista, jotka ovat erikoistuneet välittämään tietoa tieteellisistä julkaisuista, puhutaan yleisimmin kirjallisuustietokannoista kuin hakukoneista.

Tietokantaan on tallennettu joko

  • tieto julkaisun olemassa olosta (viitetietokanta) tai
  • itse julkaisu (kokotekstitietokanta).

Hakuohjeita näihin tietokantoihin on kurssin seuraavissa luvuissa, Artikkelien haku jne.

Linkit tietokantoihin ovat UEF-Primossa. Etäkäyttö yliopiston verkon ulkopuolelta: kirjaudu ensiksi sisään UEF-Primoon.

Alla on kootusti linkit tärkeimpiin tietokantoihin. Linkki vie UEF-Primoon, jos aineisto ei ole Open Access eli vapaasti käytettävä. Kaikki linkit aukeavat uuteen ikkunaan.

Hakuohjeita näihin tietokantoihin on kurssin seuraavissa luvuissa, Artikkelien haku jne.

Samantyyppisen listauksen, täydennettynä muilla lähteillä, saat kirjaston kotisivulta: Matematiikan tiedonlähteet.

Hae kansainvälisiä artikkeleita näistä tietokannoista

Viitetietokannat

Viitetietokannat ovat kattavimpia tiedonlähteitä olemassa olevaan tutkimuskirjallisuuteen, erityisesti artikkeleihin.

Viitetietokannat

  • sisältävät tietoa siitä, mitä ylipäänsä maailmalla on julkaistu
  • kattavat eri maita ja kustantajia
  • artikkeleita itsessään ne eivät välttämättä sisällä, joskin suoria linkkejä voi olla
  • apua artikkelin jäljittämiseen tarjotaan.

Viitteitä haetaan artikkelin otsikon, asiasanojen ja tiivistelmien perusteella.

Viitetietokantoja on kahdenlaisia: monitieteiset (Web of Science ja Scopus) sekä alakohtaisia.

Viitetietokantoja:

Kokotekstitietokannat

Kokotekstitietokannassa artikkelit ovat tietokannassa kokonaisuudessaan luettavissa ja hakua voi tehdä myös artikkelin koko tekstin sisältä.

Kokotekstitietokannat sisältävät yleensä vain yhden kustantajan lehtiä.

Yksittäisten kustantajien lehtitietokantoja:

Kokotekstiartikkeleita usealta kustantajalta, ei uusimpia vuosia yleensä:

Verkkoarkistot

Verkkoarkisto ja jakelukanava ArXiv sisältää matematiikan ja fysiikan alan artikkeleita käsikirjoituksina. Nämä eivät välttämättä ole yksi yhteen viimeisimmän, hyväksytyn version kanssa. Kuka tahansa voi julkaista tutkimuksensa ArXivissa. ArXivissa ei ole virallista vertaisarviointia, mutta kontrolli “huonojen” artikkeleiden poistamiseksi jälkikäteen on olemassa.

Kotimaiset artikkelitietokannat = Arto-tietokanta

Suomessa julkaistuja artikkeleita haetaan Arto-tietokannasta. Siellä voi olla mm. matematiikan opetukseen liittyviä aineistoja. Huomaa kuitenkin, että suurin osa kotimaisesta tutkimuksesta julkaistaan muualla, kansainvälisissä lehdissä.

Kirjastotietokannat

Kirjastotietokannat ovat usein ensisijaisia hakupalveluita kirjojen hakemiseen.

Kuitenkin matematiikan alan oma tietokanta MathSciNet sisältää tietoja myös kirjoista

E-kirjoille on myös omat hakupalvelut, joskin e-kirjat löytyvät myös UEF-Primosta:

Väitöskirjat ja opinnäytteet

Kokousjulkaisut

Seuraava sivu: Kirjojen hakeminen