Tieteelliset julkaisut eri aloilla

Eri tieteenaloilla on omat perinteensä tavassa julkaista tutkimustyön tulokset.

Luonnontieteet

Luonnontieteet edustavat tapaa, jossa tutkimukset pyritään julkaisemaan tieteellisissä lehdissä artikkeleina ja kansainvälisesti. Kansainvälinen julkaiseminen on luontevaa, koska aiheetkin ovat universaaleja.

Matematiikka ei tässä tapauksessa rinnastu täysin luonnontieteisiin, vaan noudattaa osin omanlaistansa julkaisukulttuuria. Matematiikassa julkaistaan – ja käytetään – lehtiartikkeleiden ohella myös kirjoja, eivätkä kirjat ”vanhene” samalla tavoin kuin monilla muilla aloilla. Silti artikkelit, englanniksi kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa, ovat tärkein ja yleisin julkaisukanava suhteellisen nopeutensa vuoksi. Kirjassa sitten kootaan yhteen laajemmat kokonaisuudet ja teoriat uran myöhemmässä vaiheessa.

Terveystieteet
Metsätieteet

Metsätieteissä ja terveystieteissä noudatetaan samaa artikkelipainotteista julkaisutapaa kuin luonnontieteissä, joskin näillä aloilla on tarpeen julkaista myös ammatillista tietoa.

Tekniikka

Tekniikan alallakin julkaistaan paljon artikkeleita, myös kokousjulkaisuissa. Lisäksi on tavallista julkaista tutkimustiedon lisäksi patentteja.

Humanistiset tieteet

Humanistisilla tieteenaloilla taas perinteiset kirjat sekä kotimaisten kustantajien kautta julkaiseminen ovat tavallisempia kuin artikkelialoilla.

Yhteiskuntatieteet

Yhteiskuntatiede on tavoiltaan edellisten alojen väliltä. Yhteiskuntatieteissä on tärkeätä myös julkinen keskustelu, jota käydään mm. lehtien välityksellä.

Julkaiseminen on hidasta

Kuten kirjat, matematiikan alan artikkelit ovat myös pitkän työn ja kypsyttelyn tulos. Silti matematiikan artikkelit saattavat näyttää hyvinkin pelkistetyiltä. Olisiko tässä maailman lyhyin tieteellinen artikkeli:

Artikkelin teksti kokonaisuudessaan: Counterexample to Euler's conjecture on sums of like powers, by L. J. Lander and T. R. Parkin.
Communicated by J. D. Swift, June 27, 1966.
A direct search on the CDC 6600 yielded 275 + 845 + HO5 + 1336 – 1445 as the smallest instance in which four fifth powers sum to a fifth power. This is a counterexample to a conjecture by Euler [l] that at least n nth powers are required to sum to an nth power, n>2.
Reference: 1. L. E . Dickson, History of the theory of numbers, Vol. 2, Chelsea, New York,
1952, p. 648.
Julkaistu:
Bulletin of the American Mathematical Society,
Volume 72, Number 6 (1966), p. 1079.

Lehdissä julkaiseminenkin on hidasta. Monet artikkelit tulevatkin nähtäville jo käsikirjoitusvaiheessa. Käsikirjoitusten verkkoarkisto arXiv on suosittu julkaisualusta. ”Virallinen” julkaisu lehdessä seuraa perässä. Omassa työssä viittaus tutkimukseen tehdään mieluummin lehtiartikkelin kautta, mutta julkaisuarkisto on tärkeä uusimpien töiden esille tuoja sekä tieteellisen keskustelun alusta. Ks. lisää:  Julkaisukäytännöt eri tieteenaloilla (OPM 2008).

Tieteellinen julkaiseminen Suomessa

Vertais-
arvioidut
artikkelit
Muut tieteelliset,
ei vertaisarvioitu
Tieteelliset
kirjat
Ammatti-
julkaisut
Yleis-
tajuiset
Maa- ja metsä-
talous
814< 1114
Luonnontieteet894142
* Matematiikka, osana luonnontieteitä961110.2
Tekniikka912141
Terveystieteet826< 1121
Humanistiset471951018
Yhteiskuntatieteet63113158
Suomalaisten yliopistojen julkaisut vuonna 2021 julkaisutyypeittäin ja aloittain, %. Lähde: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen.

Vipunen-tilaston mukaan Suomen sisällä matematiikan alan julkaisut (511 kpl) olivat 1,3 % kaikista yliopistojen julkaisuista (40 330 kpl) vuonna 2021.

Erot tieteenaloilla tasoittuvat

Kaikkiaan tieteenalojen erot ovat jossakin määrin vähentyneet viime vuosina – artikkelityyppinen julkaiseminen on kasvussa kaikilla tieteenaloilla.

Samoin siirtyminen kansallisista kielistä englannin kieleen on ollut merkittävää.

Kuinka paljon maailmalla julkaistaan?

Maailmassa julkaistiin vuonna 2020 lähes kolme miljoona tieteellistä artikkelia joko lehdissä tai konferenssijulkaisuissa. Julkaisujen määrä on kasvanut lähes 52 % kymmenessä vuodessa (2010-2020). Kasvu on nopeinta kehittyvissä maissa.

Vuonna 2016 Kiina ohitti ensi kertaa Yhdysvallat julkaisujen määrässä. Muita suuria julkaisumaita ovat Intia, Saksa ja Iso-Britannia. Nämä viisi maata kattavat jo puolet kaikista julkaisuista. Suomen osuus julkaisuista on alle yhden prosentin.

Lähde:
National Science Board (2021). Science and engineering indicators. Publications Output: U.S. Trends and International Comparisons. Publication Output by Country, Region, or Economy and Scientific Field.
Tämä aineisto perustuu Scopus-tietokantaan ja siten siinä korostuu englanninkielinen tutkimus
.

Tieteellisen tutkimuksen ja julkaisemisen määrä on luonnollisesti yhteydessä taloudellisiin resursseihin, eikä suoraan väestömäärään tai maantieteeseen. Aukaise sivusto worldmapper.org nähdäksesi alkuperäisen kuvan, joka havainnollistaa eri maiden osuutta tieteellisessä julkaisemisessa.

Maailmankartta, jossa maiden koko on suhteutettu tieteellisten julkaisujen määrään. Esimerkiksi Eurooppa on selvästi maantieteellistä kokoaan isompi.
Avaa alkuperäinen kuva: Science Papers Published 2016 (worldmapper.org) CC BY-NC-SA 4.0

Matematiikka

Kansainvälisesti katsottuna matematiikan alan julkaisut ovat reilut 2 % kaikista julkaisuista Science & Engineering indicators 2018 -raportin mukaan (linkki aukeaa uuteen välilehteen).

Seuraava sivu: Julkaisutyypit