Käyttöliittymien hakulogiikka

Käyttöliittymiä eli hakulomakkeita on tietokannoissa useampia, ja niiden nimitykset ja toimintatavat ovat tietokantakohtaisia. Perusidea on kuitenkin kaikissa samanlainen.

Tärkeitä seikkoja hakulogiikan kannalta:

  • saada hakulogiikka kohdilleen: OR-operaatiot pitää suorittaa ensin
  • sijoittaa hakusanat hakulomakkeelle siten että em. sääntö toteutuu

Pika- eli perushaku ei aina ole helpoin

Tutuin versio on pikahakuun viittaava “yhden rivin” hakulomake. Se muistuttaa ulkoisesti Google-hakua, mutta on kuitenkin erilainen!

Pikahaku haku sopii kokeilevaan tiedonhakuun yhdellä tai kahdella sanalla. Monimuotoisempiakin hakuja voi tehdä, mutta se vaatii huolellisuutta.

Älä käytä luonnollista kieltä, vaan yksittäisiä termejä, jotka yhdistetään operaattorein.

Jotta OR-operaatio toeutuisi ensin, pitää se kertoa hakujärjestelmälle sijoittamalla OR-operaatio sulkujen sisään. Operaattorit ja sulut OR-operaation ympärille pitää kirjoittaa itse. Muista myös katkaisumerkin käyttö sekä fraasin ympärille lainausmerkit.

Kuvakaappaus. Hakuriville on kirjoitettu hakulause: (“information search" OR "information retrieval”) AND student AND university.

Jos sanojen väliin ei kirjoita operaattoria, on kyseessä automaattisesti AND-operaatio.

  • hilbertin avaruudet = hilbertin AND avaruudet
  • hilbertin avaruudet ≠ ”hilbertin avaruudet”

Tarkennettu haku ohjaa kirjoittamaan haun oikein

Vaikka tarkennetun haun hakulomake saattaa näyttää työläämmältä, se on itse asiassa näppärä apuväline.

Useille ohjaaville hakulomakkeille on helpompi muodostaa loogisia hakuja, jos hakulause sisältää muitakin kuin AND-operaatioita. Operaattoreita ja hakukenttiä on helppo valita valmiista valikoista.

Ohjaavillakin lomakkeilla voi sattua logiikkavirheitä. Varminta on kirjoittaa samaan käsitteeseen viittaavat vaihtoehtoiset sanat (OR-operaatiot) aina samalle riville. Sanojen väliin kirjoitetaan itse OR-sana. Rivien välillä on AND-operaattori.

Kuvakaappaus hakulomakkeesta. Ylimmällä rivillä lukee hakusanat: “information search" OR "information retrieval”. Seuraavalla rivillä lukee hakusana: student. Sitä seuraavalla hakurivillä lukee: university OR college. Rivien välillä on valittuna operaattori AND. Kaikkien rivien haku kohdistuu Topic-kenttään.

Yhteinen malli sopii kaikkiin tietokantoihin

Perusidea on kuitenkin aina sama palvelusta riippumatta. Kukin käsite kirjoitetaan omalle rivilleen, OR-operaattori sijoitetaan saman käsitteen eri vaihtoehtoisten ilmaisujen välille.

Yleinen kuva tarkennetun haun mallista. Ylimmällä rivillä lukee: air OR atmospheric OR hygroscopic. Perässä selitys: 1. käsite. Toisella rivillä lukee: moisture OR humidity. Perässä selitys: 2. käsite. Kolmannella rivillä ei hakusanoja, mutta OR kirjoitettu osoittamaan tapaa esittää mahdollisten sanojen yhdistäminen. Perässä selite: n. käsite.

Seuraava sivu: Hakutapoja