Hakutapoja

Tiedonhaun voi aloittaa eri tavoin. Aihetta kannattaa ensin hieman tunnustella, jotta pääsee jyvälle siitä, kuinka juuri tätä aihetta kannattaisi lähestyä ja kehitellä hakua edelleen. Haun muokkaamisen keinoja käsitellään tarkemmin seuravissa luvuissa.

  • Kokeile yksittäisiä sanoja
  • Kokeile yksinkertaisia hakulauseita: 1-2 AND-operaatiota
  • Lisää tarpeen mukaan AND-operaatioita
  • Kerää lisää mahdollisia hakusanoja
  • Kokeile kattavampaa hakulausetta vaihtoehtoisin sanoin
  • Muista hakukenttien, sanankatkaisun ja fraasien merkitys

Hakutulosta kannattaa varsinkin alussa tutkailla järjestettynä (sort by) aiheenmukaisuuden eli relevanssin mukaan. Näin voit nopeasti löytää joitakin hyviä osumia.

Tulokset voi järjestää myös julkaisuajankohdan mukaan uusimmat ensin, jos on tarpeen saada erityisesti ihan tuoreita julkaisuja.

Tietokantahakuja ja niiden tuloksia kannattaa käyttää hyväksi jo tutkimustyön suunnittelu-, valmistelu- ja ideointivaiheessa. Se auttaa aiheen käsitteiden ja hakusanojen hahmottelussa ja keräämisessä.

Kokeile yksinkertaista pikahakua

Hae yksittäisellä hakusanalla tai fraasilla, jotta saat käsityksen, kuinka yleinen/harvinainen aihealue on. Voit kokeilla ainakin tärkeimpiä käsitteitä erikseen. Yleistermejä tämä ei koske, ne tarvitsevat aina rinnalleen tarkentavia hakusanoja.

Tuloksista voi löytyä muutamia hyviä osumia omaan aiheeseen.

Kuvakaappaus UEF-Primosta. Hakulause on: jonoteoria*, jolla on saatu 18 tulosta kirjaston kokoelmista. Selitetekstit: Haku vain yhdellä sanalla. Näin pientä tulosta ei tarvitse rajata muilla termeillä. Relevanssilajittelu näyttää parhaat tulokset ensin.

Lisäksi voit kokeilla hakua kaikilla ydinkäsitteillä: 1-3 AND-operaatiota.

Tällainen tunnusteleva haku, jonka avulla saadan kerättyä ehkä joitakin hyviä osumia ja myöskin hyviä hakusanoja, on helppo tapa aloittaa hakeminen, vaikka tarve olisikin hakea aineistoja laajemmin ja kattavammin.

Kasvata ”helmeä” eli jäljityshaku

Helmenkasvatus on hyvä hakutapa silloin, kun sinulla on valmiiksi tiedossa muutama hyvä julkaisu tai jos olet sellaisen jo itse ensin löytänyt vaikkapa pikahaulla. Tietokannasta katsotaan tällaiseen ”helmeen” liittyviä asiasanoja sekä lähdeluetteloa ja muita apuneuvoja, joiden avulla voidaan jäljittää lisää samankaltaisia julkaisuja. Samoin voi tarkastella, kuka on aihetta tutkinut ja hakea lisää saman tekijän julkaisuja.

Kuvakaappaus. Hakulause: mathematic* AND ”learning difficulties”, jolla on saatu 17 osumaa. Esillä yhden hakutuloksen tiedot: kirjan nimi on The Routledge international handbook of dyscalculia and mathematical learning difficulties. Aiheet-kentästä on poimittu sanoja ja tehty uusi hakulause: (mathematic* OR math OR matema*) AND (”learning difficulties” OR anxiety OR “learning disabilities” OR acalculia OR oppimisvaikeudet). Haulla on saatu 149 tulosta.
Aiheenmukaisen kirjan tiedoista on napattu vaihtoehtoisia sanoja, jotka on yhditetty hakuun OR-operaattorilla.

Aloita laajasta, tarkenna sitten

Tässä haussa on ideana, että varmuuden vuoksi haetaan ensin melko väljästi, jotta mitään tärkeää ei jäisi pois heti aluksi. Jos tulos osoittautuu kovin suureksi, tarkennetaan aihetta lisäämällä tarpeen mukaan lisää hakukäsitteitä (AND-operaatioita), tarkentamalla sanoja tai käyttämällä muita hakuteknisiä ominaisuuksia tai tietokannan tarjoamia rajaustyökaluja.

Kuvakaappauksia Web of Science -tietokannasta. Ensimmäinen: hakuriville kirjoitettu: Differential geometry” AND mainifod. Haun kohdistus on Topic. Tuloksia tällä haulla 1 050 kpl. Toinen kuva: Haku positiv* curve*, Title-kentästä, AND manifold, Topic-kentästä. Seliteteksti: Vaihdetaan yleinen hakusana tarkemmaksi ja ohjataan toinen hakusana vain otsikoihin. 149 tulosta. Kolmas kuva: Listalta ’Web of science categories’ on valittu kohta statistics propability. Seliteteksti: Käytetään rajauksia.
Tässä esimerkissä tarkennetaan ensin hakusanaa ja sitten rajataan tuloksia aihealueen mukaan.

Hae ensin tarkasti, laajenna tarvittaessa

Tässä lähestymistavassa on tärkeää saada heti aluksi todella hyvin aiheenmukaisia tuloksia. Tämä onnistuu käyttämällä tarkkoja hakusanoja ja spesifejä termejä. Tästä voidaan sitten tarpeen mukaan lähteä laajentamaan hakua käyttämällä väljempiä hakuehtoja ja lisäämällä vaihtoehtoisia hakusanoja.

Kuvakaappaukset UEF-Primosta. Ensimmäinen haku on: normiavaruudet, jolla saatu kolme tulosta. Seliteteksti: Vaihdetaan hakusanaksi laajempi termit. Uusi haku on: metriset avaruudet. Tällä saatu 19 tulosta.
Esimerkiksi, ellei tarkasti määritelty haku anna tarpeeksi tuloksia, mietitään, mihin laajempaan aihealueeseen hakuaihe liittyy.

Selaile, jos haullasi ei ole vielä tarkkaa kohdetta

Vaikka erilaisia tieteellisiä lehtiä on tarjolla lukematon määrä, usein alalla on tietyt tunnetut lehdet, joissa ainakin tärkeimmät artikkelit pyritään julkaisemaan. Tällaisia tärkeitä lehtiä voi selailla (browse) aika ajoin. Kaikkea ei tarvitse löytää hakulauseiden avulla.

Tietokannoissa voit myös selailla (browse), esim. tietyn lehden artikkeleita tai aihealueita (englanniksi category tai Subject area).

Kuvakappaus Ebook central -tietokannasta. Valikossa vasemmalla lukee: Browse by category. Sen alla lueteltu aiheita englanniksi. Oikealla otsikko: Highlights ja kuvia kirjojen kansista.

Seuraava sivu: Milloin hakutulos on riittävä