Sanankatkaisu

Sanat taipuvat tai esiintyvät yhdyssanojen osina. Sanoista saa muokattua erilaisia johdannaisia. Kun halutaan hakea erilaisia taivutusmuotoja, on se ilmaistava hakusanan muodossa.

 • computer, computers, computerised, computerized, computation, computational jne.

Katkaise sana asteriskin avulla

Sanankatkaisu tapahtuu käyttämällä hakusanana sanan taipumatonta vartaloa, johon liitetään katkaisumerkki (truncation mark).

Katkaisumerkkinä käytetään asteriskia (tähtimerkki): comput*

Yleissääntö on, että käyttämällä sanankatkaisua saadaan lisää hakutuloksia. Yhtä hakusanaa käyttämällä haetaan kerralla lukuisia erilaisia taivutusmuotoja ja muita variantteja.

Miten sanat katkaistaan

Katkaisukohdan kanssa pitää olla tarkkana. Jos katkaisee liian aikaisin (comp*), tulee vääriä osumia. Jos liian myöhään (computer*), osa jää löytymättä.

Tekstiä sekä tulosmääriä symboloivat kirjapinokuvat. Hakusanat ja niiden tulosmäärät allekkain. Alkuluku 7. Alkuluvut 8. Alkuluvut* 8. Alkuluku* 11. Alkulu* 13. Viimeinen rivi korostettu.
Sopiva katkaisukohta alkuluku-sanalle on alkulu*.

Sananvartalo on hyvä yleissääntö, mutta ei pidä paikkaansa aina, esim. jos vartalo on hyvin lyhyt, kuten esimerkiksi sanassa t.

Sana voidaan katkaista ainakin lopusta, mutta usein myös alusta tai keskeltä.

Esimerkkejä:

 • epäjatkuvuu* = epäjatkuvuus, epäjatkuvuuden jne.
 • *differentiaaliyhtälö* = differentiaaliyhtlö, differentiaaliyhtälöt, osittaisdifferentiaaliyhtölöiden jne.

Milloin sanat pitää katkaista

Kansainväliset hakukoneet huomioivat sanojen taipumisen osittain automaatisesti. Lähes aina yksikkömuotoisena haettu sana löytää myös monikon – ja päinvastoin.

 • equation: hakee equations ja equations, ei hae equational

Matematiikan alan omassa tietokannassa, MathSciNet, tämä ei kuitenkaan päde, joten katkaisumerkkiä täytyy käyttää ahkerasti!

Sanankatkaisua tarvitaan aina vähintään sanojen johdannaisia varten. Myös lainausmerkkien eli fraasien käyttö lisää katkaisun tarvetta.

Erilaiset sananhakuautomatiikat eivät yleensä päde, jos hakusana on kirjoitettu lainausmerkkien sisään (fraasihaku).

 • ”rational number”: hakee ”rational number”, ei hae ”rational numbers”

Muita sanamuotoja hakukoneet osaavat hakea vaihtelevasti. Web of Science löytää automaattisesti verbien eri taivutusmuotoja. Finna.fi osaa hakea suomen kielen taivutusta automaattisesti. Tämä automatiikka tuottaa joskus yllättäviä tuloksia. Katso video (kesto 6:57); kannattaa suurentaa koko ruudun kokoiseksi alalaidasta.

Videossa käytetään esimerkkinä UEF-Finna -hakukonetta. UEF-Finnaa ei enää ole, mutta kansallinen Finna.fi toimii kuten videolla. Videon loppupuolella Web of Science -tietokanta toimii myöskin samoin kuin videolla, vaikka käyttöliittymä onkin hieman erinäköinen.

UEF-Primo ei osaa taivuttaa suomen kieltä. Siksi UEF-Primossa pitää aina muistaa käyttää sanakatkaisua.

Korvausmerkkejä voi käyttää sanankatkaisun sijasta

Jos sanankatkaisu antaa liian laajan tuloksen, voi katkaisun sijaan korvata yksittäisiä merkkejä sanasta korvausmerkkien (wildcards) avulla.

Korvausmerkkejä voi käyttää esimerkiksi hakusanoissa, joiden kirjoitusasu vaihtelee, esim. brittiläinen englanti vs. amerikanenglanti: organisation – organization. Ongelmallisen merkin kohdalle hakusanaan voi sijoittaa korvausmerkin. Tästä on hyötyä erityisesti silloin, jos katkaisumerkin käyttäminen toisi mukaan aiheeseen kuulumattomia sanoja, esimerkiksi organi* = organisation, organization, organism, organic, organising, organize jne.

Korvausmerkkien symbolit vaihtelevat tietokannasta toiseen, eikä niitä aivan kaikkialla ole edes käytössä. Tietokannan käyttöohjeesta (Help, Tips) korvausmerkit voi tarkistaa helposti.

Monet kansainväliset tietokannat (ei koske MathSciNet’ia) kuitenkin ottavat tällaiset kirjoitusmuotovariantit huomioon automaattisesti, eikä korvausmerkkiä tarvita. Tässäkin tosin pätee se, että jos käytetään fraasia eli lainausmerkkejä, hakuautomatiikka ei toimi.

 • analyzing: hakee sekä analyzing että analysing
 • ”mathematical analyzing”: hakee ”mathematical analyzing”, ei hae ”mathematical analysing”
 • ”mathematical analy*ing”: hakee ”mathematical analyzing” sekä ”mathematical analysing”

Fraasia voi näissä tapauksissa hakea myös toisella tavoin OR-operaattorin avulla.

 • ”mathematical analyzing” OR ”mathematical analysing”

Korvausmerkkejä on kahdenlaisia:
1) merkki korvaa sanasta täsmälleen yhden merkin

 • organi_ation = organization tai organisation

2) merkki korvaa sanasta yhden tai nolla merkkiä

 • favo_rite = favorite tai favourite

Seuraava sivu: Asiasanahaku