Tieteelliset julkaisut

Tieteellisen julkaisemisen ydin on uuden tiedon tuottaminen sekä sen arvioiminen tiedeyhteisössä. Tutkimustieto jaetaan julkisuuteen eri reittejä pitkin ja erilaisissa muodoissa. Siksi sitä on myös haettava useista eri lähteistä.

Julkaisun tieteellisyyden takeena pidetään yleisesti julkaistavaksi aiottujen käsikirjoitusten vertaisarviointia (englanniksi refereed tai peer reviewed). Tästä kerrotaan lisää seuraavassa luvussa.

Tutkimustieto julkaistaan tieteelliseen julkaisemiseen erikoistuneissa kanavissa, yleisimmin tieteellisissä lehdissä (englanniksi journals). Myöskin kirjoja eli monografioita julkaistaan, mutta kirjat harvemmin kertovat yksittäisiä uusia oivalluksia, vaan paremminkin kokoavat yhteen isompia kokonaisuuksia ja teorioita.

Julkaisu voi yhtä hyvin olla painettu tai elektroninen, muoto ei määrää tärkeyttä.

Kaaviokuva. Aikajanalla järjestyksessä: tutkimustyö – data – posteri/konferenssiesitelmä – käsikirjoitus – vertaisarviointi – korjattu käsikirjoitus – julkaisu lehdessä – tieto löytyy kirjoista. Nuolin on osoitettu, että tutkimustyötä ja vertaisarviointia lukuun ottamatta aineistot ovat haettavissa ja luettavissa.
Tutkimuksen eri vaiheissa tietoa julkaistaan eri tavoin. Yksittäisen tutkimuksen tuloksen päätyminen vakiintuneeksi tiedoksi saattaa kaikkiaan kestää jopa vuosia. Huomaa, että puhdas matemaattinen tutkimus perustuu päättelyyn, laskemiseen ja analyysiin, eikä siten tuota mitattua tai vaikkapa havainnoitua dataa, kuten kokeellinen tutkimustyö.

Tieteellisellä julkaisulla on tietty rakenne

Tieteellisellä kirjallisella esityksellä on vakiintunut muoto, jota noudatetaan tieteellisiin lehtiin kirjoitettaessa. Yksityiskohtien osalta kullakin lehdellä on omat tarkat kirjoitusohjeensa, jonka mukaisesti siihen tarjottavan artikkeli on laadittava. Kirjoitusohjeet löytyvät kunkin lehden sivulta.

Matematiikassa muoto on usein seuraava:

 • Otsikko, tekijä/t, osoite – Title, Author(s), Affiliation
 • Tiivistelmä, abstrakti – Abstract
 • Johdanto – Introduction
 • Itse tutkimusongelma ja sen käsittely/ratkaisu vaiheittain
  • esim. määritelmä, lause, todistusdefinition, theorem, proof
 • Johtopäätökset – Conclusions – ei välttämätön
 • Kiitokset – Acknowledgements – ei välttämätön
 • Lähdeluettelo – References

Kokeellisessa tutkimusartikkelissa on lisäksi seuraavia osioita:

 • Menetelmät – Methods
 • Tulokset ja niiden tarkastelu – Results, Discussion

Muutkin julkaisut voivat olla käyttökelpoisia lähdeaineistoja

Puhdas matemaattinen tutkimus julkaistaan useimmiten tieteellisiä kanavia pitkin. Soveltavaan matematiikkaan tai vaikkapa matematiikan opetukseen liittyen sekä monilla muilla aloilla julkaistaan paljon myös alan ammattilaisille, yrityksille ja viranomaisille.
Tutkimuslaitokset, ministeriöt, kunnat sekä erilaiset järjestöt, seurat ja liitot julkaisevat selvitys- tai raporttityyppistä kirjallisuutta ja myös ammattilehdissä julkaistaan artikkeleita.

Tällaisia lähteitä arvioitaessa tärkeintä on itse tekstin sisältö: kuinka luotettavasti ja yksiselitteisesti kohteena oleva asia pystytään kuvaamaan, todentamaan ja perustelemaan.

Seuraava sivu: Vertaisarviointi